Zoek

Archeologisch onderzoek op de Kamp

12-12-2021

Het gebiedsplan Maaspark Well wordt in snel tempo ontwikkeld. Graafmachines rijden af en aan en maken de weg vrij voor een zandzuiger die het Limburgse Maasdal omvormt in een nieuw en veiliger landschap. Het gebied wordt voor de toekomst beschermd tegen hoogwater en er ontstaat een nieuw natuurgebied met ruimte voor recreatie. Tussen alle bedrijven door doen archeologen er in sneltreinvaart onderzoek.

Begin december 2021 is RAAP in opdracht van de Provincie Limburg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gestart met archeologisch onderzoek in de Vergrote Voorhaven Zuid te Well. Het onderzoek betreft een zogenaamde karterende en waarderende fase, wat wil zeggen dat wordt bekeken of er sprake is van archeologische resten en zo ja waar deze liggen, waar ze uit bestaan en hoe oud ze zijn. Het onderzoek gaat vooraf aan de gebiedsontwikkeling Maaspark Well.

Ten noorden van de bestaande voorhaven (Vergrote Voorhaven Noord) zijn in de afgelopen 10 jaar al veel archeologisch opgravingen gedaan. Nu is de Vergrote Voorhaven Zuid aan de beurt. Archeologie bureau RAAP is in opdracht van de Provincie Limburg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gestart met archeologisch onderzoek in dit gebied. Het onderzoek betreft een zogenaamde karterende en waarderende fase, wat wil zeggen dat wordt bekeken of er sprake is van archeologische resten en zo ja waar deze liggen, waar ze uit bestaan en hoe oud ze zijn.

Divers landschap
De eerste resultaten laten alvast een divers landschap zien, met ruggen, vlaktes en geulen. Bijzonder is de aanwezigheid van veen in een voormalige geul die min of meer parallel aan de weg het Leuken loopt. Onderzoek hiernaar biedt mogelijkheden om te bepalen welke vegetatie in het verleden in het gebied heeft gegroeid en zo inzicht te krijgen in hoe het landschap er in de (pre)historie uit zag.

De hogere delen zijn archeologisch interessant, omdat daar een hoge verwachting geldt voor (pre)historische bewoningssporen. De eerste proefsleuven lijken die verwachting te bevestigen. Daarnaast zijn ook voormalige wegen aangetroffen, gekenmerkt door bundels van karrensporen.

De komende weken worden nog meer proefsleuven gegraven en wordt geleidelijk steeds meer duidelijk welke archeologische geheimen de bodem verborgen houdt. Speciaal voor Maaspark Well maakte RAAP een interactieve kaart die te raadplegen is via: Webvieuwer

Meer informatie over de opgravingen in Well staan op de website van RAAP

 

Foto's MaTiKo.