Zoek

Joost Schoenmakers overleden.

10-12-2022

Molenvriend in hart en nieren.

 

 

 

 

 

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van Joost Schoenmakers op 9 december.
Joost was als vrijwilliger van Archief Well verbonden aan de molengroep. In 2014 kwam hij met het idee een expositie te houden over de molens van Well. En als vrijwillige molenaar wilde hij hier graag aan meewerken. Ons dorp had tenslotte een eeuwenoude molengeschiedenis waar in de loop van de eeuwen een zestal molens van verschillende typen hebben gestaan. De expositie kwam er en werd in mei 2015 gehouden in MFC de Buun. Joost kwam in die periode ook met het idee om alle plekken waar in Well molens hebben gestaan te voorzien van een bord met info over de betreffende molen. Ook dit hebben we, samen met de gemeente Bergen, kunnen realiseren in het kader van de Archeologiedagen in oktober 2017.
Er werd toen ook de eerste rondleiding gegeven door Joost. Hij kreeg medestanders in o.a. Andre Simons en Henk Valckx. Er werd een molengroep gevormd, die o.a. op andere plekken nog in bedrijf zijnde molens bezocht. Ook werden er in de zomers rondleidingen door hen in Well verzorgd. Joost verleende in april 2019 ook zijn medewerking aan het molenproject van Archief Well met de basisschool.

Met zijn gezondheid ging het de laatste jaren bergafwaarts, maar hij bleef geïnteresseerd in de initiatieven van de molengroep. De laatste keer dat we bij hem op bezoek waren hebben we hem nog verteld wat onze plannen zijn voor het opknappen van de rosmolen nabij voormalig café-restaurant Vink. Als dit ooit gerealiseerd wordt dan is het Joost die in 2014 het eerste zaadje heeft geplant met zijn idee om de Wellse molengeschiedenis meer onder de aandacht te brengen en weer te laten herleven. In die zin zijn wij hem dan ook dank verschuldigd voor zijn enthousiasme en inzet voor de Wellse molens.

We wensen zijn naaste familie en iedereen die Joost lief had veel sterkte.

Ger Peters, voorzitter.

Zuidwestenwind

uitgesleten trappen volgend
in de donkernauwe nok
smeer  ik reuzel op de as   

linksom rechtsom voelend
krui de tonnenzware kap pal op de wind
houten hekkens, vier zeilen bollen
en touwen slaan

de vang verlost, de stenen zingen
het schoentje tikt tussen kolossen

stoer in het landschap
spelend met de elementen
donkergrijze lucht en regen
zuidwestenwind

Joost Schoenmakers 
uit zijn gedichtenbundel ‘Het wazige verdicht’