Zoek

Bezoekers uit Australië.

15-09-2023

Visitors from Australia. ( op de foto) Chris - Tony - Jackie en José

 

Op donderdag 14  september werden de vrijwilligers van Archief Well tijdens de openingsuren in de Buun verrast met bezoek. Jackie Hards-den Dekker en haar man Tony kwamen op de koffie in gezelschap van tante José en haar man Chris Vergeldt uit Nieuw Bergen. Jackie is een kleindochter van Sjef en Katrien Thijssen-Klaas, vanaf de jaren '50 woonachtig aan de Sterrenbos 4. Dit echtpaar had 4 kinderen: Herman - Lies - Erica en José. 
Erica werd in Well geboren op 26 september 1941. Ze werd vernoemd naar de Wellse voetbalclub. Na haar schooltijd werkte ze op vliegbasis Laarbruch en daar leerde ze Jan den Dekker uit Rotterdam kennen die er werkte als monteur vliegtuigonderhoud. Ze trouwden vlak voordat het jonge paar in 1959 emigreerde naar Australië. Hier kregen ze 2 dochters: Jackie en Janet. Jan den Dekker stierf in 2007. Erica blijft op afstand nog altijd van haar dorpje Well houden, is ook vaak op vakantie gekomen en bezocht dan het Archief. Net als haar broer Herman die in Canada woont.
En nu kwam dus dochter Jackie op bezoek bij het Archief. Ze was geïnteresseerd in enkele boeken over de Wellse geschiedenis die zij mee willen nemen als ze na de vakantie weer naar huis vliegen. Ook vertelde ze dat haar moeder en de hele familie vanuit Australië met regelmaat onze website bezoeken. Het was een gezellig koffie uurtje.
Namens de familie den Dekker-Thijssen sturen ze vanuit Well veel groeten aan alle Oud-Wellenaren die uitgezwermd zijn over de wereld!

On Thursday, September 14, the volunteers of Archive Well were surprised with visitors during opening hours in 'de Buun'. Jackie Hards-den Dekker and her husband Tony came for coffee accompanied by her aunt José and her husband Chris Vergeldt from Nieuw Bergen. Jackie is a granddaughter of Sjef and Katrien Thijssen-Klaas, who used to live at Sterrenbos 4 from the 1950's.  This couple had 4 children: Herman - Lies - Erica and José.
Erica was born in Well on September 26, 1941. She was named after the Wells football club. After her school days she worked at Laarbruch air base and there she met Jan den Dekker from Rotterdam who worked there as an aircraft maintenance mechanic. They married just before the young couple emigrated to Australia in 1959. They had 2 daughters: Jackie and Janet. Jan den Dekker died in 2007. Erica continues to love her village Well from afar and often comes on holiday and then visits the Archives. Just like her brother Herman who lives in Canada.
And now daughter Jackie came to visit the Archives. She was interested in some books about the Wells history that they would like to take with them when they fly home after the holidays. She also said that her mother and the entire family from Australia regularly visit our website. It was a nice coffee hour.
On behalf of the den Dekker-Thijssen family, they send many greetings from Well to all the residents of Oud-Wellen who have spread out across the world!

(op de foto's) Erica en Jan den Dekker-Thijssen.