Zoek

Omlijsting monument 'Vriendschap' gereed.

24-10-2023

Voormalig Ambonezenkamp.

Vrijwilligers van de Groengroep Well hebben, in samenwerking met Archief Well, de laatste hand gelegd aan de omlijsting bij de Vriendschapsbank. Dit monument, vorig jaar geplaatst en onthuld op het voormalige Ambonezenkamp aan de Wezerweg, herinnert aan de periode dat deze mensen met hun families in Well hebben gewoond van 1952 tot 1969. Het heeft nog wel wat voeten in de aarde gehad eer het zover was. De aanplant van de Haagbeuk in het voorjaar leverde  niet het gewenste resultaat op. Rupsen deden zich namelijk in het vroege voorjaar te goed aan de bladeren van de heg en het zaaimengsel groeide uit tot een ware wildernis. In overleg met de Groengroep is er toen een nieuw plan bedacht. Alle aanplant werd verwijderd en de haagbeuk werd vervangen door Rubinia palen. Het binnenste gedeelte is,  na het poten van bloembollen, opgevuld met Franse houtschors snippers. Het ziet er nu een stuk verzorgder uit.

De houtschors werd overigens gratis beschikbaar gesteld door BVB Substrates, het voormalige Euroveen. Dank daarvoor!

Maar zeker ook de vrijwilligers van Groengroep Well een welverdiend dankjewel voor hun medewerking en inzet.

Vrijwilligers van Groengroep Well v.l.n.r. Hans op het Veldt - Frans Rijs - Ger Creemers - Henk Dolders en Piet Selten.