Zoek

Jaaroverzicht 2023 Archief Well

16-12-2023

2023 Loopt alweer op zijn einde en is het dus gebruikelijk om even terug te kijken op het afgelopen jaar.

Allereerst zijn we blij dat we ons bestuur uit hebben mogen breiden met drie personen.
Ria de Riet, Eveline van de Venn en Helmie Cornelissen maken sinds het najaar deel uit van ons bestuur. 
Een bestuur dat voorheen gedomineerd werd door mannen. Het werd tijd dat ons vrouwenquotum werd aangepast. Het gevolg is nu wel dat nu de mannen in de minderheid zijn.                                              Ook omdat Sraar Koenen na ruim 13 jaar als bestuurslid is gestopt vanwege de door hemzelf bedachte pensioengerechtigde leeftijd van 75. Sraar is op onze vrijwilligersdag bedankt voor zijn inzet. Hij blijft als vrijwilliger wel nog nauw betrokken. 
Ria gaat zich, samen met Noud van Rens, bezig houden met aansturen registratie en archivering. 
Eveline beheert, samen met anderen, het film en video gebeuren via YouTube. Ook zet ze zich, samen met penningmeester Boy Sijberts, in om bestands- en systeembeheer op te zetten. Het wordt noodzakelijk om dit te doen zoals het hoort en aan te passen aan de huidige tijd. Dit vergt wel een flinke investering, maar dat is gelukkig mogelijk, mede dankzij de ondersteuning van onze 'Vrienden van Archief Well'. We mogen ons op dit moment gelukkig prijzen met 180 Vrienden, die ons werk financieel ondersteunen.                                                                                       
Helmie oriënteert zich voorlopig. Naast het beheer over het depot denkt zij na over invulling van een functie. Ik weet zeker dat haar creativiteit nuttig zal zijn bij tentoonstellingen en exposities. In juni 2024 zijn we van plan om een treffen/reünie te organiseren samen met het comité o.a. bestaande uit hier geboren Wellenaren van Ambonese afkomst. Voor de organisatie hiervan zet Helmie zich ook in.

Wat is er zo al de revue gepasseerd het afgelopen jaar? In vogelvlucht:
Zondag 5 maart was de jaarlijkse herdenking van de Wellse oorlogsslachtoffers in de kerk en bij het monument. In 2024 is dit op zondag 10 maart.
Op 9 maart hield Jesse Sijberts in de Buun een presentatie met als thema “Well 100 dagen in de frontlinie”. Deze boeiende lezing werd bezocht door zo’n 170 belangstellenden die niet alleen uit Well kwamen.
Op 4 april is er nabij het kapelletje aan de Weideweg een paneel geplaatst dat herinnert aan de heldhaftige daad van piloot Gerald Duffy, die  op 8 november 1944 ons dorp behoedde voor een ramp door zijn vliegtuig, dat dreigde neer te storten op het bewoonde gedeelte, in de lucht te houden totdat het ons dorp had gepasseerd. Hierbij waren ook een achttal Amerikaanse studenten aanwezig van Emerson College kasteel Well. Van te voren werd door Archief Well op het kasteel een presentatie voor de studenten gehouden over de gebeurtenissen in Well tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Op 8 augustus werd ons YouTube kanaal gelanceerd waarop de bewerkte filmpjes zijn te zien die vooral door Sef Zeegers en Wiel Klabbers zijn gemaakt in de jaren '70, '80 en '90 van de vorige eeuw. Het is inmiddels gevuld met 48 filmpjes. Die u thuis op www.youtube.com/@archiefwell kunt  bekijken of via de link op de homepagina. Op het moment dat ik dit schrijf zijn de filmpjes al ruim 5500 keer bekeken. 
In oktober kwam, na aanloopproblemen in de lente en zomer, de aankleding van het monument “Vriendschap” gereed. De Vriendschapsbank herinnert aan het verblijf van Ambonese families in Well in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. De ondersteuning en hulp van de Groengroep Well kwam in deze goed van pas. Via het zo door ons genoemde  Djalan Peringatan (Herinneringspad) wandelt u zo naar de bank ondertussen kijkend naar het filmpje over de historie van de Ambonezen in Well. Scan de QR code op het bord bij de ingang.
Donderdagmorgen 5 oktober werden we aangenaam verrast door de Rabobank met een cheque van bijna € 1100,00. Dit was de opbrengst van het aantal stemmen dat uitgebracht was tijdens de ClubSupport actie van de bank. Het was een flink hoger bedrag dan we de voorgaande jaren mochten ontvangen. Dus waren we extra verrast ! Het geeft wel aan dat al het werk dat we doen samen met onze vrijwilligers gewaardeerd wordt.
Zondagmiddag 19 november was er in de Buun een carnavaleske filmmiddag over 'Carnaval  ien de ‘Maasjoertsenèst’. Terug in de tijd met filmpjes uit de Maasjoertsen historie. 
Zaterdagavond 25 november werd het boek ‘Oudste huizen van Well en hun eigenaren’ gepresenteerd. Het boek behandelt de geschiedenis van de oudste huizen in de oude kern van ons dorp. De auteurs zijn Michel Stevens en Ronald van Broeckhuysen. Ronald gaf een boeiende presentatie over de Wellse geschiedenis alvorens het boek aan de man of vrouw werd gebracht. Ter afsluiting werden de aanwezigen nog verrast door een toespraak van de toenmalige kasteelheer graaf Antoon Max Pas de  Feuquières (1708-1770), die dankzij AI (Artificiële of kunstmatige intelligentie) iedereen meenam naar het  Well uit 1750. Dit waren, naast onze maandelijkse film/fotopresentatie op de vierde donderdag tijdens Ontmoetingspunt Well, wel zo’n beetje onze publieke activiteiten. 
Natuurlijk gaan ook onze kernactiviteiten gewoon door. Het registreren, archiveren en digitaliseren enz. door onze vrijwilligers vergt doorlopend de aandacht. 
Ook de projecten, waar op ons initiatief werkgroepen voor zijn gevormd, lopen nog steeds. We hopen volgend jaar stappen te zetten die dan op redelijk korte termijn leiden tot het opknappen van het Historische kerkhof aan de Maas. Er is het afgelopen jaar bodemonderzoek gedaan en de RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) is op bezoek geweest en heeft een positief rapport uitgebracht. De bedoeling is deze oudste plek van ons dorp weer een waardige uitstraling te geven en te hervormen tot een 'Rustplek aan de Maas'.                                                                                         
Verder maken we ons sterk binnen de Omgevingswerkgroep Groene Rivier voor een goede, publieksvriendelijke invulling van het gebied tussen Brienen aan de Maas en het Historische Kerkhof: ‘Een venster op de Maas’. Dit allemaal in het kader van het nieuwe dijkenplan dat ons dorp ingrijpend gaat veranderen.                                                                               
Een ander aandachtspunt hierin is een voorstel om de laan achter het kasteel als wandel pad door te trekken naar de Nicolaasstraat: de Barbara Allee. Dat vult dan mooi aan in de plannen die kunnen leiden tot een eventuele herbouw van de Barbarakapel.
De inzet van de werkgroep, die moet leiden tot de restauratie van de Rosmolen aan de Sterrenbos, maakt stappen. We proberen het grondstuk met het gebouw te verwerven. We zijn momenteel bezig met de onderhandeling en met het maken van een plan en begroting. Ondanks de inzet van vrijwilligers zullen we voor aankoop en realisatie een fors bedrag nodig hebben. Maar er zijn onzer inziens voldoende mogelijkheden om die aan te boren. Wordt vervolgd.
We zijn ook nog steeds in afwachting van de verdere ontwikkelingen van het EnergieLandgoedWellsMeer. Vanaf de bekendmaking van dit project hebben we ons sterk gemaakt om in dit nieuw te ontwerpen project een plek te creëren waar de ruim honderdjarige geschiedenis van de ontginning en exploitatie van het Wellsmeer ook te zien zijn. Er zit momenteel behoorlijk wat vertraging op, dus rest ons niets anders dan alert blijven.
Deze initiatieven voor bovenstaande projecten behoren misschien niet tot onze eerste kerntaken. De gedachte achter het realiseren van het monument voor Wellse oorlogsslachtoffers van WO2 was het feit dat niets in ons dorp nog herinnerde aan die oorlogsperiode. Tijdens die werkzaamheden rees bij ons het idee en wat later de overtuiging om dat wat er nog over is van ons erfgoed in de publieke ruimte moeten proberen te behouden voor de toekomst. Dit hebben we omgezet in de visie die moet leiden tot behoud en zichtbaar maken van dit erfgoed. Als eerste zijn we begonnen om de Vituskapel een flinke opknapbeurt te geven. Vooral de unieke en prachtige houtskooltekeningen, die bijna vervaagd waren, moesten behouden worden. En dat is prachtig gelukt. Maar het kerkhof, de rosmolen in de Sterrenbos en de Barbarakapel (eventuele herbouw) verkeren in een desolate toestand. Als we nu niets proberen te ondernemen is het over enkele jaren te laat. Gelukkig is ons kasteel er in turbulente tijden ongeschonden doorgekomen en het ligt er nu prachtig bij.
Dus is er nog genoeg te doen. 
Onze belangrijkste intenties zijn toch het vergaren, bewaren, registreren, archiveren en digitaliseren van onze rijke historie. Vergaren wordt o.a. door Michel Stevens gedaan, hij bezoekt regelmatig het archief (H.C.L.) in Maastricht en dat van de gemeente Bergen. Maar vooral ook willen we u als geïnteresseerde in onze geschiedenis, mee laten kijken door middel van presentaties, filmpjes, foto’s, uitgaves, exposities, lezingen en vooral via internet.
Dus blijf ons volgen op onze website, Facebook en binnenkort wellicht op Instagram. Onze webmaster Marleen Timmermans blijft actief en zorgt bijna wekelijks voor een nieuwe pagina en dagelijkse aanvullingen. Hier vindt u alles over ons interessante en rijke verleden. 
Of kom ook eens gezellig een kop koffie drinken op de donderdagmorgen van 10:00 - 12:00 uur. MFC de Buun is de plek geworden waar Archief Well zich heeft gesetteld en waar we ons thuis en welkom voelen. De activiteiten van Archief Well worden hier zoveel mogelijk gehouden. En... wellicht wilt of kunt u iets voor ons betekenen bij een van onze projecten of andere bezigheden? Laat het weten. Dan maken we een afspraak en kunnen van gedachten te wisselen. 
Laten we ons 'Dörpke án de Maas' nog mooier maken en bijdragen om de leefbaarheid in stand te houden.


Rest mij om u, mede namens bestuur en vrijwilligers, een fijn Kerstfeest toe te wensen en een Zalig Ni-j jaor en alle goeds voor 2024! 
Ger Peters, voorzitter.