Zoek

Bestel nu via deze website, zolang de voorraad strekt ! Boek over Gulickshof, het Elsteren en het dorp Well

04-02-2012

Van tho Valstegen tot Gulickshof, de geschiedenis van het oude buurtschap Elsteren in Well.

 

Onder deze titel verscheen op 27 NOVEMBER 2011 onder auspiciën van de Stichting Archief Well e.o. een boek over de geschiedenis van het buurtschap Elsteren en het dorp Well. Martin Philipsen uit Beek en Donk, getrouwd met Mia Rijs die in het Elsteren op de oude boerderij Gulickshof is geboren, heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de geschiedenis van deze boerderij en het buurtschap Elsteren.

 
Gulickshof heeft een interessante en onverwachte geschiedenis. Een dergelijke hofstede in de nabijheid van het machtige kasteel Well zou gemakkelijk tot de conclusie leiden dat de geschiedenis daarvan parallel zou lopen met die van het kasteel Well, maar niets is minder waar. Kasteel en boerderij gingen ieder hun eigen weg in de geschiedenis en pas in het begin van de twintigste eeuw kwamen de wegen bij elkaar om na tien jaar weer uit elkaar te gaan.
De eerste vermelding van deze boerderij staat in een oorkonde van Mechtildis, vrouwe van Geijsteren en haar zoon Ludolf van Straelen uit 1251. De boerderij is via de families van Straelen, van Mirlaer en van Berenbroic rond 1450 in handen gekomen van de familie Van Loe van Schloß Wissen bij Kevelaer. De boerderij werd in die tijd 'tho Valstegen' genoemd. De familie van Loe bleef eigenaar tot 1575. Daarna wordt de familie van Gulick eigenaar, vandaar Gulickshof. Nadat de boerderij door vererving verdeeld was geraakt, kocht Derick Peters rond 1760 alle delen achtereenvolgens op. Nazaten van hem bleven er wonen tot 1893, toen de boerderij met de daarbij behorende grond verkocht werd aan het Kasteel van Well. Pas in 1915 kwam Gulickshof weer in particuliere handen. Frans Rijs werd de eigenaar.
 
Naast Gulickshof komen ook de andere in het Elsteren gelegen huizen uitgebreid aan bod. De meeste huizen zijn aanwijsbaar ouder dan 1750. Een huis is al voor 1810 gesloopt en een drietal aan het eind van de negentiende eeuw. Na de oorlog zijn er een zestal nieuwe woningen bij gebouwd.
In dit onderzoek is nagegaan wie de eigenaren waren, welke families er gewoond hebben en welke relaties er allemaal tussen die families bestaan. Een en ander is rijk geïllustreerd met genealogische schema’s en foto’s van die families.
 
Het boek verscheen in het formaat 17 x 24 cm met 240 pagina’s in full color . Zolang de voorraad strekt kunt u via het formulier op deze website het boek bestellen.
 

Verder is het te koop bij de archiefleden Ger Peters, Papenbeek 40 en Marleen Timmermans, Grotestraat 42. Ook kunt u iedere donderdag tussen 10.00 - 12.00 uur in de Buun terecht om in de Archiefruimte het boek te kopen.

 

U kunt het boek HIER op deze pagina bestellen