Zoek

Aanvraag bijdrage Coöperatiefonds Rabobank Horst Venray van Archief Well gehonoreerd.

07-07-2017

Op donderdag 6 juli was een delegatie van Archief Well aanwezig in MFC de Baank in Leunen, op de officiële bijeenkomst waarin de cheques met de door het Rabo Coöperatiefonds toegekende bedragen uitgereikt werden. Twaalf initiatieven uit de regio werden op deze avond gehonoreerd. Eerder hadden wij al bericht ontvangen van de bank dat onze aanvraag positief beoordeeld was en gehonoreerd werd. De aanvraag die wij eerder dit jaar indienden onder de projectnaam Archief Well 3.0, waarin de doelstelling is vastgelegd om het verzamelde materiaal te archiveren en digitaliseren. Op deze manier behouden we onze cultuur en historie ook voor de generaties die na ons komen. Hiervoor is nieuwe apparatuur nodig, ter vervanging van de huidige verouderde apparatuur. Zoals notebook, desktop computer, monitor, scanner, beamer enz. We mochten op deze avond een cheque ontvangen van liefst € 4000,00. Penningmeester Boy Sijberts, die in gezelschap van voorzitter Ger Peters aanwezig was, mocht de cheque in ontvangst nemen uit handen van directeur Rob Knoops van Rabobank Horst Venray. Hiermee kunnen we nu aan de slag om onze doelstelling op een moderne wijze te verwezenlijken. Uiteraard bedankt de Stichting Archief Well het Rabobank Horst Venray Coöperatiefonds voor deze gulle bijdrage.

Overige nieuwsberichten