Zoek

Lezing en expo over 'Huys De Hildert'.

06-02-2015

Xavier van Dijk geeft beeld en uitleg over De Hildert

In maart 2012 vond de opgraving plaats van Huys De Hildert, dat op historische kaarten vanaf de 16e eeuw staat aangegeven, niet ver van de Maas tussen Well en Aijen. Vanwege de aanleg van een hoogwatergeul in het kader van de Maaswerken, was spoed geboden. Onder leiding van archeoloog drs. X. C. C. van Dijk werkten amateur-archeologen en vrijwilligers uit de regio enkele weken aan dit project, dat uiteraard veel belangstellenden trok. Wat zou dit stukje grond prijsgeven? Zouden we eindelijk een antwoord krijgen op de vraag wat De Hildert eigenlijk geweest was? Een kasteel, een klooster, een adellijk huis?

Wat de bodem prijsgaf, was interessant. Het bleek uiteindelijk om een adellijk huis te gaan. Van Dijk heeft nu zijn archeologisch en historisch onderzoek afgerond en het resultaat beschreven in een maar liefst 356 pagina’s tellend, rijkelijk geïllustreerd boek. Het is vooralsnog in een beperkte oplage van 25 stuks verschenen. RAAP Archeologisch Adviesbureau, werkgever van X. van Dijk, heeft daarbij belangeloos hulp aangeboden. Xavier van Dijk reikte een exemplaar van zijn boek uit aan Bergens burgemeester Manon Pelzer (zie foto). Ook is een van de exemplaren 15 oktober j.l. aangeboden aan de provinciaal archeologe, mevrouw Karianne Winthagen, die erg enthousiast was over het resultaat en aangaf hier wellicht nog een vervolg aan te geven. Het is mogelijk dat er t.z.t. een publieksvriendelijk boek zal verschijnen. Maandag 20 oktober j.l. kreeg burgemeester Manon Pelzer van de gemeente Bergen, als dank voor de steun van de gemeente aan het project, een exemplaar aangeboden door archeoloog van Dijk.

De lezing van Xavier van Dijk, ondersteund door een fotopresentatie, werd op 4 febr. j.l. door het aanwezige publiek in de Buun zeer enthousiast ontvangen.

Tot eind april zullen de voorwerpen die bij de opgraving aan het licht zijn gekomen in de vitrines in de Buun tentoongesteld staan.

Het boek is in digitale versie te koop bij Archief Well. Kosten € 10.