Zoek

St. Vituskapel in de Grotestraat wordt opgeknapt

02-06-2021

Archief Well neemt initiatief, Jan Brandsma is de werkzaamheden gestart.

Vorig jaar kwam het monument voor Wellse oorlogsslachtoffers bij de St. Vituskapel nabij het Historische Kerkhof gereed. De realisatie werd gedaan door vrijwilligers van Archief Well naar een ontwerp Jan Brandsma. Enkele vrijwilligers kwamen toen ook te spreken over de slechte toestand van de houtskooltekeningen in de Sint Vituskapel. De wandtekeningen werden gemaakt tijdens de bouw van de kapel in 1954 door Jan Fellinger uit Nijmegen.  Archief Well en Jan Brandsma maakten zich zorgen over deze kwetsbare tekeningen die na ruim 65 jaar behoorlijk waren vervaagd. Uiteindelijk werd besloten dat Archief Well het initiatief zou nemen om de kapel op te knappen, mits Jan bereid was om de tekeningen te restaureren. Jan beschouwt dit als een dorpsplicht en stemde toe. Na overleg met de pastoor en kerkbestuur is Brandsma deze week als  “Wellse Michelangelo” begonnen aan deze monsterklus. Naar verwachting zal hij de gehele zomer onder de pannen zijn!  Verdere plannen zijn het maken en plaatsen van twee stalen kozijnen met glas in lood ramen voor de twee vensters in de zijmuren. Ook worden de wanden en plafond van een nieuwe lik verf voorzien. Dorpsgenoot Ai Hebben, die als hobby houtbewerking heeft, hebben we bereid gevonden om twee Sint Vitusbeelden te maken. Zij zullen na het gereed komen van de restauratie het beeld van Maria van Fatima flankeren. Dit Mariabeeld werd 21 jaar geleden door pastoor Clemens geplaatst. Er was geen St. Vitusbeeld meer om in de kapel te zetten.

 

Zie verdere info, foto's en volg de vorderingen op pagina St. Vituskapel. De foto's worden geregeld aangevuld.