Zoek

Boek Huys de Hildert gratis downloaden.

21-01-2023

Geschreven door archeoloog drs. Xavier van Dijk

In maart 2012 vond de opgraving plaats van Huys de Hildert, dat op historische kaarten vanaf de 16e eeuw staat aangegeven, niet ver van de Maas tussen Well en Aijen, op de Kamp. Vanwege de aanleg van een hoogwatergeul in het kader van de Maaswerken, was spoed geboden. Onder leiding van archeoloog drs. X.C.C. van Dijk werkten amateur-archeologen en vrijwilligers uit de regio enkele weken aan dit project, dat uiteraard veel belangstellenden trok. Wat zou dit stukje grond prijsgeven? Zouden we eindelijk een antwoord krijgen op de vraag wat De Hildert eigenlijk geweest was? Een kasteel, een klooster, een adellijk huis?

Wat de bodem prijsgaf, was interessant. Het bleek uiteindelijk om een adellijk huis te gaan. Van Dijk ronde zijn archeologisch en historisch onderzoek af en heeft het resultaat beschreven in een maar liefst 356 pagina’s tellend, rijkelijk geïllustreerd boek .  Op 20-10-2014  kreeg burgemeester Manon Pelzer van de gemeente Bergen, als dank voor de steun van de gemeente aan het project, een exemplaar aangeboden.

Het boek werd in een kleine oplage gedrukt en is nu te downloaden VIA DEZE PAGINA