Zoek

Plek nabij voormalige ‘Ambonezenkamp’ wordt opgeknapt.

23-02-2023

Archief Well neemt initiatief.

De oudere Wellenaren kunnen zich nog wel herinneren dat in de jaren 1952-1969 in het voormalige N.A.D. (Nederlandse Arbeids Dienst) werkkamp ‘de Oude Molen’ Molukse families waren ondergebracht. Eind 1952 woonden er 30 gezinnen, in totaal 101 inwoners, op het Ambonezenkamp aan het adres Wezerweg 2. De Molukkers werden in Well Ambonezen genoemd, alhoewel ze niet allemaal uit Ambon afkomstig waren. De meeste Molukkers kwamen van de Zuid-Molukse eilanden, met het eiland Ambon als bekendste. Daarom is Molukker synoniem voor Ambonees. Er waren later nog plannen om het kamp uit te breiden naar 100 gezinnen maar dat is niet gebeurd. Het hele verhaal van de periode dat de Ambonezen in Well woonden staat op DEZE pagina.

Vorig jaar in mei werd er door deze voormalige Wellse Ambonezen i.s.m. het reünie comité, naast het in 2013 paneel in de vorm van een bank het monument “Vriendschap” geplaatst. Als herinnering aan de goede band tussen de Ambonezen en de Wellenaren. Archief Well heeft toen toegezegd het initiatief te willen nemen om deze plek een passend aanzien te geven. We hebben toen een plan ontworpen en advies en een offerte opgevraagd bij Janet van de Firma Roodbeen. Het Limburgs Landschap werd benaderd met het verzoek bij te dragen aan de totstandkoming van dit project. Limburgs Landschap reageerde positief en wilde bijdragen in werk. Ze heeft de fa. Roodbeen opdracht gegeven de plek te bewerken en plantrijp te maken. Er is ook nog een verzoek onderweg naar de gemeente Bergen voor een bijdrage in de kosten.

Deze week heeft de 'Groen Groep Well' de aanplant verzorgd van de Haagbeuk. Zij zijn ook bereid om mee te werken in het verdere onderhoud. Dank daarvoor en samen zijn we sterk !! Het perk binnen de haag wordt nog ingezaaid met een bosrandmengsel en later dit jaar worden er nog bloembollen gepoot.

Een van de speerpunten van Archief Well is het behoud, opknappen, restaureren en conserveren van ons cultureel erfgoed in de publieke ruimte. Ondanks het relatief korte verblijf van de Molukkers in Well is deze periode ook onderdeel van de Wellse historie. Temeer ook omdat de Wellse Molukkers een hechte band onderhielden met de Wellse bevolking. Een van hen gaf vorig jaar bij de opening van het monument te kennen: “Ik ben hier geboren en voel me nog steeds een Wellenaar”.

Archief Well dankt bij voorbaat alle betrokkenen en vrijwillige medewerkers die meehelpen om deze historische plek te verfraaien. Het monument ligt aan de Wezerweg, vanaf de N271 de eerste parkeerplaats rechts. Loop via het poortje een stukje het bos in.