Zoek

OUD BEWONERS AMBONEZENKAMP OP BEZOEK

21-07-2023

Molukkers bezoeken Wellse geboortegrond, ooit woonoord 'De Oude Molen' aan de Wezerweg. 

Op donderdagmiddag 21 juli 2023 kwam een afvaardiging van het comité van voormalige bewoners van het vroegere Ambonezenkamp, in de personen van Julia en Coba Tanasale, Max Renjaan en Obed Ralahalu, op de koffie bij Joke Krebbers. Joke heeft de rol als contactpersoon in Well overgenomen van de in november 2021 overleden Mia Ummenthum-Coppers. Na de koffie met een lekker stuk aardbeienvlaai stak het gezelschap wandelend de Rijksweg over om een bezoek te brengen aan plek waar drie van hen zijn geboren en waar zij allen hebben gewoond.

Sinds hun laatste bezoek vorig jaar is er wel het een en ander aan deze plek veranderd. Rondom de in 2022 geplaatste Vriendschapsbank is door een initiatief van Archief Well de plek gefatsoeneerd door aanplant om zo tot een betere uitstraling te komen. Overigens zijn we nog niet tevreden over hoe het er op dit moment uitziet. Een groot deel van de in het voorjaar geplante beukenhaag is in maart door rupsen aangevreten en ondanks de goede zorgen van de Groengroep, die regelmatig water heeft gegeven, wil het met de groei nog niet zo vlotten. Ook de aanplant binnen de haag verdient nog wat aandacht om de plek een waardige aandacht te geven. In het najaar worden er nog bloembollen gepoot. Verder is er in paneel, dat in 2013 is geplaatst, een andere foto bijgevoegd. Op deze foto staan allemaal voormalige bewoners, waarvan de meeste hier zijn geboren. Verder is onlangs aan het begin van het pad, dat voert naar de Vriendschapsbank, een bord geplaatst met een verklarende tekst en een QR code. Het pad is door Archief Well gedoopt tot Djalan Peringatan, wat in het Moluks 'Herinneringspad' betekent. Als je de code scant met je telefoon kun je, al wandelend over het pad naar de Vriendschapsbank, een filmpje bekijken waarin de geschiedenis van het verblijf van de Ambonezen in Well wordt getoond. Archief vrijwilliger Wim Voncken heeft de opname en montage verzorgd van deze virtuele wandeling met een terugblik naar het verleden.

In het najaar van 2023 komt het comité weer bij elkaar en zal dan samen met Archief Well de mogelijkheid bekijken om volgend jaar een dag proberen te organiseren waar Wellenaren en Ambonezen elkaar kunnen ontmoeten.

Bij het nieuw geplaatste bord. v.l.n.r. Max Renjaän, Julia Tanasale, Joke Krebbers, Obed Ralahalu en CobaTanasale.

Het infobord aan het begin van het Herinneringspad met QR Code.

Met de telefoon in de hand het pad af lopen.

Coba, Obed en Max.

Destijds, met de vele kinderen die in Well geboren zijn.

Ligging monument 'de Vrienschapsbank' : Vanaf de Rijksweg is het na ca. 100 meter de eerste parkeerplaats rechts aan de Wezerweg, vlak achter het landhuis op de Molenberg. Via het poortje doorlopen over het pad.

Meer informatie  en foto's over het Ambonezenkamp staan op deze pagina.