Zoek

Nabestaande toont 80 jaar later namens familie respect aan zijn oom

30-03-2024

BIJZONDER VERHAAL OVER: Wings of Freedom route.

Enige tijd geleden kregen we een mail van Brian Goodal uit Engeland. Hij was op zoek naar informatie over zijn oom Percy G. Eames, die samen met de bemanning van de Lancaster W 4919,  op 24 mei 1943 gecrasht is nabij het Eendenven in Bergen. Hij las op onze website in de digitale versie van het boek “Vliegtuigcrashes en noodlandingen WO2 gemeente Bergen” van oud-Wellenaar Jacques Haumann over deze crash. Brian wilde graag naar Bergen komen om zijn respect te tonen aan zijn oom, een broer van zijn moeder, op de plek waar hij is verongelukt: Wing nr. 5 van de Wings of Freedom route. We maakten een afspraak op Paaszaterdag.

Komend vanuit Nijmegen, waar hij eerst op de Oorlogsbegraafplaats Jonkerbos het graf van zijn oom had bezocht, trof ik hem met zijn vrouw bij bakkerij Arts in Bergen. Jonkerbos herbergt de graven van 1.642 militairen die tussen 3 september 1939 en 5 mei 1945 op Nederlands grondgebied zijn gesneuveld. Na de kennismaking en een kop koffie bezochten we gezamenlijk het monument Wing of Freedom en de Wing die herinnert aan de crash die zijn oom niet overleefde.

Brian vertelde dat zijn  familie nooit heeft geweten hoe en in welke omstandigheden Percy is gesneuveld. Dankzij de digitale versie van het boek van Jacques op onze website is zijn familie nu, ruim 80 jaar later, op de hoogte van de ware toedracht van de crash, die Percy Eames, samen met zijn mede bemanningsleden, het leven kostte.

Net als vorig jaar, toen familie van een slachtoffer van een andere crash uit Canada ook deze plekken bezocht, viel het mij op dat bezoek aan deze plekken nogal wat emoties losmaakte. Het doet je beseffen dat een gebeurtenis zoals deze, waarin een jonge man vechtend voor onze vrijheid ver van huis sneuvelt, nog decennia lang een zwarte bladzijde blijft in de families van de nabestaanden. En dat ze dankbaar zijn dat we hen niet zijn vergeten door een plek te creëren die herinnert aan deze trieste gebeurtenissen.

Lest we forget - Opdat we het nooit vergeten.

Ger Peters  30-03-2024

" Vliegtuigcrashes en noodlandingen WO II gemeente Bergen" isHIER ◄ gratis te downloaden.

Some time ago we received an email from Brian Goodal from England. He was looking for information about his uncle Percy G. Eames, who crashed together with the crew of the Lancaster W 4919 on May 24, 1943 near the Eendenven in Bergen. He read about this crash on our website in the digital version of the book “Airplane crashes and emergency landings WW2 municipality of Bergen” by former Well resident Jacques Haumann. Brian wanted to come to Bergen to show his respects to his uncle, a brother of his mother, at the place where he died: Wing no. 5 of the Wings of Freedom route. We made an appointment on Easter Saturday.

Coming from Nijmegen, where he had first visited his uncle's grave at the Jonkerbos War Cemetery, I met him with his wife at the Arts bakery in Bergen. Jonkerbos houses the graves of 1,642 soldiers who fell on Dutch territory between September 3, 1939 and May 5, 1945. After the introduction and a cup of coffee, we jointly visited the Wing of Freedom monument and the Wing that commemorates the crash that his uncle did not survive.

Brian said his family never knew how and under what circumstances Percy died. Thanks to the digital version of Jacques' book on our website, his family is now, more than 80 years later, aware of the true circumstances of the crash that took the life of Percy Eames, along with his fellow crew members. Just like last year, when the family of a victim of another crash from Canada also visited these places, I noticed that visiting these places stirred up quite a few emotions. It makes you realize that an event like this, in which a young man dies fighting for our freedom far from home, will remain a black page in the families of the surviving relatives for decades to come. And that they are grateful that we have not forgotten them by creating a place that commemorates these sad events.