Zoek

Gerard Kemper, veel meer dan een boekhouder.

Gerard Kemper werd op 07-08-1915 geboren in Voorburg. Hij was, nadat hij op een krantenadvertentie gereageerd had, vanaf 1943 boekhouder op het landgoed Wellsmeer. Philomena van Ophoven was in 1942 gestorven en het bedrijf was door de erven  in beheer gegeven aan de Grond Mij. te Zwolle met Dhr. Elema als bedrijfsleider. Kemper kwam, nadat hij eerst bij Elema in de villa woonde en waar ook het kantoor was gevestigd, midden jaren ‘50 bij het gezin van de weduwe Marie Reiniers-Vrede op Grotestraat 54 in de kost. Haar oudste zoon Ar(nold) was Kemper’s rechterhand. Later woonde Kemper aan de Wezerweg 12. Koken deed hij zelf nooit en haalde dagelijks zijn portie eten bij restaurant Vink.


 

Gerard Kemper in de jaren '40


 

(Links) Gerard Kemper met (rechts) kapelaan Lebens en verder waarschijnlijk familieleden van Kemper in de jaren '40.


.

De villa van het landgoed 'Wellsmeer".


 

Kemper was in Well de grondlegger van de Jeugdbeweging, die uitgroeide tot een bloeiende verkennerij met een eigen herkenningsfluitje en legendarische kampen en spelen.

Op 04-01-1948 vond de eerste bijeenkomst van de André de Thaye groep plaats. Met Gerard Kemper als hopman. Hij kreeg de schuilnaam “Arendsoog”. De witte villa was in de beginjaren het hoofdkwartier van de verkenners. De oude sacristie diende als wigwam en buiten bij de gebombardeerde kerk zaten ze geregeld om het kampvuur. Hoofd der school Frans Vullings stelde het gymlokaal van de jongensschool gratis ter beschikking als HK (Hoofd Kwartier) voor verkenners en welpen. Het kampeerterrein was in het bos aan de Rijksweg. In de zomers werd er volop met Kemper als begeleider gezwommen in de Maas. Eerst kregen de jongens zwemles van Kemper voorbij het Elsteren tegenover Geijsteren, later in de jaren '50 in het zwembad in de Maas. Inmiddels was hij bestuurslid van de Parochiële Jeugdraad Well. Kemper was in 1959 medeoprichter van het georganiseerde carnaval in Well. C.V. de Maasjoerts werd in dat jaar opgericht. 

Aan de verkennerij kwam tot groot verdriet van de hopman op 31-12-1965 een einde. Er volgde een "wedergeboorte". Op 01-01-1966 richtte Kemper de Wellse Jeugdvereniging André de Thaye op. Door de Parochiële Jeugdraad was gevraagd om voorlopig op deze manier door te gaan. 


 

Verkennersstaf en patrouilleleiders in 1949. v.l.n.r. Leo Derks - Hopman Kemper - Frans Reiniers - Aalmoezenier Rutten - Jo Valckx - Mich Simons en Leo Verdijk.


 

04-06-1950. Hopman Kemper geeft met een groep verkenners zwemdemonstratie in het zojuist geopende zwembad.

In de zomerdag werd er volop met Kemper als begeleider gezwommen in de Maas. Eerst kregen de jongens zwemles van Kemper voorbij het Elsteren tegenover Geijsteren, later in de jaren '50 in het nieuwe zwembad in de Maas. Via de hopman kregen de meeste Wellenaren de zwemkunst onder de knie. Hij was altijd wel ergens aan de Maas te vinden. Ouders verboden hun kinderen de Maas in te gaan als de hopman niet in de buurt was.


 

Akela, Hopman en Baloe met de eerste groep welpen t.g.v. de installatie van Fré en Theo, op 22-07-1950: Gerritje Hagens - Lody Koppers - Leo Aarts - Herman van den Hoef - Pietje Linders. Onder: Jan van Bommel – Theo van den Hoef – Bertje Wijnen – Fré Thissen en Paul Reiniers. 

Er was een grote toeloop van kleinere jongens naar de verkennerstroep begin jaren ’50. Ze waren echter te klein om verkenner te worden. Een Horde waar ze naar toe konden was er echter nog niet. Daarom splitste de hopman ze in twee groepen: de Groenen (oudste) en de Gelen (jongste). Zowel de Groenen als de Gelen liepen met een rode zakdoek om hun hals, dat leek veel echter.

Lucie Thissen werd Akela van de Welpen en had op woensdagmiddag 17 mei 1950 haar eerste Horde bijeenkomst in de Wigwam. Zus Tiny Thissen werd assistent welpenleidster Baloe. De leidsters hadden de 14 Gelen overgenomen van de hopman. Het eerste kamp werd in augustus 1950 gehouden. Met de jeep van Jan Koppers werden ze naar Josef Laarakker op de Meersenhof gebracht. Niet langer dan twee dagen waren ze in het Wellsmeer.


 

Op St. Jorisdag 1955 ontving Gerard Kemper uit handen van District Commissaris Kees Tabbers de Gouden Jacobsstaf voor zijn vele verdiensten in de verkennerij. De Gilwell woodbadgekralen had hij al eerder ontvangen. 


 

In 1955, toen er wat meer tenten waren, bouwde patrouille ”de Panters” een ondergrondse opslagruimte in het bos naast de kapokfabriek (nu J. van Vegchel). Het was een hele klus om het grote gat te graven en op te metselen. 


 

Op de oudermiddag in 1958 te Grubbenvorst krijgen de moeders van de hopman volleybal instructie. Links: De dames Hommen – Mina van Rhee en Bertha Klabbers.

Jaarlijks ging de hopman op zomerkamp met zijn troepen. Zo gingen ze o.a. naar Grubbenvorst – Boxtel – Herkenbosch – Terschelling en de  Belgische Ardennen. Ook werden er in de Paasvakantie trektochten met een tentje achter op de fiets gemaakt, zoals naar Veldhoven  en de Duitse Eiffel. In 1952 en 1956 gingen de kampen niet door vanwege de heersende besmettelijke ziekte kinderverlamming. 


 

In 1960 werd op kamp in Bladel tijdens de regen de dagelijkse H. Mis opgedragen. 


 

1961 in het verkennerkamp in Well. Hopman Kemper en aalmoezenier Jos Schreurs.

De aalmoezenier was de geestelijk adviseur en een van de stafleden. Hij zegende o.a. het kampeerterrein, het kampvuur en de tenten, droeg H. Missen op en deed het Lof. Er werd de “negen eerste vrijdagen” periode ingesteld. Iedere eerste vrijdag van de maand werden alle verkenners geacht om naar de vroegmis van 07.00 uur te gaan en de reeks van 9 kerkbezoeken mocht niet onderbroken worden. Er werd opgedragen om daags ervoor, op donderdag, te gaan biechten. Zodoende voldeed je aan de eisen van die tijd. Ook op zomerkamp werd dagelijks het morgen- en avondgebed en de rozenkrans gebeden en geregeld de H. Mis bezocht. In de Wellse processies liepen altijd de geüniformeerde verkenners mee en droegen trots hun verkennersvlag.


 

23-09-1962  De" Zwarte dassen" aan de beginperiode van de scouting in Wellerlooi met hopman Gerard Kemper. v.l.n.r. Math de Rijk - Miel Fleuren - pastoor Wismans - hopman Kemper - Piet Deckers en Ger de Mulder.

In augustus1962 kwam pastoor Wismans uit Wellerlooi bij de broeders op St. Jozef met het verzoek om een verkennersgroep op te richten. Op bescheiden wijze is onder leiding van de Wellse hopman Gerard Kemper begonnen met twee patrouilles. Totdat Broeder Ignatio (Jac Abel) zijn volmacht in Den Haag had ontvangen en Kempers taak overnam. 


 

De Wellse André de Thaye vereniging was aangesloten bij de Katholieke Jeugdbeweging.

Op 18 juli 1956 werd Gerard Kemper District Commissaris van district Gennep. Met assistentie van Mich Simons controleerde hij o.a. alle verkennerskampen die in de Wellse bossen gehouden werden.

Per 1 januari 1966 werd  “De Wellse Jeugdgroep” opgericht omdat de verkennersgroep werd opgeheven. Oorzaken o.a.: geen opvolger, geen gevolmachtigde leiders en geen eigen HK meer. Kemper bleef zich inzetten voor de jeugd. Een brand in 1976 die de oude jongensschool, destijds het jeugdgebouw, in de as legde, maakte noodgedwongen een einde aan het jeugdwerk.


 

1967 op Schiphol. Gerard Kemper - Toos Smals en Mich Simons.


 

Gerard Kemper op zijn kantoor in 1968.

In die jaren werd ruim 200 ha. met granen en graszaad geteeld en waren de zomermaanden voor het personeel van het Wellsmeer een drukke periode, met vaak lange werkdagen. Niet voor Kemper, die dan zijn vakantie opnam en met de jeugd van Well actief was. Trouwens toen het nieuwe kantoor met veel glas en geen airco voorziening in 1969 klaarkwam was het daar binnen voor hem veel te warm op zomerse dagen.

Het personeel van het landgoed " Wellsmeer" heeft altijd goed en zeer prettig met Gerard Kemper kunnen samenwerken.


 

Zwemmen aan de kleine steiger met Kemper in de jaren '60.


Van een feest rond zijn 25 jarig jubileum als jeugdleider wilde Gerard Kemper niets weten. Hij werd getroffen door een dodelijke ziekte. In het ziekenhuis zochten nog veel Wellenaren, waaronder wernemers van Landgoed Wellsmeer en oud verkenners hun hopman op. Ofschoon het bezoek hem veel moeite kostte was hij blij met iedereen die kwam. Kemper overleed in het ziekenhuis te Venlo op 16-02-1976 op 61 jarige leeftijd. In de kerk werd langs de open kist door veel Wellenaren afscheid genomen. Een van de vele bloemkransen was van een groep oud verkenners.

Een verzoek vanuit de Wellse gemeenschap om een straat naar hem te vernoemen, werd door de gemeente Bergen afgewezen. Een straatnaam, genoemd naar deze markante Wellenaar, zou niet misstaan hebben.

Gerard Kemper was een goede vriend van Well en de Wellenaren, die hem zelfs rond zijn 100e geboortedag nog steeds niet zijn vergeten.

Zie ook pagina Verkenners en Welpen.

Zie ook pagina Album Verkenners

Zie ook pagina Album Welpen