Zoek

Familie Piet Verdijk

  


 

De familie Verdijk woonde tot 1959 op de huidige locatie Nicolaasstraat 2 (rechts). 

Piet had zes kinderen: vier kinderen bij zijn eerste vrouw Catharina Maria Jansen (in 1931 overleden), Antoon - pater Piet - Koos en pater Hendrik Verdijk.

En twee kinderen bij zijn tweede vrouw Wilhelmina Rutten met wie hij op 55 jarige leeftijd trouwde in 1933. Dat zijn Toos en Leo Verdijk.


 

Vader Peter Verdijk, beter bekend als Pietje de veldwachter, werd op 17-09-1877 geboren in Boxmeer en stierf op 03-12-1940 in Well.

Pietje was als 5 jarig jongetje al wees en groeide op bij zijn opa op "de Mazenburg" in Boxmeer.


 

Piet, destijds de veerman van Vierlingsbeek was uitgeloot en zou van 1887 tot 1905 in militaire dienst moeten bij de huzaren - regiment veld artillerie. In de akte is te lezen dat iemand anders zijn diensttijd heeft uitgediend, dat kon met een "nummerverwisselaar".

Een nummerverwisselaar is iemand die wel een lot heeft gekregen, maar niet is ingeloot. Hij kan wel opkomen voor een andere loteling, mits deze uit hetzelfde kanton kwam. In de praktijk zien we dat armere jongens vaak wisselden met een rijke loteling omwille van een geldelijke beloning. Een plaatsvervanger is reeds voor zijn eigen nummer opgeweest, de dienstplicht is reeds vervuld. Na zijn diensttijd vervangt hij een loteling uit zijn kanton, uiteraard tegen betaling. De plaatsvervanger mocht niet ouder zijn dan 35 jaar. Beter gesitueerden konden hun zonen thuis houden tegen betaling!

Met zijn gezin komt Piet in 1926 in Well wonen, waar hij gemeenteveldwachter is tot aan zijn dood in 1940.

Eerst woonde het gezin naast de jongensschool, op het huidige adres Grotestraat 16, destijds de Schoolstraat. Hier hadden eerder het schoolhoofd Gerardus Baken en daarna Jozef Schreurs gewoond.

Pietje de veldwachter was een markant figuur in het dorp. Je trof hem dagelijks aan in de bebouwde kom, ook bij gelegenheden als markt en kermis, maar ook veel werk had hij buitenaf vanwege de iligale dingen die er voorkwamen zoals houtkappen - stropen - smokkelen, het rijden en fietsen zonder licht of zelfs met een glaasje teveel op. Vaak zag men hem met een hond aan de lijn fietsen, die in beslag was genomen omdat de baas geen hondenbelasting had betaald. Alle verbalen werden door Piet genoteerd en na dagtekening en handtekening naar Den Heer Officier van Justitie bij de Arrondisements Rechtbank te 's Hertogenbosch opgestuurd.


 

Uit de Raadsvergadering gemeente Bergen in december 1931.


 

In december 1935 werd Leo geboren.


 

 Limburger Koerier 08-09-1934.  In de jaren dertig was een fiets een kostbaar bezit, een gedupeerde man uit Wellerlooi was veldwachter Verdijk dankbaar.


 

Limburger Koerier 03-03-1937. De oudste zoon Antoon komt in het bestuur van de Stille Omgang afd. Well.

Antoon *Vierlingsbeek 02-11-1909  † Vierlingsbeek 07-08-1973 woonde met zijn vrouw Frieda van den Berg en hun vier kinderen in Son en vervolgens in Vierlingsbeek. 


 

Koos Verdijk in dienst in de jaren '30.


 

Limburger Koerier 11-07-1934.

Een ander krantenbericht schrijft dat in 1935 Koos werd herkozen in het bestuur van de Jonge Werkman vereniging in Well.

Ook was Koos lid van harmonie "de Vriendenkring" en speelde de saxofoon. 

Koos Verdijk werd in mei 1940 gevangen gehouden door de Duitsers, toen hij in Cuijk gemobiliseerd was. Zijn geplande huwelijk kon zodoende niet door gaan. Ook kon hij niet in Well op het feest zijn, toen priesterbroer Piet zijn eerste H. Mis opdroeg in de St. Vituskerk. Op 27-07-1940 trouwde hij in Valkenswaard met Marie Wijnen. Ze kregen 6 kinderen. Koos Verdijk stierf op 88 jarige leeftijd in Valkenswaard op 19-03-2002.


 

De Limburger Koerier van 04-06-1940.


 

In de Limburger Koerier van 05-06-1940 kunnen we een verslag lezen van de eerste H. Mis die Piet Verdijk in Well opdroeg.


 

Pater Piet Verdijk jr. werd na een zware studietijd, priester gewijd in Roermond op 31-05-1940 door Mgr. Lemmens. Uiteraard werd de woning in de Nicolaasstraat uitbundig versierd, toen Piet in de St. Vituskerk aan de Maas zijn eerste H. Mis celebreerde. (zie krantenartikel hierboven).


 

Pater Verdijk vertrok als missionaris naar Brazilië op 01-05-1946. De foto staat op een prentje "Ter herinnering aan mijn vertrek naar Brazilië". 


 

1955. Piet Verdijk kreeg bezoek van de Wellse paters Albert (Huub Arts) en Mansuetus (Gérard Verheijen).


 

Piet Verdijk, de Pastoor van Carmode Rio Verde staat in klokkentoren op het punt om zijn schaapjes op te roepen voor de rozenkrans. Huub Arts kijkt lachend toe en heeft schik in 't geval....


 

1955. Ze zijn hier in Ceres in de gemeente Pilar de Goiás, waar Amerikaanse Franciscanen een gymnasium hebben opgezet.

Zie ook de pagina's:  pater Mansuetus Verheijen. en de paters Arts


 

Mgr. Petrus Gerardus Antonius Verdijk * Vierlingsbeek 25-05-1911.

Meerdere keren kwam hij terug op vakantie en werd dan hartelijk door de Wellse bevolking ontvangen.

 In 1965 was hij gelijk met de drie broers, de paters Frans - Huub en Gerard Arts op vakantie in Well, toen bovenstaande foto werd gemaakt.


 

Het bidprentje van de 71 jarige Pater Piet Verdijk.

Hij keerde van vakantie terug naar zijn missie in Brazilië en  werd vlak voor de landing in Rio de Janeiro onwel. Bij aankomst in het ziekenhuis bleek hij al te zijn overleden, waarschijnlijk aan een hartaanval.


Hendrik Verdijk.

Limburger Koerier 04-07-1942.


 

Limburger Koerier 06-08-1942.  Eerste H. Mis van Pater Willem.


 

Pater Willem - Hendrik Verdijk.  † 09-01-1997 Hij werd 81 jaar.

Hendrik werd pater Karmeliet in Merkelbeek. Op 12-07-1942 werd hij door Mgr. Lemmens in Roermond priester gewijd. Nadat hij in Boxmeer - Oldenzaal en Zenderen werkte kon Pater Willem in september naar de missie in Brazilië. Helaas moest hij i.v.m. ziekte in 1951 terugkeren naar Nederland. Na o.a. in Oss gewerkt te hebben is hij  van 1961 - 1965 rector van het ziekenhuis in Xanten Dld.  Weer werd hij ziek en keerde terug naar het Karmelietenklooster in Zenderen.


 

Toos Verdijk *Well 25-01-1937, weduwe Wilhelmina Verdijk-Rutten *Afferden 12-03-1894 †Venray 21-06-1965 en Leo Verdijk *Well 01-12-1934  

Men noemde mevr. Verdijk ook wel Mina van de Smal. (zij kwam van het adres de Smal in Afferden)

Leo trouwde met Maria Vorstermans uit Arcen. Hij ging bij de Philips in Eindhoven werken. Leo en zijn vrouw kregen 3 kinderen.

Geboorteaankondigingen van de gemeente Bergen, waaronder Catharina (Toos) Verdijk in jan. 1937.


 

In 1949 loopt Mina Verdijk op Wellse kermis vanaf de Kasteellaan naar huis met haar buurvrouw "Moet" Marijke Klabbers van het cafe Klabbers in de Grotestraat.


 

Toos trouwde op 08-04-1959 met Chrit Herben.

 Het echtpaar ging in Swalmen, Venray en vervolgens in het Midden-Limburgse Melick wonen.