Zoek

Gerhard en Marijke (Moet) Klabbers-van Hees

Gerhard Klabbers *Niedermörmter (Kalkar Dld). 23-09-1868  †Well  26-05-1912 

Zoon van Henricus Hubertus (Heinrich Hubert) Klabbers *Ooijen-Broekhuizen 06-07-1838 †Niedermörmter15-12-1872 Gehuwd te Appeldorn - Dld. 01-07-1861 met Johanna Maria Mölders *Niedermörmter 19-07-1837 †Niedermörmter 10-01-1875

Kleinzoon van Johannes Christianus Clabbers *Ooijen 10-11-1796 †Ooijen 05-04-1844 en Johanna Pastoors †Ooijen 05-09-1859.

De ouders van Gerhard Klabbers stierven al jong toen Gerhard nog maar acht jaar was. Hij had nog drie broertjes: Theodor - Johann Heinrich en Richard. Waar die kinderen zijn gaan wonen is onbekend bij het archief.

Gerhard kwam in Well wonen bij zijn oom en tante die zelf geen kinderen hadden op het huidige adres Grotestraat 53. Dit was het echtpaar Johannes Hermanus Clabbers (klompenmaker) *Ooijen-Broekhuizen 22-12-1833 †Well 31-05-1916 en Maria van Hees *Linden 04-06-1828 †Well 01-11-1905.

Dit echtpaar was ook oom en tante van zijn latere vrouw Marijke van Hees.


 

Maria (Marijke) van Hees *Haps 20-04-1872  †Well 15-02-1956

Dochter van Peter van Hees (strodekker) *Linden 05-03-1832 †Haps 23-03-1894 Gehuwd te Haps 07-05-1867 met Theodora de Haas *Haps 16-12-1835 †Well 18-04-1901.

Kleindochter van Adriaan van Hees*Gassel (Grave) 01-09-1796 †Linden 29-08-1857 Gehuwd te Linden 29-05-1825 met Antonet Cornelissen *Escharen 02-04-1798 †Linden 09-05-1871

Kleindochter van Gerardus de Haas *Cuijk 08-08-1779 Gehuwd te Oeffelt 14-06-1818 met Maria Linssen*Haps 14-04-1798.


 

Het gezin Peter van Hees - de Haas woonde in de Kom nummer 40 te Haps.


 

Gerhard en Marijke zijn wettelijk gehuwd te Haps 22-09-1896.

Kinderen Klabbers:

1 Peter Hendrikus (Piet *1898)
2 Maria Theodora (Maria *1899) 
3 Johannus Hermanus (Mantje *1900)
4 Elisabeth Theodora (Door *1902) 
5 Carolina Henrica (Lien *1903)
6 Rigard Jozef (Rich *1906)
7 Anna Jacoba (An *1907)
8 Johanna Martina *1912 †1912.
9 Gerardina Maria (Grada *1912)


 

Het kerkelijk huwelijk vond plaats in de oude Nicolaaskerk te Haps.

Het paar 'trouwde in' bij oom en tante Clabbers op het huidige adres Grotestraat 53 en kregen er negen kinderen. Ook de moeder van Marijke,Theodora van Hees, kwam vanuit Haps inwonen toen ze weduwe was geworden.


 

Na enkele jaren in Well bij haar dochter gewoond te hebben stierf de moeder van Marijke.

Gerhard Klabbers en zijn vrouw Marijke van Hees lieten in 1907 op de hoek Grotestraat / Kasteellaan de muziek- en danszaal 'Onder de Linden' bouwen, met 'Verlof' drankvergunnning (alcoholhoudende drank - anderen dan sterken drank). 

De zaal werd in 1909 herbouwd vanwege een brand die op 2 mei van dat jaar alles verwoest had. 


 

In 1912 kreeg Marijke het zwaar te verduren. In één maand tijd kreeg ze een tweeling - verloor haar man en vervolgens ook nog een van de twee meisjes.

Vader Gerhard Klabbers was al op 43 jarige leeftijd gestorven, 12 dagen nadat de tweeling, het 8e en 9e kindje was geboren. Ook een baby van de tweeling, Johanna Martina stierf toen het 23 dagen was op 06-06-1912. 

Weduwe Marijke bleef achter met haar acht kinderen. 


 

 Links zaal Onder de Linden, met militairen van de grensbewaking in 1914.


 

Uitsnede uit een foto van schooljaar 1914 -'15 : 1 Door - 2 Grada - 3 Lien - 4 An en 5 Rich.


 

1916. Geheel links staat Moet Klabbers, zoals ze door iedereen genoemd werd.


 

Zoon Rich werd op 16-03-1906 als Rigard Joseph ingeschreven in de gemeente Bergen.

Zie pagina:

 Fam. Klabbers-Munsters

 

Oudste zoon Piet was in 1925 getrouwd.

Zie pagina:

 Fam. Klabbers-Linsen

 


 

v.l.n.r. Piet - Door - Marijke (Moet) - Grada - Lien - Mantje en Rich voor hun muziekzaal "Onder de Linden"  (pers. rechts is onbekend).

Zoon Mantje liet naast de zaal in 1927 het smalle huis met café bouwen.


 

Jongste dochter Grada in de deuropening van het nieuwe café.


 

Door en An Klabbers.


 

Lien, 25 jaar in 1928.


 

November 1930 in zaal Onder de Linden t.g.v. het huwelijk van dochter Lien met Drikkus Hendriks uit het Knikkerdorp, (bijnaam Drikkus van de kantonnier).


 

Grada Klabbers.


 

Oma Marijke met Dieleke en baby Tiny Klabbers in 1932.


 

Maria Theodora Klabbers, die geïnspireerd door de Zusters in Well, haar eeuwige geloften heeft afgelegd bij de Dienaressen van de Heilige Geest. Ze stierf op 33 jarige leeftijd, op 20-01-1933 in het moederhuis te Uden als Zuster Adolorata.


 

An Klabbers in 1935, achter de zaal. Rechts de kassen van Sjang Simons en de Hoenderstraat op de achtergrond.


 

Marijke Klabbers aan het werk op het stuk land achter de zaal. 


 

Op 05-01-1937 trouwt zoon Mantje met Marie Wijnhoven uit Wanssum.

Zie pagina:

 Fam. Klabbers-Wijnhoven.

Op 26-08-1944 trouwde Grada met Karel Thissen uit Aijen.

Zie ook:

huwelijk Thissen-Klabbers

 


 

Toen ze 39 jaar was trouwde An op 17-09-1947 met de weduwnaar Sjaak Lommen (Jacobus Antoon Karel).


 

Moet Klabbers bij het rustaltaar van de familie. Haar man Gerhard had het gekocht bij de uitverkoop van het kasteel in 1905. Jaarlijks wordt het  nog steeds opgebouwd bij Grotestraat 53 als de Sacramentsprocessie door Well trekt.


 

Buurvrouw Mina Verdijk-Rutten en Moet Klabbers op de Kasteellaan, kermis 1949. Mina Verdijk woonde op het huidig adres Nicolaasstraat 2.


 

Moet met dochter Grada in Aijen.


 

Moet Klabbers werd bijna 74 jaar.


 

Het graf van Gerhard en Marijke Klabbers-van Hees op het kerkof in Well.


 

Uit het familiealbum van Grada Thissen-Klabbers


Zie ook pagina: 'Onder de Linden'