Zoek

Bertus en Dora Reiniers - Martens

 


Download HIER een PDF met de stamboom Reiniers. Samengesteld door Karel Reiniers, zoon van Jan en Marie.


 

Eimbertus Everardus- Bertus Reiniers (kleermaker) *Well 04-12-1882 †Well 02-11-1946

Zoon van van Johannes Arnoldus Reiniers (Rijniers) huisschilder *Bergen 27-05-1847 †Well18-05-1919 en Anna Catharina Fleuren *Well 23-06-1847 †Well 23-08-1935

Kleinzoon van Jan Hendrik Rijniers (verver) *Gennep 26-05-1816  † Bergen 24-05-1875 & Elizabeth Paulina Huijgen *Bergen 02-03-1826 †Bergen 11-02-1903.

Kleinzoon van Godefridus Fleuren (kleermaker) * Well 01-08-1816 †Well 07-05-1880 & Arnoldina Janssen *Venray 04-11-1812 †Well 05-12-1890.

Voorouders: Everhard Reijniers Dagloner *Nijmegen 1741 †03-11-1805 en Barbara Arts *Gennep 16-05-1740 †Gennep 16-11-1817

Voorouders: Arnoldus Rijniers (Reniers) Dagloner * 19-11-1769 en Bernardina Leegland) *Anhold Dld.26-10-1781 † Gennep 09-05-1830 

Johannes Arnoldus Reiniers werkte als schilder op het kasteel en in de winter repareerde hij stoelmatten.


 

De ouderlijke woning van het gezin Reiniers - Fleuren lag in de Grotestraat, huidig adres Grotestraat 88-90. In 1927 werd het gesloopt en er werd een dubbele woning gebouwd. De familie Martens-Grevers waren hun buren.


 

Theodora- Dora Martens *Well 23-12-1888 †Venray 25-07-1972.

Dochter van Arnoldus Hubertus Martens (timmerman) *Blitterswijck 15-02-1845 † Meerlo 07-02-1918  Gehuwd op 07-04-1877 met Johanna Maria Grevers *Bergen 14-05-1850 †Well 02-08-1915

Kleindochter van Peeter Martens *Blitterswijck 23-01-1816 Gehuwd op 09-05-1843 met Anna Maria Verstraelen *Blitterswijck 08-01-1817 

Kleindochter van Jacobus Grevers (smid) *Afferden 19-07-1819 † Bergen 27-01-1879 Gehuwd op 15-05-1847 met Johanna Alena Derix (akkerdochter) *Heijen 17-06-1822

Achterkleindochter van Arnold Martens (timmerman) en Agnes Cuijpers

Achterkleindochter van Francis Verstraelen (timmerman) en Petronella Aerts

Achterkleindochter van Gerardus Grevers en Anna Maria Rutten

Achterkleindochter van Johannes Derix en Theodora Swijen.


Het ouderlijk huis van Dora Martens stond naast dat van Reiniers-Fleuren op het huidige adres Grotestraat 84a - 86. Vanaf 1919 woonde hier de weduwe Daemen - Sijberts met haar dochter Josefien, die eerder op de Kapelhoeve op de Kamp woonden. Daarna kocht fam. Sjang Simons-Coenders het pand.

Er waren voor zover bekend deze kinderen bij Arnoldus Martens - Grevers. 

Maria Anna *01-02-1879 †03-02-1879

NN levenloos meisje *13-04-1880

Peter Johannes (postbode) *07-07-1881 X Maria Thiesen

Jacobus *05-04-1883 †09-12-1904

Johanna Maria *26-01-1885

Maria Gertrudis *27-11-1886 X Johann Klöth (woonden in Krefeld Dld.)

Theodora *23-12-1888 X Eimbertus Reiniers

Anna Franciska *26-07-1891 †21-05-1908

Gerardus Hubertus *30-07-1895 (gehuwd en woonde in Twiststeden Dld.)

Ieder jaar in mei, op zondag na Hemelvaart was er kermis in Meerlo en ging Dora met de kinderen te voet over de pont naar haar broer Piet en schoonzus Marie Martens-Thiesen, die op een grote boerderij woonden. Bertus ging per fiets, dat was de enige fiets die het gezin had. Van tante Marie kregen de kinderen dan een dubbeltje en konden de kermis op.


 

De vader van Dora; Arnoldus Martens, was tot op latere leeftijd de vaste timmerman op het kasteel en verdiende 72 cent per dag. Hij maakte daar in 1895 voor baron Von Schloissnigg het houten hekwerk dat nu nog te zien is bij de ingangspoort. 


 

Arnoldus Martens zal hier in 1898 beslist bij het kasteelpersoneel staan.


 

Overlijdensakte van Arnoldus Hubertus Martens in 1918.


 

Voor hem en zijn a.s. vrouw Dora Martens, kocht Bertus Reiniers op de openbare verkoop van 15 juli 1912 in café Willem Vrede, een woning.  Het is koop 1, van bovenstaand affiche.

Op de koopakte staat vermeld: 

Huis, erf en tuin onder Well. Kadaster Sectie F nummers: 2432 en 3453 te zamen groot acht aren veertig centiaren. Aan Einbert Reiniers kleermaker te Well gemeente Bergen voor den prijs van elfhonderd vijftig gulden. Notariskosten voor H.G.M. Teulings te Gennep : f 24,00


 

Het bord  aan de kerk en rechts café Willem Vrede, uit de tijd van de openbare verkoop.


 

Bertus en Dora werden op 03-05-1913 in de St. Vituskerk getrouwd door pastoor Hubertus Gudden.

Het paar kreeg negen kinderen:

Nöl      1914-1996  X  Wies Baartz
Bèr      1915-1999  X  Bertha Schreven
Jan      1918-1998  X Marie Poels
Piet     1919-2000  X  Lien Derks
Mia      1921-2002  X Jan van der Leeuw
To        1923-2013  X Piet Kooter
Ben     1925-2016  X Bets Peeters
Frans  1927-1927
Frans  1933-2013  X Lenie Broere


Bertus Reiniers was kleermaker, het gezin Reiniers-Martens woonde in de Grotestraat naast Installatie firma Hein Brauers, aan de achterkant van kolenhandel - transport Piet Klabbers, huidig adres Grotestraat 53. Deze woning is later afgebroken. Tot 1927 moest deze kleermaker 's avonds bij een petroleumlamp zijn vak uitoefenen. Vanaf dat jaar kreeg Well electriciteit.

Mia en To op het schoolplein van de meisjesschool in de Grotestraat in 1933.


 

Ben - To en Mia, ca.1933.


 

Nöl was lid van harmonie de Vriendenkring. Hij staat hier op een foto uit 1936. Staande onderaan nr. 6 van links.


 

Op 16-10-1941 zijn Nöl Reiniers en Wies Baartz wettelijk getrouwd in Bergen en op 21-10-1941 kerkelijk.

Links van het bruidspaar vader Bertus Reiniers, (moeder Dora is niet zichtbaar op deze copy, waarschijnlijk wel op het origineel)

Rechts de ouders Huub en Marie Baartz - van Well. Zittend opa Gerhard van Well uit Siebengewald.


 

Juni 1942. Doopfeest van Thea en Riet (Mariet) Reiniers.

De opa's Bertus Reiniers (l) en Huub Baartz (r) met de feestsigaar aan en de oma's Marie Baartz (l) en Dora Reiniers (r) met de tweeling op schoot.


 

Nöl Reiniers en Wies Baartz met hun tweeling Thea en Riet, geboren 18-06-1942.

Nöl was (evenals zijn broer Jan) postbode in Well. Nadat er begin jaren '50 nieuwe woningen werden gebouwd, woonde het gezin op het huidige adres Hoenderstraat 26.

Wies kwam uit Aijen en is een dochter van Huub en Marie Baartz - van Well.


 

 

Bèr Reiniers. Hij was huisschilder van beroep.


 

Bèr trouwde met Bertha Schreven uit Arcen. Het paar kreeg drie kinderen: Evert - Maria en Geert. Ze woonden op Hoenderstraat 22.


 

Op 30-06-1948 trouwden Jan Reiniers en Marie Poels in Wanssum.

Ze kregen 6 kinderen: Annie - Herman - Karel - Bert - Toos en Piet.

Zie ook pagina: Fam. Reiniers - Poels


 

Piet Reiniers trouwde in 1946 met Lien Derks, dochter van Handrie en Grada Derks uit de Grotestraat. Lien Derks *Well 29-04-1923 †Venray 26-04-1986.

Ze betrokken na hun huwelijk een bovenwoning bij Anna Otten op Grotestraat 37 en later woonden ze in het nieuwe huis op Nicolaasstraat 4. Piet en Lien kregen drie dochters: Gea - Thea en Henriëtte. Piet was boekhouder bij de Aannemers Combinatie Well.


 

Uit de krant van 19-03-1938. Mia is 17 jaar en gaat uit werken.


 

v.l.n.r. Mia Reiniers met haar vriendinnen Mien Simons (van Willem) en Jo Simons (van Sjang).


 

Mia met haar vriend Jan van der Leeuw bij de ouderlijke woning in de Grotestraat.


 

Dora Reiniers - Martens.


 

Bruid Mia Reiniers met haar bruidegom Jan van der Leeuw. Op 28-08-1957 waren ze wettelijk in ’s-Gravenhage​ getrouwd.


 

To Reiniers


 

Het robijnen paar To en Piet Kooter - Reiniers bij de Tiendschuur van kasteel Well. In 1951 bij hun huwelijk was hier de noodkerk van de St. Vitusparochie en ze werden er getrouwd door pastoor Reiné.


 

Broers en zussen Reiniers in 1991, op een feest t.g.v. het 40 jarig huwelijk van To Reiniers en Piet Kooter in zaal Vink.

v.l.n.r. Piet  -  Nöl  -  To  -  Frans  -  Mia  -  Ben  -  Bèr  -  Jan.


 

05-08-1954. Het bruidspaar Ben Reiniers en Bets Peeters, met de bruidsmeisjes Wilmy en Truus Peeters, tweelingzusjes van Bets.


 

Frans op de jongensschool in de Grotestraat. Schooljaar 1946-'47.


 

Frans Reiniers.

Zie ook pagina: Fam. Reiniers - Broere


 

ca. 1970. Dora Reiniers op bezoek bij zoon Piet en schoondochter Lien in de Nicolaasstraat.


 

De laatste jaren van haar leven woonde Dora in het Wellse bejaardenhuis 'Eldershome'. 

Ze stierf in het St. Elisabethziekenhuis te Venray in 1972, nadat ze 26 jaar weduwe was geweest.


 

Bertus.


 

Dora.