Zoek

Huub & Hanna Wijenberg - Kersten

Hubertus Huub Wijenberg (akkerman) *Bergen 04-02-1852 †Well 04-09-1913 

Zoon van Johannes Wijenberg (dienstknecht) *Bergen 09-08-1817 †Bergen 04-01-1871 Gehuwd op 21-04-1849 met Johanna Coppes (dienstmeid) *Broekhuizenvorst 16-04-1821

Kleinzoon van Bernard Wijenberg (scheepstimmerman) en Anna Maria Thijssen

Kleinzoon van Hubertus Coppes en Gertrudis Boom.


Johanna Hanna Kersten (dienstmeid) *Horst 04-02-1860 †Well 25-04-1917.

Dochter van Pieter Jan Kersten (mandenmaker) *Horst 27-11-1822 Gehuwd te Horst op 26-05-1854 met Wilhelmina Houbers (dienstmeid) *Horst 12-05-1822

Kleindochter van Pieter Gijsbert Kersten en Aldegonda Nabben.

Kleindochter van Pieter Houbers en Johanna Meijers.


Huub en Hanna trouwden te Bergen op 10-05-1886. Het paar ging in Afferden wonen, later op de Paol in Aijen en weer later in de boerderij op Papenbeek 2 te Well. 

Zie ook pagina: "Boerderij Wijenberg"

ca.1903.  Vader en moeder Wijenberg - Kersten met hun negen kinderen. 

v.l.n.r. Frans *Afferden 1892 - Gerrit *Bergen 1897 - Piet *Afferden 1890 - Willemina *Afferden 1888 †1904 - Doortje *Bergen 1899 - Sjang *Afferden 1887 - Marie *Bergen 1896 - Hanna *Afferden 1891 en Coba *Afferden 1894. 

Sjang was klein van stuk en de fotograaf zette hem op een krukje.


 

Zoon Sjang, begin 1900, in de tijd dat hij in de Prins Hendrik kazerne te Leeuwarden gelegerd was.

Zie ook pagina: Fam. Wijenberg - Janssen


 

Piet Wijenberg.


 

1913


 

1917


 

Uit de krant van 12-05-1917. Burgerlijke Stand gemeente Bergen.


Doortje Wijenberg wilde in het klooster. Ze trad op 06-03-1922 in bij de Missiezusters van het Kostbaar Bloed te Aarle Rixtel. Omdat vader en moeder al gestorven waren moest Sjang zijn jonge zus wegbrengen en haar bij de zusters in het klooster achterlaten. Later zou hij aan zijn eigen kinderen vertellen dat het de zwaarste dag van zijn leven was. Doortje verbleef ook een tijd in het klooster te Tienray. Op 14-08-1924 werd ze ingekleed en op 15-08-1924 legde ze haar eerste professie af als zuster Berendine.

Uit de krant van 28-10-1924.


 

Kort na haar professie werd zuster Berendina al uitgezonden naar de Missie. Op 03-12-1924 vertrok Doortje vanuit Rotterdam naar Oost Afrika. Drie jaar later legde ze in Rombo de eeuwige geloften af. 

Berendine werkte ruim 30 jaar in Afrika, o.a. in het Kleine Priestersemenarie Kilema. Ze runde daar samen met een andere zuster de gehele huishouding en verpleegde er de zieke priesterstudenten. Daarna werd ze overgeplaatst naar het lerarensemenarie Singachini. Weer werd ze ingedeeld in de huishouding en ziekenverpleging. Hierna volgde de plaats Uru, waar in 1948 kanker bij haar werd geconstateerd. Een dringende operatie dwong Doortje in maart 1949 terug te gaan naar Europa. Ze werkte aan alles mee om maar te kunnen genezen en weer terug te gaan naar haar geliefde Missie. In april 1950 kwam ze terug in Gare - Afrika, waar ze na een lang ziekbed op 17-10-1954 overleed.


 

 


 

Hier staat zuster Berendine versierd met bloemenkrans als zilveren 'Bruid van Christus' bij haar naaste familie op 15-08-1949.


 

Zuster Berendine Wijenberg in 1949 op bezoek in de Papenbeek bij broer Sjang en schoonzus Marie.


 

Hanna trouwde met (Theodorus) Thei Janssen *Well 02-02- 1883 †Well 18-01-1939. Dit echtpaar woonde met hun kinderen Drika - Hanna - Jan en Tonny op de Brouwershof aan de Paad. (Nu Elsterendijk 28).

 

 


 

Piet Wijenberg bij zijn aankomst in New Orleans USA.

Het was 12-05-1920 toen de 30 jarige Piet vanuit Antwerpen met de SS Kroonland naar de Verenigde Staten vertrok en hij is daar zijn verdere leven gebleven. Piet bleef vrijgezel.

Bij zijn bezoek aan Well, in 1959 besloot Piet om een kerkklok te schenken aan de St. Vitusparochie. Zie pagina kerkklok Joseph 1961.


Gerrit *16-11-1897 (Marechaussee) trouwde op 27-11-1924 met Anna Maria van Ogtrop *Meersen 09-09-1896. 

Detail uit het telefoonboek 1949. Opperwachtmeester Gerrit Wijenberg, tel. nr. 2740 in Roermond.

 

 


 

Gerrit overleed te Maastricht op 08-08-1968


 

Rijksveldwachter Frans Wijenberg en zijn gezin.

Frans was op 23-09-1924 getrouwd met Antonia Maria van Lamoen *Best 18-05-1892. Hij overleed te Roermond 15-07-1960. 


Marie trouwde met jachtopziener Wilhelm Weijenberg en verhuisde naar Baal - Weeze. 

Coba (Jacoba) stierf op 26-07-1974 te Baal -Weeze na een langdurige ziekte. Ze was met Johann Weijenberg getrouwd. 

Johann (Jan) en Wilhelm (Wim) Weijenberg waren broers.

 


 

Sjang Wijenberg met (links) zijn zwager Wim.

(Wilhelm) Wim Weijenberg uit het Duitse Baal - Weeze was getrouwd met Marie Wijenberg.


Zie ook pagina Fam. Wijenberg-Janssen