Zoek

Willem en Mina Geraedts-Musers

Hun huis stond in de Grotestraat, waar nu nr.15 is. Eerder woonden ze rechts in het winkelpand dat nu twee huisnummers heeft, n.l.17 en 17a.

Willem en Mina kregen acht dochters, waarvan de derde baby, Catharina, levenloos werd geboren. De jongste dochter Gera had het syndroom van Down. Zij stierf in 1945 op 18-jarige leeftijd.

Bij zijn huwelijk in 1913 met Wilhelmina Musers uit Roermond stond er schoenmaker als zijn beroep genoteerd. Willem bezat een van de eerste auto's in Well. Ook was hij koordirigent in de St. Vituskerk. Willem was erg actief in de Wellse verenigingen en bij het organiseren van evenementen. Hij was medeoprichter van de Wellse Middenstandsvereniging in juli 1916 en in 1935 van het comité voor jeugdwerkelozen. Onder zijn voorzitterschap werd in februari 1934 een grote Wellse Middenstandtentoonstelling gehouden. Jarenlang had de familie Geraedts een goed lopende manufacturen- en textielwinkel  die door vele klanten uit de verre omgeving werd bezocht.

Deze zaak werd na hun huwelijk in 1945 overgenomen door dochter Zus en haar man Frans van Doren uit Helden. Zij hadden elkaar leren kennen op een cursus in Venlo en waren sindsdien onafscheidelijk. Frans was een groot dichter en bekend om zijn prachtige advertenties in dichtvorm. Tot over de grens en ook van de Engelse vliegtuigbasis Laarbruch kwamen de klanten. Verschillende grote modeshows hield de Fa. Geraedts in zaal 'Walaria' met Wellse meisjes en jongens als mannequin. Helaas moesten Zus en Frans met hun zaak stoppen vanwege een beroerte die Frans kreeg. Ze verhuisden naar Helden en daar hebben ze nog jaren gewoond en heeft Frans nog vele dichtbundels gemaakt. 

De zusjes van Willem Geraedts Trui - Lena en Mina.


 

Het gezin Geraedts-Alers in Swalmen. Staand: Trui - Willem - Lena - Frans. Zittend: Henri - moeder Wilhelmina - vader Theodorus en Mina.

KInderen Geraedts, allen geboren in Swalmen

01 Wilhelmina Hubertina Mina *10-04-1871 †Swalmen 06-12-1950. ongehuwd.
02 Gertrudis Trui  *29-04-1872 †Swalmen 25-11-1946. ongehuwd
03 Alberdina Helena Geraedts *15-07-1873 †Swalmen 07-10-1880.
04 Hendrikus Hubertus Henri  *22-01-1875 †Steyl 29-01-1954. ongehuwd.
05 Levenloos geboren dochter 20-06-1876
06 Levenloos geboren dochter 21-03-1877
07 Wilhelmus Gerardus Willem *11-02-1878 †Well 13-12-1962 X Mina Musers
08 Frans Hubertus Frans *07-12-1879 †Roermond 28-06-1953 X Marie Musers (zus van Mina)
09 Helena Alberdina Lena *02-09-1881 †Steyl 14-07-1961 ongehuwd.
10 Levenloos geboren dochter 12-03-1885
11 Peter Joseph Geraedts *19-06-1886 †Swalmen 10-06-1887

Catharina Alers.

Het jonge gezin van notaris Ribbergh dat vanuit Roermond in de Grotestraat te Well was komen wonen, had op zekere dag een dienstbode nodig en vanwege de vriendschap met een zekere familie Alers uit Asselt bij Swalmen werd daar naar toe gereisd en deze noodzaak besproken. De familie Alers had verschillende dochters en een ervan Catharina voelde er wel voor om mee te gaan. Zo verliet Catharina Alers de ouderlijke woning en kwam in Well terecht. Hier leerde ze schoenmaker Gerardus Hubertus Ariaens kennen met wie ze trouwde. Het wettelijk huwelijk was in Bergen op 01-05-1876.

Wellenaar Grad Ariaens en zijn vrouw Catharina Alers bezochten geregeld de (schoon) ouders Alers in Asselt bij Swalmen. Ook bezochten ze het gezin van haar zus Wilhelmina die getrouwd was met Hendrik Geraedts. In 1882 is aldaar iets in huize Geraedts gebeurd dat aanleiding gaf om Willem aan zijn oom en tante mee naar Well te geven. Hij is er vanaf zijn vierde levensjaar nooit meer weggegaan. Het echtpaar Ariaens-Alers had zelf geen kinderen en bracht zodoende Willem Geraedts groot als was het hun eigen kind. In het bevolkingsregister van de gemeente Bergen stond hij destijds bij het echtpaar Ariaens ingeschreven als Gerats Willem - verwant.

Het echtpaar Ariaens-Alers. Gerardus Ariaens schoenmaker *Well 11-12-1844 †Well 21-12-1933 en Catharina Alers *Swalmen 01-11-1846 †Well 17-07-1926. 


Wilhelmus Gerardus Willem Geraedts *Swalmen 11-02-1878 †Well 13-12-1962.
Zoon van: Theodorus Geraedts hoefsmid *Swalmen 06-03-1831 †Swalmen 13-04-1907 Gehuwd in Swalmen op 30-05-1870 met Wilhelmina Hubertina Alers *Swalmen 22-05-1843 †Swalmen 11-01-1918
Kleinzoon van: Hendrik Geraedts hoefsmid *Swalmen 27-10-1779 †Swalmen 20-04-1842  Gehuwd in Swalmen 25-10-1825 met Berdina (Alberdina) Janssen dienstmeid *Swalmen 09-04-1792 †Swalmen 23-02-1856
Kleinzoon van: Wilhelmus Hubertus Willem Alers slachter *Asselt-Swalmen 16-02-1815 †Asselt-Swalmen 07-09-1901 Gehuwd in Melick en Herkenbosch 11-04-1842 met (Anna) Gertrudis Leijendeckers *Maasniel 18-12-1809 † Asselt-Swalmen 06-11-1892.

Aanvankelijk was Willem Geraedts schoenmaker, net als zijn oom Grad. Vanaf 1900 ontstond langzamerhand de Nederlandse fietscultuur. Door Well liep een ANWB fietsroute. Grad Ariaens en Willem Geraedts verkochten vanaf die tijd ook rijwielen en zelfs motorrijwielen. Ook onderdelen zoals carbid- en kaars lantaarns en buitenbanden. 

De Willibrorduskapel van Geijsteren in 1891 en enkele personen o.m. knielend de 13 jarige Willem Geraedts uit Well.

In 1896 werd de onderkomen kapel gerestaureerd. De pelgrims riepen Willibrord met name aan tegen jicht en koorts, Spaanse griep (derdendaagse of koude koorts) en oogziekten (trachoom). Belangrijk daarbij was het gebruik van water uit  'de heilige bronne'. Ook vanuit Well ging men smeken om genezing. Willem Geraedts was in die tijd misdienaar bij Pastoor Antonius Grubben in de St. Vitusparochie.


 

De mondelinge informatie dat Willem Geraedts op de foto’s staat is gegeven in 1999 door pastoor Wim van Kempen en koster Pierre Reijnders te Geijsteren aan een medewerker van het Meertens Instituut.

Dit is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven.


 

Dit zijn de ouders van Mina: het winkeliers echtpaar Gerardus Musers-Janssen uit Roermond.

Kinderen Musers, allen geboren in Roermond:

1 Matthias Joannes Hubertus *07-11-1884 †Roermond 21-06-1906. 
2 Wilhelmina Maria Hubertina Mina *06-05-1886 †Well 08-10-1973 X Willem Geraedts 
3 Hubertus Joannes Mathias *25-01-1888 †Roermond 18-08-1888 
4 Petronella Gertrudis Maria Marie *12-07-1889 †Swalmen 14-03-1967 X Frans Geraedts (broer van Willem) 
5 Johannes Hubertus Joseph Sjang *08-05-1896 †Blerick 17-08-1981 X Hennie Wevers 


 

Mina Musers t.g.v. haar Eerste Communie in ca.1900. In die periode was het gebruikelijk dat de kinderen voor deze gelegenheid ca. 12 - 15 jaar waren.


 

Wilhelmina Maria Hubertina Mina Musers *Roermond 06-05-1886 †Well 08-10-1973

Dochter van Gerardus Hubertus Musers (molenaar-winkelier) *Roermond 06-06-1844 †Roermond 21-01-1915 Gehuwd te Maasniel op 26-11-1883 met Maria Margaretha Janssen *Paarlo-St.Odiliënberg 15-12-1854 †Roermond 21-11-1931

Kleindochter van Mathias Hubertus Mu(ü)sers brouwersknecht *Haelen 14-11-1809 *Roermond 08-10-1886 Gehuwd te Roermond op 23-04-1841 met Cornelia Geeraets *Herten 08-08-1807 †Roermond 14-01-1884

Kleindochter van Jan Hubert Janssen *Maasniel 16-01-1812 †Roermond 08-10-1885 Gehuwd te Maasniel 28-06-1845 met Maria Gertrudis Geenen *Beegden 28-11-1815 †Roermond 19-03-1909.


 

Nieuwe Venlosche courant 18-03-1911


In het begin van de twintigste eeuw verschenen in het dorp Well de eerste auto's, die in die tijd nog een bijzondere bezienswaardigheid waren. Deze vehikels trokken de nodige belangstelling als ze in de straten van het dorp verschenen. Richard Wolters, eigenaar van kasteel Well bezat een Chevrolet. Bierbrouwer Herman Koppers had een bedrijfswagen en dokter Willemse beschikte, voor zijn huisarts-praktijk, over een van de eerste Fords uit die tijd.

Maar ook Willem Geraedts bezat een van de eerste auto's, zoals hij in augustus 1911 op de foto trots laat zien. Kenteken: P 600. Willem gebruikte zijn auto werd niet alleen voor personen maar ook veel voor goederen.

De verkeersmiddelen waren destijds nog heel beperkt. De auto was geleidelijk in opkomst maar voor vervoer van personen en goederen was men nog in hoofdzaak aangewezen op kar en paard. Vanaf 1912 mocht men in de gemeente Bergen met een maximum snelheid van 15 km per uur  in de bebouwde kom rijden. In 1925 heeft de raad de maximum snelheid opgevoerd tot 20 km.


 

Willem was 33 jaar toen hij op 10-08-1911 het rijbewijs voor 'motorrijtuigen in het algemeen' kreeg en het nummerbewijs, te Maastricht afgegeven aan Geraedts, Wilhelmus Gerardus, wonende E 122 in Well. Dat er in Limburg (letter P voor onze provincie) nog niet veel auto's reden blijkt wel uit volgnummer 600.


 

Willem, 34 jaar.


Op 22-04-1913 trouwden Willem en Mina in Roermond. Al snel veranderde de Wellse schoenmakers en fietsenzaak tevens in een manufacturen winkel waar ook glas- rookwaren, modeartikelen en andere snuisterijen werden verkocht. Mina was erg handig in het maken van kleding en allerlei stoffen artikelen die in de winkel verkocht werden. Ook kon ze prachtig handwerken. 

Nieuwe Venlosche courant 26-04-1913. Publicatie Burgerlijke Stand gemeente Roermond.


Willem en Mina kregen in Well acht dochters:

1 Wilhelmina Gerarda Catharina Mien *17-02-1914 †Sittard 23-04-2010 X 12-05-1954 Willy Jeurissen.
2 Maria Margaretha Gerarda Maria (Zus) *23-08-1915 †Helden 21-02-1999 X 27-09-1945 Frans van Doren.
3 Catharina Maria *Well 07-03-1917 levenloos geboren.
4 Catharina Maria Johanna Theodora Toos *15-05-1918 †Oosterhout 28-03-2005 X 04-12-1970 Ad Huijsmans.
5 Helena Maria Cecilia Lenie *22-11-1920 †Tegelen 15-10-2003 X 31-03-1947 Jan Huijbers.
6 Theodora Wilhelmina Thea *25-10-1922 †Dieteren 11-11-1991 X 17-05-1962 Harie Penders.
7 Henrica Francisca Gerarda Hennie *13-06-1925 †Auckland (NZ) 20-10-2004 X 19-02-1955 Jan Koenen.
8 Gertrudis Gerarda Stephanie Gera  *26-12-1926 †Heel 14-03-1945

Mina met oudste dochtertje Mien in 1914.


 

13-03-1914


 

Mina met baby Zus (Maria) en Willem Geraedts met Mien in 1915. 


 

1916. Mien en Zus.


 

05-08-1916


 

Uit de krant van 06-01-1917


In 1919 maakte pater Canutus (Jan Peters van de Grote Waaij) onderstaande drie foto's bij Ariaens-Alers.

1919. Het echtpaar Ariaens-Alers, oom en tante annex pleegouders van Willem Geraedts. 

Oud Wellenaar Jan Drissen die schuin tegenover Ariaens woonde schreef eens een verhaal over zijn jeugdherinneringen uit de tijd van bovenstaande foto: Op het gebied van schoenen had Well naam in de persoon van Grad Ariaens, die zulke perfecte waterdichte schoenen maakte, dat menig schipper een paar dagen in Well overbleef om zich een paar waterdichte te laten maken. De proef op de som moesten deze trappers echter kunnen doorstaan. Want het gebeurde dat een schipper, die ’s morgens zijn vetleren afhaalde, ’s avonds laat pas kwam betalen omdat hij dan de hele dag met beide voeten in het water overboord had gezeten. 

1919. Schoenmaker Grad Ariaens in zijn werkplaats, met het raam dat uitzicht had op de Maas.


 

14-05-1921.


 

In zijn tuin maakte Piet Kessels uit de Hoenderstraat deze mooie foto van het gezin Geraedts in 1923.

Links vooraan Mien en Zus - Lenie met vader en moeder met baby Thea en Toos.


 

Willem Geraedts op de stoep naast zijn huis in de Grotestraat.

Rechts op de foto de zijgevel van de woning van de fam. Handrie Derks-Jans. Tussen deze twee huizen in ligt een breed pad tot aan de Maas, dat men destijds 't Jansströtje noemde. Eerder heette dit het Kesselsstraatje en ver daarvoor staat het in een akte van de Schepenbank genoemd als Kerstraet (ker = kar). 


 

1925. Tante en oom Ariaens - Mina en Willem met de kinderen v.l.n.r. Thea - Toos - Lenie - Zus. Zittend: Mien met baby Hennie.


De gouden bruiloft in mei 1926 van Gerardus en Catharina Ariaens-Alers.

01-05-1926.

Het bruidspaar zit in het midden achter Zus en To. Geheel rechts zit het echtpaar Jos en Theodora Ariaens-Millen, schoenmaker uit Venray.

Zittend onderaan v.l.n.r: Lenie Geraedts, en de bruidjes Dien Drissen, Zus Geraedts, To Drissen, Mien en Toos Geraedts.

Staand links is Willem Geraedts, zijn vrouw zit met dochtertje Hennie op schoot en Thea staat naast haar moeder.

Verder staand in deze rij zijn bekend: Naast Willem Geraeds de overbuurman (nu Grotestraat 62) Jacobus Drissen, schilder van beroep, destijds noemde men dat verver. No. 4 is Cisca Drissen-Ariaens, 5 Pater Antoon Ariaens S.V.D. (Venray). 3e van rechts is Anna Coppers-Verstraelen, de moeder van o.a. koster Frans Coppers geheel rechts  Frans en Henri Geraedts

Achteraan: Links 1-2-3 Trui - Mina en Lena Geraedts uit Swalmen. 6 & 7 Adèle Ribbergh en haar broer Emile Ribbergh, vrienden van Willem Geraedts en bruidspaar Ariaens. 11 & 12 Miet Drissen, later getrouwd met Sjang Krebbers en haar zus An Drissen.

Ook aanwezig zal zijn geweest de zus en zwager van Ciska Drissen. Dat was het Venrayse bakkersechtpaar Gerardus Wintels en Maria Catharina Ariaens. Twee maanden na de gouden bruiloft stierf Catharina Ariaens-Alers.

In januari 1926 hadden Mina en Willem zich nog grote zorgen gemaakt over oom en tante. De overstroming van de Maas had het gezin Geraedts gedwongen om boven te bivakkeren. Ook het oude echtpaar Ariaens zat wekenlang boven opgesloten in hun eigen woning. Ze wisten van elkaar niet eens of ze wel eten genoeg hadden en nog leefden. Willem kon nog af en toe naar beneden door het water iets halen. Op een dag kwam er iemand met een roeibootje door de straat voorbij en via deze persoon kwam er een teken van leven van oom en tante in het huis verderop naast de winkel.


.

Uitsnede foto van Schooljaar 1928 -'29 met vier zusjes Geraedts. Boven links (wit schortje) Lenie en Toos.  Daaronder links (licht truitje) Hennie en Thea. 


 

Willem in 1929 als lid van de feestcommissie van het Muziek - Gildefeest op het kasteel. 


 

Dochter Mien op de foto gezet in Venlo, rond 1930.


 

Thea - Hennie en Lenie, op de meisjesschool in 1933.


 

1933.


 

Op 11 februari 1934 werd een grote Wellse Middenstand-tentoonstelling gehouden onder voorzitterschap van Willem Geraedts.

De jongste zusjes Lenie - Hennie en Thea lopen over de Kasteellaan naast de  zaal 'Onder de Linden' van Klabbers.

Limburger koerier 14-02-1934


 

Thea - Zus en Lenie met Wellse kermis zondag 26-08-1934


 

Advertentie in een programmaboekje uit 1936.


 

05-07-1937


 

04-04-1938. De bijna 20 jarige Toos wordt leerkracht aan de meisjesschool in de Grotestraat. Daarna gaf ze les in Wellerlooi en stond nog jarenlang aan de voormalige B.L.O. school te Gennep. (Buitengewoon Lager Onderwijs)


 

Het gezin bij gelegenheid van de zilveren bruiloft op 22-04-1938.


 

In de zomervakantie kwam Gera vanuit het tehuis in Heel naar Well. In de Band helpt ze haar zus Mien met aardappelen rapen. Links op de achtergrond de woning van familie Verzijl in de Nicolaasstraat.


 

Thea - Gera en Mien in de Band, waar vader Willem een stuk land had.


 

ca. 1940. v.l.n.r. Zus - Leny - juf Ida Hettema - Thea. Vooraan Mien - Gera en Hennie.


 

Ansichtkaart Grotestraat rond 1940 met rechts zaal café Walaria.

Links het winkelpand van de firma W. Geraedts. Rechts ernaast was hun woning.  Links van de winkel (buiten beeld) woonden oom en tante. Na hun dood werd het huis van oom en tante Ariaens verhuurd, o.a. aan de familie Reiniers-Vrede. Eind jaren '40 gingen Mina en Willem er zelf in wonen. 


 

Hennie. Zij emigreerde 10 december 1953 naar Nieuw Zeeland. 

Hennie in maart 1961 met vijf van haar zeven kinderen die ze in Henderson - Auckland samen met Jan Koenen uit Leunen kreeg.


 

02-10-1945 trouwde pastoor Reiné het bruidspaar Frans van Doren en Zus Geraedts in een lokaal van de jongensschool dat als noodkerk was ingericht. Frans schreef zijn achternaam zelf altijd als van Dooren.

Frans Wilhelm Gerard Frans van Doren *Griendtsveen 26-07-1909 †Venlo 19-08-1986. 
Zoon van: Jozef (bijnaam Frenske) van Doren winkelier *Helden 28-09-1873 †Helden14-03-1918 Gehuwd in Helden op 10-09-1906 met Albertina Caecilia van Roij *Horn 22-11-1881 †Helden 30-08-1950. Tweede huwelijk te Helden op 02-06 1919 met haar zwager Julianus van Doren winkelier *Helden op 27-07-1879 †Tegelen 26-05-1967
Kleinzoon van: Franciscus  (Frenske) van Doren blauwverver *Helden-Panningen 28-09-1828 †Helden 09-12-1897 Gehuwd (2) in Helden op 23-06-1869 met Anna Gertrudis Pouwels dienstmeid *Venray 19-02-1842 †Helden 26-01-1910. Eerder gehuwd in Helden 07-01-1862 met Johanna Catherina Smolders *Helden 18-04-1839 †Helden 12-01-1869.

Briefhoofd van Frans en Zus.


 

18-03-1953 De bonte avond revue t.b.v. harmonie de Vriendenkring. v.l.n.r. Fien Coppers - Joke Janssen - Marian Kwanten - Zus Hagens en  Frans van Dooren, de schrijver van de revue aan de microfoon. Na de Tweede Wereldoorlog in 1952 schreef Frans van Dooren de eerste revue voor Well met als titel: Well aan de Maaskant.


 

Mien trouwde wettelijk in Bergen op 12-05-1954 met weduwnaar Willy Marie Hubert Jeurissen *Sittard 11-03-1910 †Sittard 16-01-1991.  Het kerkelijk huwelijk werd ingezegend door pastoor Reiné in de noodkerk te Well op 17-05-1954. Willy had vier kinderen en samen met Mien kreeg hij nog een zoon.


 

Mina aan de inmaak in haar keuken met uitzicht op de Maas.


 

Bruidspaar Lenie Geraedts en Jan Huijbers op dinsdag 06-05-1947.


 

Lenie met haar kroost. Jan en Lenie Huijbers hadden een electro / platenzaak aan de Keulseweg te Reuver.


 

1950. Vader Willem geniet zichtbaar en is trots op zijn vrouwen. v.l.n.r. Toos - Mien - Thea - Maria (Zus) - Lenie en Hennie.


 

Onder de bloesem van de kersenboom in hun tuin aan de Maas in 1956.


 

Toos.


 

Mina hield ook altijd van tuinieren, zelfs de berm achter hun tuin lag er keurig bij.


 

Met zijn Volkswagen toog Frans van Doren op zondag richting Putjesberg. Vaak mochten neefjes, nichtjes en buurkinderen mee voor een stevige wandeling zoals hier eind jaren 1950.


 

Vanaf het garagedak van Frans en Zus genomen in de jaren '50. Rechts de tuin van Harrie en Dina Derks-Hebben.


 

Januari 1961. v.l.n.r. Lenie - Toos - Zus - Thea en vader Willem.


 

Huiselijk tafereeltje van het bejaarde echtpaar Geraedts.


 

Het gezin Harie en Thea Penders-Geraedts in Dieteren. Thea trouwde in 1962 met weduwnaar Harie en werd stiefmoeder van acht kinderen. Zelf kreeg ze nog twee kinderen.


 

04-12-1970. v.l.n.r. met hun mannen: Thea - Leny - Toos en Mien. Het is de huwelijksdag van Toos met weduwnaar (Adrianus) Ad Huijsmans *Rotterdam 04-03-1912.


Kranten-  en overlijdensberichten - bidprentjes Fam. Geraedts-Musers


 

In 1962 werd Mina weduwe en de laatste jaren van haar leven woonde ze in het Wellse bejaardencentrum 'Eldershome'.


 

1967. Dochter Toos uit Oosterhout en vanuit Nieuw Zeeland dochter Hennie met haar jongste zoontjes Frank en Paul, op bezoek in Eldershome. 


 

In Eldershome. Mina Geraedts en medebewoonster Hanneke Heijligers die eerder ook in de Grotestraat woonde.


 

1968 in het bejaardenhuis.


 

1968. Op het dak van Eldershome was een zitje gemaakt met een uitzicht tot ver over de Maas. v.l.n.r. verzorgster Joke Simons - mevr. Poels ? - Hanneke Heijligers en Mina Geraedts.