Zoek

Willem en Bertha Simons - Lenssen

Gerardus Wilhelmus Hubertus Willem Simons (tuinder) *Well 01-01-1882 †Well 18-11-1964.

Zoon van Peter Johannes Martinus - (schrijnwerker, caféhouder) *Well 15-12-1853 †Well 26-04-1922 Gehuwd op 12-05-1880 met Wilhelmina - Mina Visser (vroedvrouw) *Weert 11-11-1854 *Well 10-07-1935.

Kleinzoon van Gerardus Simons (schrijnwerker) *Well 27-04-1824 †Well 12-02-1899  Gehuwd op 15-09-1851 met Sibilla Hubertha Muijsers (dienstmeid) *Broekhuizen 06-11-1824 † Well 03-08-1888

Kleinzoon van Pieter Vissers * 's Gravendeel 18-02-1806 Gehuwd te Weert op 21-12 -1843 Wilhelmina Catharina van Oijen *Nijmegen 18-08-1814 

Achterkleinzoon van Peter Simons (dagloner) *1796 Gehuwd op 23-01-1821 met Petronella Otjens (dagloonster)

Het ouderlijk huis van Willem Simons stond in de Schoolstraat rechts naast de vroegere jongensschool, nu Grotestraat 12.

Hij leerde, net als zijn broers Sjang (1888-1957) en Piet (1892-1950), het tuindersvak in het Westland.

Zie ook: Fam. Sjang Simons-Coenders

              Fam.  Aloys Verzijl - Simons

              Fam. Bertus Jacobs-Simons


Bertha Lenssen *Well 26-01-1896 (Lammerskamp) †Well 11-08-1987.

Dochter van Hubertus Henricus Lenssen (stucadoor) *Well 03-09-1863 †Well 16-02-1932 Gehuwd op 06-05-1895 met Johanna Petronella Trienekens *Well 09-11-1867 †Well 10-03-1951 

Kleindochter van Christiaan Lenssen (kunstenaar) *Horst 10-11-1829 gehuwd op 22-01-1856 met Elizabeth Bom (winkelierster) *Well 16-11-1826

Kleindochter van Jacobus Bernardus Trienekens (dienstknecht *Well 20-10-1834 †Well 29-04-1925 Gehuwd op 06-05-1865 met en Aldegonda Peters (dienstmeid) *Well 02-09-1832 †Well 30-04-1902.

Zie ook de pagina van familie Hubertus Lenssen - Trienekens


 

Willem Simons, uiterst rechts op de motor, met zijn dienstmakkers begin 1900.


 

Begin 1900 werd Willem voor zijn ouderlijk huis in de Schoolstraat op de foto gezet.

Zijn grote hobby (en ook die van zijn broers Piet en Sjang) was motoren in elkaar zetten. Rechts naast de jongensschool woonde destijds de familie Tinus Simons (nu Grotestraat 12). Vader Tinus was timmerman, handelde een beetje in antiek en hij en zijn vrouw dreven zoals zo veel gebeurde in die periode ook nog een café in hun woonhuis. Ook bracht hij bruidsparen in zijn koets naar het stadhuis in Bergen, was daar meteen dan ook maar getuige en liet in de huwelijksakte als beroep "trouwkoetsier" aantekenen.

Verder was moeder Mina Simons - Vissers vroedvrouw in de gemeente Bergen en verdiende daarmee zo'n fl. 400,- per jaar. Met paard en wagen bracht een van haar jongens haar naar de kraamvrouw.


 

1911 - De tuinderij van Simons aan de Maas (aan het "Diepe Straatje"): v.l.n.r. Door Robijns - Sjang Simons - Sjang Vrede - onbekende knecht - vader Tinus Simons - Corry Simons - Piet Simons - Willem Simons. Zittend: Piet Klabbers.

Willem had samen met zijn broer Sjang een tuindersbedrijf. Vader Tinus had dat voor zijn jongens opgezet en hun het vak in het Westland laten leren. De zaken floreerden. Met paard en wagen brachten ze op de markt in Goch hun waren aan de man.'t Was in de tijd 1914 -1918: in de dubbele bodem van de kar werd menig stukje spek gesmokkeld. Maar ook nog iets anders, n.l. onderdelen voor motors, die de gebroerders thuis in elkaar zetten.

Sjang Vrede was een zoon van Willem Vrede en Sien Stevens, die een café hadden op de hoek Hoenderstraat - Grotestraat, tegenover de oude kerk aan de Maas. Sjang  (Johannes-Hubertus, *1889) bleef vrijgezel en verdronk in augustus 1950 in de kasteelgracht.


 

1911 - De gebroeders met vader en knechten op hun land (het vroegere Kloosterveld) tussen de Nicolaasstraat en "de Band" richting de Maas. Op de achtergrond de oude marechausseekazerne.

v.l.n.r. Piet - vader Tinus - Sjang - Willem Simons en rechts knecht Piet Klabbers.

"Die schönen Holländer" werden ze in Goch genoemd. Piet Simons is aan de andere kant van de grens blijven hangen. Hij trouwde zijn bruidje Fien en zette in Weeze een groentenbedrijf met winkel op.

Het paard bleef overigens ook aan de andere kant. Het werd n.l. verkocht. Dit was echter verboden en toen Tinus Simons op de vraag, waar het paard was, antwoordde: "Oonze zwarte is ân 't Duits liere", leverde hem dat bij de douane ook nog een bekeuring op.

De tuinderij Simons met de drie broers, vader, zus en dochter Corrie en knechten. Links weer de marechausseekazerne.


 

Willem en Bertha trouwden wettelijk op 01-05-1919 in Bergen en werden in de oude St. Vituskerk aan de Maas getrouwd door pastoor Esser.

Ze kregen elf kinderen: Martin *1920 - Mien *1921 - Bér *1922 - Nellie *1924 - Toon *1925 - Truus *1927 - Wim *1929 - Ben *1931 - Annie *1933 - Betsy *1936 en Martha *1938.

Het jonge paar ging in het huidige pand Grotestraat 11 (foto boven) wonen waar de drie oudste kinderen werden geboren.

Moeder Bertha vond het maar gevaarlijk zo dicht aan de Maas met de kleine kinderen en ze lieten in 1923 een nieuw pand bouwen op Grotestraat 76 door aannemer Elbertus Smits. Helaas stierf Smits plotseling op 06-06-1923 en de bouw lag stil. Het gezin moest echter uit hun huis op nr.11 en ging zolang bij de moeder van Willem wonen, de vroedvrouw Simons-Visser. Zij was in 1922 weduwe geworden.

Toen de nieuwe woning klaar was verhuisde het gezin en nam oma Simons mee, die tot haar dood in 1935 bleef inwonen en alle kleinkinderen op de wereld hielp komen.


 

1926 Overstroming van de Maas. Ongeveer twee jaar nadat het nieuwe huis klaar was liep het hele dorp onder water. Gelukkig had Willem de woning ( rechts naast de roeiboot) hoger laten bouwen zodat het Maaswater maar tot op plinthoogte in huis kwam.


 

Bertha en Willem met Martin en Mien. Zittend: Nellie - Wim en Truus in 1931.


 

v.l.n.r. Truus - Nelly - Mien - moeder Bertha met Betsy op de arm - Vader Willem - Martien - Bèr - Toon - Wim en Ben.

Beneden Annie. Martha moest nog in april 1938 geboren worden.

De foto is in 1937 gemaakt aan de Maas achter de muur van Anna Otten. Op de achtergrond is de St. Vituskerk nog te zien. 


 

Schooljaar 1938-1939.  Bèr - Wim en Ben.


 

De kas van de gebroeders Simons, bij Willem achter het huis. De kas is van 1923, toen ook de woning gebouwd werd.


 

Uit de krant van 02-06-1923


 

Schooljaar 1946-1947 Betsy - Martha en Annie.


 

Ben leerde een ambacht op L.T.S. "de Hamert". Hij werd  timmerman, net als zijn opa Tinus.


 

v.l.n.r. Mia Reiniers (van kleermaker Bertus - Grotestraat) - Mien Simons - neef Jan Verzijl en nichtje Jo Simons (van Sjang).


 

Kinderen Simons bij de augurkenoogst in de Band. Truus - Math - Ben - Toon - Bèr 


 

Wim Simons danst met zijn nichtje Rie Simons in 1951, waarschijnlijk op de kermis in een danstent bij Mantje Klabbers. Het paar links is Piet Hendriks (Kamp) met z'n latere vrouw.

De kinderen Simons - Lenssen waren in de volksmond van de "Rooie Siem", die van Simons-Coenders van de "Zwarte Siem". Veel kinderen van Wim en Bertha hadden nl. rood haar en de meesten van Sjang Simons en Betje Coenders zwart haar, vandaar die benamingen. Bijzonder is dat die kleuren haar niet bij de vaders Simons hoorde, maar bij de moeders Lenssen en Coenders. Voor Wim ging de benaming, zoals te zien is op deze foto, niet op.


 

Truus, met de resten van de gebombardeerde St. Vituskerk op de achtergrond, in 1952


 

Truus in de achtertuin bij de fundering van de kas, nadat die was afgebroken. Op de achtergrond de woning van Ser Kessels op de Hoenderstraat.


 

23-10-1956. Wim met zijn bruid Paula van Riswijck uit Bergen.

Totdat hun woning in de Nicolaasstraat gebouwd was had het jonge paar enkele kamers gehuurd bij Bertus en Truujke Tax in de Grotestraat.  Paula en Wim kregen twee dochters: Annemarie en Bernadette.


 

23-10-1956. De (on)deugd in het midden met links broer Ben en rechts zwager Karel van Riswijck. Zij waren getuigen bij het huwelijk van Wim en Paula.


 

23-10-1956. Bruidsmeisje Annie Simons.


 

1957. Willem Simons temidden van schoondochter Paula (v. Riswijck) en dochters Martha, Annie en Betsy.


 

Bertha en Willem in 1961.


 

Bertha in 1981