Zoek

Hay & Nelly Linssen - Hurkmans

Harry  werd als oudste van het gezin Linssen, op 23 november 1931 geboren in Roermond. Daar bracht hij tot na de oorlog zijn jeugd door. Het gezin van kunstsmid Linssen verhuisde toen naar Venlo. Als jongen hield hij er al van om bij een vereniging te zijn. Zo was hij bij de welpen, kajotters en de Jonge Wacht, totdat deze jeugdbeweging door de Duitse bezetter verboden werd. Hay ging in Venlo naar de ambachtschool, werd elektricien en kreeg werk bij de Fa. Sieben. In zijn vrije tijd was Hay bij de reservepolitie en studeerde voor sterkstroommonteur. 

In deze tijd leerde hij Nelly Hurkmans kennen, dochter van een Venlose kleermaker.  Na hun eerste ontmoeting was Nelly meteen verknocht aan "de zwarte van Sieben", zoals haar vriend destijds genoemd werd.

"De zwarte van Sieben" 21 jaren jong.


 

Venlose Nelly op 19 jarige leeftijd.


Op 20 jarige leeftijd hield Hay het werk bij Sieben voor gezien en kreeg een baan bij de gemeente Roermond. Een jaar daarna kwam er een baan als sterkstroom monteur vrij bij de PLEM en zodoende trad Hay hier in dienst.

Op 5 januari 1957 werd er getrouwd. Twee jaren woonde het echtpaar in bij Nelly's ouders.


 

De Linssen familie, met links de ouders van Hay. Zijn vader smeedde het hekwerk, bij het Maria beeld van het Kapelke van Genooi te Venlo.


 

Zoontje Pierre met zijn ouders in het Julianapark te Venlo in 1958.

Er zouden nog 7 kinderen volgen : Jan - Harry - Heleen - Anneke - Iris - en de tweeling Marijke & Donné.


 

District Noord van de PLEM had een sterkstroom monteur nodig en het jonge gezinnetje verhuisde naar Sterrenbos 22 in Well. Hoe aardig de Wellse mensen ook waren, voor de stadse Nelly was het erg wennen. Maar Hay raakte in een mum van tijd verknocht aan het dorp met zijn inwoners en werd snel actief in het dorpsleven.

Voor veel leveranciers, die electriciteit spullen af moesten geven aan Hay zijn adres, was het vaak zoeken in de tijd dat de Tom-Tom nog niet was uitgevonden. Hay plaatste daarom een bord met PLEM op zijn nieuwe stalen poort en vanaf die tijd kreeg hij een nieuwe bijnaam : Hay van de PLEM.  


 

Vier generaties Hurkmans.


 

Pierre - Jan  -  Harry en Heleen.


Eind jaren '60, toen er op een keer geschoten werd in de Sterrenbos, was Nelly het liefst terug gegaan naar Venlo, maar Hay wist haar er van te overtuigen dat het gezin in Well moest blijven wonen.

Hay was inmiddels erg actief in het verenigingsleven. Hij stond mede aan de wieg van het Kinder Vakantiewerk Well. Hij gaf EHBO lessen in Bergen en zat in het kader van het Rode Kruis. In de tijd dat hij in het schoolbestuur zat, werd kleuterschool "het Joertsenest" gebouwd. Ook heeft hij nog zitting gehad in de medezeggenschapsraad, de oudervereniging en in het kerkbestuur van de St. Vitusparochie.

Hay nam geen blad voor de mond, ook niet toen hij in de Bergense Gemeenteraad zat. Jarenlang was hij campagneleider van het CDA , totdat hij het niet meer eens was met de partijgenoten.

In de tijd dat er plannen waren voor afgraving van de Bergerheide, kwam Hay als natuurliefhebber en (toch) voorstander van de afgraving in de krant.

Zijn liefde voor de natuur sloeg later over op zijn drie oudste zonen. Iedere zondagmorgen werden er veel kilometers gelopen door de Maasduinen. Altijd in het groen gekleed en een jagershoedje op zijn hoofd. Zag Hay b.v. iemand met een loslopende hond, dan stapte hij er resoluut op af en pakte de eigenaar fors aan.


 

Landelijke bekendheid kregen Hay en partijgenoot Bér Peters (van de Wezerweg) toen zij in 1986 begonnen met actievoeren tegen de plannen van de Duitse overheid om het industrieel afval van het Ruhrgebied net over de grens in Wemb te gaan storten. De enorme gifbelt zou een omvang krijgen van 300 voetbalvelden naast elkaar en 15 meter hoog. Dit duo streed zelfs tot in het Europese parlement. Ze namen contact op met Europarlementariër Hanja Maij-Weggen, die vragen stelde over dit thema in Straasburg. Een boer en een elektromonteur werden ze in de landelijke pers en in de tv uitzending  van 28-06-1988 in het programma "Van Gewest tot Gewest" genoemd. Ze zorgden er voor dat Well geen gevaar zou oplopen met vergiftigd grondwater. De vuilstortplaats die de grootste van West Europa had moeten worden is er niet gekomen.


 

Uit het Limburgs Dagblad van 18-07-1970


 

Fam. Linssen in de mooie Wellse natuur. Hay was er een groot liefhebber van en kende alle paadjes op zijn duimpje. In 1975 maakte Hay dit kiekje van Anneke - Nelly - Donné - Heleen - Marijke en Iris.


 

Hay zat dagelijks met zijn klimsporen in de PLEM palen....


Alsof het niet genoeg was met hun groot gezin, nam de fam. Linssen eind jaren '70 nog een 4 tal stagiaires in de kost tijdens de bouw van de nieuwe Koninginnebrug. Enkele jaren gaf hun woning onderdak aan 11 personen.

In de St. Vitus Parochie heeft Hay veel werk verzet. Hij zat in het kerkbestuur, was lector en kerkmeester. Hij verlichtte o.a. de achterkant van het altaar en de klokkentoren. Ook ontfermde hij zich over het onderhoud van het kerkhof.

Stilzitten is niets voor Hay.

Hier bij een verbouwing in de Brouwerstraat. Zijn eigen woning had hij ook al een keer of vijf verbouwd.


In 1991, na bijna 40 dienstjaren bij de PLEM, ging Hay met pensioen op 60 jarige leeftijd. In zaal "Walaria" werd een receptie gehouden.

Hier drukt  Wethouder Jac Kersten hem de hand.

Nelly Verheijen in gesprek met Nelly Linssen. Op de achtergrond Partijgenoot Bèr Peters met zijn zoon Jan.

Dokter Harrie Smals liet zich ook zien op de receptie.


Hay bleef in de politiek. Rond 1992 richtte men in Well een nieuwe politieke partij op: de Partij Burgerbelangen. Uit het niets kreeg deze partij 3 zetels in de Gemeenteraad. Dat was schrikken voor de Bergense politiek en Hay bewees daarna eens te meer dat hij voor niemand zijn mond hield. Men noemde hem de rebel van Well. Mede door Hay kwam er in die periode een fietspad langs de Wezerweg.

Na 36 jaar in Well gewoond te hebben heeft hij gehoor gegeven aan zijn vrouw Nelly  en zijn ze samen weer in Venlo gaan wonen.

Zijn interesse in Well heeft hij echter nooit verloren en menige herinnering werd opgehaald als de kinderen uit Well, of andere Wellenaren op bezoek kwamen en als hij zelf op bezoek ging.

Nelly is een aktieve vrouw en een moderne oma. Via Facebook, mail en mobiel heeft ze geregeld contact met haar kinderen en haar 11 kleinkinderen. Zelfs in het Engels!


In 2005 had de gezondheid hem zodanig in de steek gelaten, dat Hay opgenomen moest worden in  verpleegtehuis Martinushof te Tegelen, gelukkig niet al te ver weg van zijn Nelly.

In januari 2011 is Hay op 79 jarige leeftijd gestorven.

Met dit verhaal willen wij hem toch een plaats geven in de Wellse geschiedenis want die heeft hij met al zijn ups en downs zeker verdiend. Waar tref je deze echte dorpsfiguren nog aan, missen wij ze niet een beetje al is het alleen al vanwege het leven in de brouwerij. Dat was Hay van de PLEM zeker wel toevertrouwd.