Zoek

Heiligenhuisje "Onze Lieve Vrouw ter Nood".

Ter ere van Maria van Zeven Smarten


 

In 1705 bouwde de op de Kamp wonende Derck Daemen 't eerste kapelletje tegenover zijn hoeve "de Kamperhof" aan de grote veldweg, die door de weilanden van Well liep richting de Maas naar Maashees. Men noemde het in Well: Helligenhuuske van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Dit Heiligenhuisje midden tussen de weiden was het doel van bedevaarten voor zieken in stervensgevaar. Ook kwam de kapel in gebruik bij de z.g. Emmaüsgangers. Op Paasavond ging men tegen de avond naar deze kapel om de verschijning van Jezus op zijn Verrijzenisdag aan de Emmaüsgangers te vieren.

 

Heiligenhuisje

In 1886 liet Peter Hannes Daemen het beschadigde kapelletje herstellen. In de loop van de jaren had het veel geleden van hoog water, ijsgang, baldadigheid en landlopers.

Op 22-03-1893 liet de familie Jan Joseph Daemen - Sijberts er een nieuw beeld van "Onze Lieve Vrouw ter Nood" in plaatsen. Dit was een gotisch triptiek, vervaardigd door de kapelaan van Bergen, Jan van Soest, een priester-kunstenaar.

Heiligenhuisje

Ook werd er op 22-03-1893 een prentje uitgegeven met gebeden tot het Zieltogend Hart van Jezus voor de stervenden en tot de Smartvolle Moeder.

Het kleurrijke drieluik uit 1893 ging door het hoge Maaswater van 1926 verloren. De kapel werd na deze watersnoodramp herbouwd door Gradus en Maria Daemen-Kamps en zij plaatsten hierbij een eenvoudig Vesperbeeldje van de Moeder van Smarten in de kapel.

De zeven smarten van Maria zijn:
- de voorspelling van Simeon dat een zwaard haar ziel zal doorboren
- de vlucht naar Egypte
- het verlies van de 12-jarige Jezus in de tempel
- de ontmoeting met Jezus die het kruis draagt
- de kruisiging
- de afname van het kruis
- de graflegging.

Misschien was het kapelletje van origine ook al toegewijd aan Maria van Zeven Smarten. In de 17e-18e eeuw maken de paters Franciscanen zich in Nederland sterk voor de verering van de Zeven Smarten van Maria.


Heiligenhuisje

Uit de krant van 06-09-1935


 

Heiligenhuisje

Beeldje uit 1926, met de van het kruis afgenomene Christus, door Moeder Maria in haar armen gehouden.


 

Heiligenhuisje

Eigenaar Harrie Daemen en enkele vrijwilligers schilderden de kapel in 1982 op. Dieven hadden de antieke plaat laten verdwijnen en Harrie plaatste een nieuwe plaat met tekst, zoals hierboven afgebeeld staat. Ook het beschadigde hekwerk werd hersteld.


 

Heiligenhuisje

 


 

Heiligenhuisje

Het jaartal van oprichting en herstel staat in deze siersteen gebeiteld. Op de top staat een smeedijzeren kruis. 


Met de komst van de watergeul tussen Well en Aijen is het kapelletje op 4 juli 2015 ca. 500 meter richting Kampweg verplaatst. Nu staat het aan nabij de Piloriushof (de Kamp 12).

Om 07.30 uur arriveerde de kraan en vrachtwagen en om 11.00 uur was de operatie van het 30.000 kg. wegende gebouwtje klaar. Ondanks de hitte van ca. 40º liet de Heilige Moeder Maria zich gewillig verplaatsen en ging alles goed. De kapel staat onder beheer van de familie Verberne-Daemen (Sint Rochus Stichting Erven Vincent Daemen). Een nazaat van de stichter van de kapel, Teun Verberne, de zoon van Willy en Pierre, droeg zorg voor o.a. de vergunning bij de gemeente Bergen. De stichting verkocht de grond waarop de kapel stond aan Rijkswaterstaat en kocht een ander stukje grond.  De fam. Daemen zorgt al generaties lang voor zowel de Sint Rochus kapel (op de Kamp) als voor dit "Moeder van Smarten" kapelletje.   

Heiligenhuisje
Heiligenhuisje
Heiligenhuisje
Heiligenhuisje
Heiligenhuisje
Heiligenhuisje
Heiligenhuisje
Heiligenhuisje

Teun Verberne met zijn ouders Willy en Pierre Verberne-Daemen.

Het kapelletje behoort tot de de dag van vandaag toe aan de boerderij Kapel Hof.