Zoek

Processies in Well

Well kende vroeger veel soorten processies. Zo hadden we de veldprocessie van de drie kruisdagen, die deel uitmaakte van het dorpsleven. De drie kruisdagen zijn de maandag, dinsdag en woensdag voor Hemelvaart. Het doel was te bidden voor het vruchtbaar gedijen van het landbouwgewas. Maar ook om van onweer verschoond te blijven. Na een lange droge periode trok de veldprocessie om te bidden voor regen. Ook ging men te voet vanuit Well naar Kevelaer en Tienray in de z.g. Mariaprocessies.

Een andere processie was de kindsheidoptocht, een soort processie ten bate van de missie. Kinderen werden verkleed als bisschop, engel, heidenkindje, chinees, missionaris, zuster etc. 

Lied der H. Kindsheid in een liederenboekje voor kinderen, van Karel Verzijl uit 1905.


 

Venloosch weekblad 11-09-1906


 

Venloosch weekblad van 22-09-1906.


 

Venloosch weekblad 12-09-1907.


 

Venloosche courant 12-09-1908. Op dinsdag 8 september werd er processie getrokken, maar de schutterijleden kunnen niet zomaar een vrije dag nemen.


 

Kindsheidoptocht ca.1910 -1915.

Het Kindje Jezusbeeld links en het kindsheidvaandel werden meegedragen in de optocht, die hier op het schoolplein is verzameld. Op de achtergrond de woning van Tinus en Mina Simons-Visser, met een van de dochters in het bovenraam (nu Grotestraat 12). Leden van de harmonie rondom hun vaandel en het gilde met vaandels en de koning met hoge hoed, staan in het midden.

De foto werd door de Wellse fotograaf Jos Drissen genomen vanuit de woning van de hoofdmeester. (Nu Grotestraat 16)


 

Uit de krant van 18-09-1913.


 

Kindsheidprocessie in de voormalige Schoolstraat, (nu Grotestraat), nabij de oude kerk. Op de achtergrong café Willem Vrede, rechts achter de muur: de bakkerij - café Achten.


 

Bij de oude kerk aan de Maas en het kerkhof werd begin vorige eeuw deze foto gemaakt tijdens een kindsheidprocessie. De stoet vertrok vanaf hier.


 

Op deze foto uit ca.1922 staan o.a. in de middelste rij links Sraar Stevens *1915, hij draagt een lamsvacht en houdt een kruis met wimpel vast, waarop de tekst: “Agnus Dei”.

Het Chineesje is waarschijnlijk Martin Drissen *1918 en rechts geknield is de Zouave Bèr Simons *1912.


 

 Wellse Kindsheid eind jaren '20 van de vorige eeuw.


 

De twee bovenstaande foto's werden op de speelplaats van de school gemaakt.


 

Op Sacramentsdag en op kermiszondag - de laatste zondag van augustus - werd na de Hoogmis de Sacramentsprocessie gehouden.

Op deze foto uit 1925 zien we de processie vertrekken vanaf de kerk aan de Maas. Voor het sacrament liep een lange stoet bruidjes, begeleid door de zusters-onderwijzeressen. Enkele bruidjes droegen een vaandel. Beide zijden van de straat waren afgezet met geel-witte vlaggetjes. Links is de monumentale gevel van het huis Vos duidelijk te zien. Boven rechts is de kapelanie. Dat het kermis was  blijkt uit het kermiskraampje, rechts, dat nog juist te zien is. 

Piet Kessels uit de Hoenderstraat maakte deze foto vanuit het pand dat nu "Brienen aan de Maas "heet en toen bewoond werd door de familie Janssen (postkantoor).


 

 Louis Koppes en Gérard Verheijen met de Kindsheidoptocht ca. 1930.


 

Lies Groenen mag dat jaar een kruis dragen in de Kindsheidoptocht. Deze en bovenstaande foto werden bij de Meisjesschool in de Grotestraat gemaakt.


 

Hanna Verrijdt uit 't Knikkerdorp ca. 1930


 

Uit de krant van 07-10-1932.


 

Kindsheidprocessie in 1932. De paus zit achteraan op de troon in zijn wit gewaad met de ferula (pausstaf). Dit is Ton Derks uit de Grotestraat.  De kardinaal in het midden is Sjaak Heuren (Grotestraat) met links naast zich Wim de Riet en rechts Thei Cornelissen (beide uit de Bosserheide). In het midden de missiepaters Thei Jenneskens (links) en Huub Janssen. Vooraan zitten vier misdienaars v.l.n.r.: Ferry Holla - Theo Simons - Joep Tinneveld en Gérard Verheijen. Het schild wordt gedragen door Harry Schreurs, vooraan links. Rechts lopen de zouaven.

Hoe hoger de klas waarin je zat, des te hoger de rang in de processie. De paus was altijd een jongen uit de zesde klas evenals de kardinaal en de bisschoppen enz.


 

ca. 1935 in de Grotestraat. De bruidjes vooraan zijn ca. 1926 geboren. Het meisje links met het bord "Godsvrucht" is Truus Swemmers uit 't Elsteren. Vooraan loopt An Thijssen uit 't Wellsmeer met "Vreze Gods" en verder ook nog Anna Lemmen van de Kamp met het bordje "Raad".

Op de achtergrond het "Veerhuis".


 

Kindsheidoptocht 1936. Zijn hele schooltijd al wilde hij op de zesde klas ook graag paus zijn in de optocht en dan zoals gebruikelijk boven op de praalwagen staan. Dat jaar was er echter geen wagen en Paus Karel moest,  spijtig genoeg, met zijn kardinalen en zouaven te voet.


 

Mie Vink uit 't Wolfsven als de Heilige Cecilia met twee kleine bruidjes eind jaren '30.


 

Eind jaren '30 van de vorige eeuw.

Tweede meisje links is Annie Simons, dochter van Willem & Bertha Simons en het grotere bruidje in het midden is Mariet van Hannes Laarakker. Zij trouwde later met Thei Jenneskens en het paar emigreerde naar de U.S.A. Links het oude "Veerhuis" in de Grotestraat.


 

Sacramentsprocessie in 1942.

De Duitsers hadden de processie verboden dus werd ze op eigen grond van de kerk gehouden, waaronder het kerkhof.


 

Sacramentsprocessie begin jaren '70


 

Sacramentsprocessie begin jaren '70


 

Sacramentsprocessie begin jaren '70


 

Daags voor de Sacramentsprocessie wordt alles nog eens netjes gemaakt in " 't getske" van de Coöperatie door Bertha Simons-Lenssen. Overbuurvrouw Mina van Rhee-Rutten kijkt toe.


 

Sacramentsprocessie bij huize Timmermans - Grotestraat 37 in de jaren '80.