Zoek

De koster en de cijster - 1908

Ongewild werd koster Sef Deckers in 1908 het thema in een ingezonden briefwisseling in de krant.....

Het oude gebruik destijds was dat de koster behalve zijn jaarsalaris ook inkomsten genoot door jaarlijks langs de huizen te gaan. Hij kreeg dan producten in natura zoals eieren, boter, kippen e.d. Later gaven de mensen ook wel eens wat geld.