Zoek

Kruis aan de Kasteellaan Anno 1949

Dit wegkruis was eerder al een initiatief van de in 1944 overleden oud-pastoor Esser. Het werd geschonken door kerkmeester Eugène Hermans. Het echtpaar Hermans-Coopmans woonde aan de Kasteellaan 10.

Op advies van de Wellse pastoor Reiné werd het eikenhouten corpus gekapt door de bekende beeldhouwer George Kastelijn uit Sittard, naar het antieke model van het grote kruis dat nog steeds achter in de kerk hangt.  Het kruis met afdak in Beierse stijl was een ontwerp van pastoor Reiné. De firma  Antoon Coppers kreeg destijds de opdracht. Zijn werknemer Piet Valentijn uit de Hoenderstraat heeft het kruis gemaakt van eikenhout en het is voorzien van houten spijkers. 

Van 7 tot 16 oktober 1949 was er een hernieuwing der H. Missie in de noodkerk op het kasteel. Dagelijks werd er door de Paters Passionisten Jozef en Godfried vurig gepreekt. De avondoefening werd druk bezocht en ook 's morgens waren er steeds veel mensen aanwezig. Bij de sluiting van deze volksmissie waren ca. 800 parochianen aanwezig.

Na afloop werd op zondag 16 oktober het kruis in processie, met pastoor Reiné voorop, naar deze plek aan de Kasteellaan gebracht en onder de acaciaboom ingezegend. Bruidjes omringden het geheel en er werden veel bloemen gelegd.


Verdieping.
Wat hield zo'n volksmissie nu eigenlijk in? Twee of meer paters kwamen gedurende een tiental dagen naar een parochie voor een reeks preken en godsdienstige oefeningen en plechtigheden. Doel was het godsdienstig en zedelijk leven van de parochianen te verdiepen en te vernieuwen. Of zoals te lezen is in het missieboekje van de Paters-Passionisten:

1 voor de goede christenen: een verdieping van hun christelijk leven
2 voor nalatigen en onverschilligen: een spoorslag tot meer vurigheid
3 voor hen die in zonde leven: een enige kans om weer op te staan en gelukkig te zijn
In hedendaagse termen zouden we kunnen stellen dat de kerk beoogde haar greep op de volksmassa te verstevigen. De volksmissies ontstonden immers tijdens de Contrareformatie in de 16e en 17e eeuw, die verdere scheuringen binnen de Kerk trachtte tegen te gaan. Het kerkelijk wetboek van 1918 stelde voor om minstens om de tien jaar zo'n missie te organiseren in elke parochie. Na de Tweede Wereldoorlog verwaterde dit gebruik enigszins om te worden vervangen door parochiebezinningen en liturgische misweken.

Na afloop kreeg groot en klein een prentje in de kerk.


 

Kinderen leggen bloemen bij het nieuwe kruis in 1949.

Op de meisjesschool werd in de jaren '50 aan de kinderen geleerd dat ze Jezus elke keer moesten groeten als ze langs het kruis kwamen. Je hoorde dan een kruisteken te maken en hardop te zeggen: "Dag lieve Heer die ons geschapen heeft".


 

Het kruis na de eerste restauratie in 1977.


 

Het kruis aan de Kasteellaan gedurende vier seizoenen.

LENTE

ZOMER

HERFST

WINTER


 

 


 

 


 

 


 

Herinzegening door pastoor Wijsman op Palmzaterdag 11-04-1987. 


Op 20-01-1986 werd het kruis door een vallende boom flink beschadigd. Wiel Reiniers herstelde het kruis toen, schilder Hennie Vissers zorgde voor het herstel van het corpus.

Begin 2000, met Carnaval, haalde het kruis  weer de krant, toen vandalen het zwaar toetakelden. Ze hadden het corpus met een weipaal bewerkt en geprobeerd het kruis in brand te steken. Van het corpus waren de voeten en een deel van de lendendoek afgeslagen en een knie was flink toegetakeld. Alsof dat nog niet genoeg was werd er ook nog een zwarte verfspuit gebruikt. Gelukkig waren er in de omgeving nog brokstukken terug te vinden, die gebruikt konden worden bij het maken van replica’s. Op 11-04-2001 werd het wederom ingezegend.

In 2002 haalde het kruis nog een keer de krant met een  foto van Jos Heijligers uit Afferden, die in de klussenwerkplaats De Murselt in Bergen de laatste hand legde aan het maken van een nieuwe voet. Tijdens de carnavalsdagen van dat jaar was het weer mis. Deze keer was het Pastoor Clemens, die in het bijzijn van o.a. het Bestuur van de Stichting Kruisen en Kapellen Gemeente Bergen, het herstelde missiekruis weer inzegende. Hij sprak tevens de hoop uit dat het kruis tot in lengte van jaren voor storm en vernielingen gespaard mocht blijven.


 

In februari 2010 werd achter het kruis de ca. 100 jarige acaciaboom gekapt. Ook zieke bomen en struiken in de nabijheid op de oude Kasteellaan werden gekapt en vervangen door jonge aanplant. 


 

Het kruis na de restauratie door stichting Kruisen en Kapellen gem. Bergen in oktober 2018. 

De buxusmot heeft in de zomer van 2018 ook rondom onze lieve Heer toegeslagen.


 

Herinzegening 22-11-2018