Zoek

Kruis nabij het kerkhof aan de Kasteellaan.

Oorspronkelijk was dit een hagelkruis en was in 1660 geschonken door de Heren van Well.

Bij de aanleg van de sportvelden in 1973 - '74 werd dit kruis vernield. Het was in 1960 voor de laatste keer gerestaureerd. Ruim 300 jaren had het de gewassen beschermd tegen weersinvloeden. Voordat de sportvelden werden aangelegd liep er van hier uit een pad tot aan de boerderij "de Kleine Waaij", op de achtergrond te zien. Naast dat pad aan het Hofseveld stond dit kruis.

Na de vernieling van 1974 stelde de gemeente Bergen geld ter beschikking voor een nieuw kruis met crucifix.


 

Enkele Wellse senioren hebben zich toen beijverd dit kruis te maken en te plaatsen. De namen van die mensen zijn niet bekend.


 

Het nieuwe kruis met corpus uit 1975 moest rond 2010  nodig opgeknapt worden. Een hele tijd lang heeft het gelogeerd bij de familie Sjaak Lemmen op de Kamp. Daarna is het gerestaureerd door de  Wellse A.C.W. (Aannemerscombinatie) en schildersbedrijf Herman Vissers. Clemens Driessen uit Aijen heeft aan het corpus gewerkt en het geheel werd in april 2014 weer teruggeplaatst.