Zoek

Kruis nabij nieuw kerkhof

Oorspronkelijk hagelkruis uit 1660

Bij de aanleg van de sportvelden in 1973 / 1974 werd dit kruis vernield.  In 1660  was het geschonken door de Heren van Well. Dit kruis was in 1960 voor de laatste keer gerestaureerd. Ruim 300 jaren had dit kruis de gewassen beschermd tegen weersinvloeden.

Voordat de sportvelden werden aangelegd liep er van hier uit een pad tot aan de boerderij "de Kleine Waay". Naast dat pad aan het Hofseveld stond dit hagelkruis.

Na 1974 slelde de gemeente Bergen geld ter beschikking voor een nieuw kruis met crucifix.

Enkele bejaarden hebben zich toen beijverd dit kruis te maken en te plaatsen.

Het nieuwe kruis met corpus uit 1975 is, na een tijd lang gelogeerd te hebben bij de familie Sjaak Lemmen op De Kamp en een opknapbeurt door de Aannemerscombinatie, de fa. Vissers en Clemens Driessen uit Aijen, in april 2014 weer teruggeplaatst.