Zoek

Kruis op de Bonte Kamp

Het kruis op de Bonte Kamp in Well is als hagelkruis in het midden van de 19e eeuw opgericht aan de wegsplitsing nabij de Henckenshof. De vruchtbare Maasvallei zorgde voor veel opbrengsten van het veld en de zegen van boven werd dus meer dan een eeuw geleden al afgesmeekt.

Het kruis staat ongeveer tegenover de boerderij van Lemmen (de Kamp 3), een klein stukje het veld in. Het behoorde bij de Henckenshof en stond er vlak bij. Deze oude boerderij lag aan de veldweg richting het voetveer naar Maashees. 

In de Henkenshof was een café gevestigd zoals men in die tijd veel aantrof in grote boerderijen. Later was het pand door vererving eigendom van de bierbrouwers familie uit de Grotestraat Jean en Anna Koppers-Diebels. Anna was een dochter van Peter Johannes Diebels en Hubertina Henckens. Hubertina's ouders waren Mathijs Henckens en Gertruda Geurts. In 1916 verkochten de erven Koppers de boerderij met de landerijen aan Peter Johann Kessels en Cornelia Catharina Koppes, die in dat jaar trouwden.  Zij werden zodoende ook eigenaar van het veldkruis. De oude Henckenshof werd afgebroken nadat de nieuwe boerderij Jacobshoeve in 1935 klaar was. Het kruis bleef aan de veldweg staan.

Het kruis werd dus verder verzorgd door de familie Kessels. Na de grote Maasoverstroming van 1926 was er veel schade ontstaan aan de gebouwen op de Kamp. In 1935 werd een nieuwe boerderij gebouwd naast een Maasduin , die de Jacobsberg genoemd werd. Om de bouwplaats op te hogen tegen het Maaswater werden 6000 karren zand afgegraven van deze zandberg. De oude Henckenshof werd afgebroken.

De nieuwe boerderij kreeg de naam 'Jacobshoeve'. De familie Kessels verving in 1934 de eikenboom door een lindenboom. In de Tweede Wereldoorlog werd het corpus zwaar beschadigd en in 1953 enigszins hersteld. In 1971 werden kruis en corpus volledig gerestaureerd door aannemer Loet Ponjee uit Aijen. Na een Mis op zondag 14 november 1971 in de Rochuskapel werd het kruis in processie weer naar de plek gebracht en zegende pastoor Theo Driessen het kruis opnieuw in.

Op Goede Vrijdag 2006 is, onder grote belangstelling dit veldkruis nogmaals heringezegend door pastoor Clemens.
Het kruis in de uiterwaarden van de Maas is bij het hoogwater van 1995 weggespoeld en zwaar beschadigd. Het houten corpus werd stroomafwaarts teruggevonden zonder voeten en met een afgebroken arm. De Stichting Kruisen en Kapellen in de gemeente Bergen heeft zich toen ontfermd over de restanten. Toen kunstenaar Clemens Driessen uit Aijen de ontbrekende delen kon reconstrueren, kwam er schot in het herstel. De zusterstichting uit Venray zorgde vervolgens voor een kopie in kunststof en diverse mensen uit de Wellse gemeenschap droegen hun steentje bij door delen van de herbouw voor hun rekening te nemen.

Bij de herbouw van dit monumentje van devotie is zorgvuldig rekening gehouden met de oude toestand: een fraai dakje en het open rugschild completeren het geheel. De lindeboom is vanaf ver weg een mooi herkenningspunt om dit kruis in het zomerbed van de Maas, richting Aijen terug te vinden.


 

08-12-1971. Sjang en Mina Göbbels bekijken vanuit de auto het kruis dat op 14-11-1971 opnieuw was ingezegend na restauratie. Beide armen en voeten waren destijds van het corpus verdwenen.


 

Foto van meester Wim Koppers in 1978.


 

Begin van de  21e eeuw was het weer zwaar beschadigd, de rechterarm en ook de voeten waren weer verdwenen, waarna het gehavende corpus geruime tijd in de Jacobshoeve gelegen heeft. 

Beeldend kunstenaar Clemens Driessen uit Aijen, destijds bestuurslid van de Stichting  Kruisen en Kapellen heeft toen in zijn atelier van klei nieuwe voeten en een nieuwe arm gemaakt, waarna de vrijwilligers van de Werkplaats  Kruisen en Kapellen in Venray aan de slag konden. Eerst werden in het gehavende corpus alle houtscheuren en oneffenheden  hersteld, waarna met aanvulling van de nieuw vervaardigde onderdelen  een mal  en nieuw corpus van kunsthars  gemaakt werd. Het origineel ging terug naar eigenaar Peter Kessels en de replica van de Stichting ging naar de Bonte Kamp, waar het op een vernieuwd  kruis op een sokkel  geplaatst werd.

In het bijzijn van de (oud) bewoners van de Kamp, de voorzitter van het Provinciale bestuur Kruisen en Kapellen Koos Swinkels, burgemeester Dick Klaverdijk, het bestuur van de Stichting Kruisen en Kapellen Gemeente Bergen en een aantal Wellenaren werd het kruis op Goede Vrijdag 14 april 2006 ingezegend door de Wellse pastoor Clemens.

Pastoor Clemens.


 

Peter Kessels verkocht de Jacobshoeve met toebehoren in 2013 aan een ontzandingsfirma i.v.m. het aan te leggen Maaspark. In het kader van de Hoogwatergeul Well-Aijen is het kruis in 2018 verplaatst en staat nu bijna aan de Kampweg.