Zoek

Kruis op de Bonte Kamp

Het kruis op de Kamp staat tegenover de boerderij van Lemmen, links het veld in. Het behoorde bij de Henckenshof en is waarschijnlijk geplaatst door het echtpaar Jean en Anna Koppers-Diebels. Zij bewoonden de oude boerderij annex café op de Bonte Kamp. Later verhuisde dit echtpaar naar de Grotestraat. In 1916 kocht het echtpaar Peter en Kaat Kessels - Koppes de boerderij met de landerijen en werd zodoende ook eigenaar van het kruis.

Het kruis werd dus verder verzorgd door de familie Kessels. Na de grote Maasoverstroming van 1926 was er veel schade ontstaan aan de gebouwen op de Kamp. In 1935 werd een nieuwe boerderij gebouwd naast een Maasduin , die 'Jacobsberg' genoemd werd. Om de bouwplaats op te hogen tegen het Maaswater werden 6000 karren zand afgegraven van deze zandberg. De oude Henckenshof werd afgebroken.

De nieuwe boerderij kreeg de naam 'Jacobshoeve'. De familie Kessels verving in 1934 de eikenboom door een lindenboom. In de Tweede Wereldoorlog werd het corpus zwaar beschadigd en in 1953 enigszins hersteld. In 1971 werden kruis en corpus volledig gerestaureerd door aannemer Loet Ponjee uit Aijen. Na een Mis op op zondag 14 november 1971 in de Rochuskapel werd het kruis in processie weer naar de plek gebracht en zegende pastoor Theo Driessen het kruis opnieuw in.

Op Goede Vrijdag 2006 is, onder grote belangstelling dit veldkruis nogmaals heringezegend door pastoor Clemens.
Het kruis in de uiterwaarden van de Maas is bij het hoogwater van 1995 weggespoeld en zwaar beschadigd. Het houten corpus werd stroomafwaarts teruggevonden zonder voeten en met een afgebroken arm. De Stichting Kruisen en Kapellen in de gemeente Bergen heeft zich toen ontfermd over de restanten. Toen kunstenaar Clemens Driessen uit Aijen de ontbrekende delen kon reconstrueren, kwam er schot in het herstel. De zusterstichting uit Venray zorgde vervolgens voor een kopie in kunststof en diverse mensen uit de Wellse gemeenschap droegen hun steentje bij door delen van de herbouw voor hun rekening te nemen.

Het kruis op de Bonte Kamp in Well is als hagelkruis in 1890 opgericht. De vruchtbare Maasvallei zorgde voor veel opbrengsten van het veld, en de zegen van boven werd dus meer dan een eeuw geleden al afgesmeekt.

Bij de herbouw van dit monumentje van devotie is zorgvuldig rekening gehouden met de oude toestand: een fraai dakje en het open rugschild completeren het geheel. De lindeboom is vanaf ver weg een mooi herkenningspunt om dit kruis in het zomerbed van de Maas, richting Aijen terug te vinden.

Peter Kessels verkocht de Jacobshoeve met toebehoren in 2013 aan een ontzandingsfirma i.v.m. het aan te leggen Maaspark.