Zoek

H. Nicolaas kapelletje en gevelkapel

In de berm naast de woning aan het huidige adres Nicolaasstraat 9 stond tot begin 1945 een klein wegkapelletje, toegewijd aan de H. Nicolaas. Het was een eenvoudig, bakstenen, vrijstaand kapelletje met rechtkantig topgeveltje en dateerde uit begin 17e eeuw. Het was dusdanig klein en ondiep dat het niet betreden kon worden. 


 

Op bovenstaande kaart uit 1849 is het kapelletje dat aan de T splitsing naar het huidige natuurgebied "De Band" ligt.​

Een veldkapel wordt meestal gebouwd aan een kruising of splitsing van wegen en is meestal gewijd aan een heilige of een bepaalde volksdevotie. Soms hebben schutterijen of andere verenigingen een eigen veldkapel, die gewijd is aan de beschermheilige van de vereniging. Wie dit kapelletje in Well gebouwd heeft is onbekend. Was er in Well ooit een Nicolaasvereniging? Waarom was er in ons dorp een Nicolaas verering? De Heilige Nicolaas is de beschermheilige van apothekers, bankiers, kooplieden, boogschutters, berouwvolle dieven, brouwers, studenten, kinderen en schutspatroon van de zeelieden.


 

Dit is een document  van 13 oktober 1673, van Scholtis Tilman Mom en gravin van Falckenstein.

Hierin staat het Cappelleken van St. Nicolaes vernoemd.

Het handelt over een aankoop door Jan Beckers van drie morgen land.

Het grondstuk ligt tegenover het kapelletje.

 

 


 

In de gedeeltelijk dichtgemetselde gevel aan de voorkant was een vierkante nis, waarin het beeldje van de Heilige Nicolaas stond.


 

De woning vooraan is die van de fam. Rich Klabbers - Munsters in ca. 1940. Boven in de woning zaten Duitse militairen die een goed uitzicht hadden over de Maas naar Wanssum. Toen de familie Klabbers terug kwam in Well van de evacuatie in Groningen was hun huis en het kapelletje veranderd in een ruïne. Ook het houten beeldje was verwoest.


 

Rich Klabbers maakte op verzoek van pastoor Driessen een nis in de voorgevel van zijn nieuwe huis, gebouwd op de fundamenten van het vorige.


 

In 1965 werd het door pastoor Driessen ingezegend en in de nis geplaatst.


 

De buurmeisjes Gerda Heijnen - Joke Verzijl en Marleen Stevens assisteerden de pastoor.


 

Het houten Nicolaasbeeldje is in opdracht van Rich Klabbers gemaakt door Piet Clephas uit Venray.