Zoek

Zuster Carla Holla

Thuis werd ze nooit Carla genoemd maar altijd Zus. Ze is een dochter van Wiel Holla en zijn eerste vrouw Gieneke Coppers. Dit gezin woonde op het huidige adres Grotestraat 13.


 

10 februari 1929. Zus met haar broertjes Hub en Ferry thuis bij de achterdeur.

Hun moeder Gieneke stierf dat jaar op 6 september. Een van haar ongetrouwde zussen nam liefdevol de taak van moeder en de huishouding over. Drika Coppers trouwde op 5 augustus 1929 met haar zwager Wiel en kregen samen nog vijf kinderen: Toon - Mia - tweeling Pierre & Gini en Jan.


 

Carla (Zus) Holla *Well 23-06-1925 †Klooster Huize "De Berg" Heerlen 23-03-1985.

Zij trad in bij de Zusters van Alverna. (Zusters van de heilige Franciscus, dochters van de Heilige Harten van Jezus en Maria)

Op 08-09-1951 legde ze de Private Geloften in het Derde Orde Apostolaat af. Niet lang daarna was ze op weg naar haar Missiegebied.


 

Voorjaar 1952. Thuis in Well voor haar vertrek naar de Missie met de ouders.

Op 14 mei 1952 kwam Carla Holla met collega's Fried Gerards en Anna Penners aan op de Wisselmeren in Nieuw Guinea. Zij zorgden voor de school bij het internaat in Epouto aan het Tage meer.


 

Ga voor uitleg van bovenstaande foto naar DEZE pagina.


 

Zuster Carla geeft zuigelingen les. Zo van de borst in bad.


 

Ook een belangrijke taak was de ontwikkeling van de inlandse vrouw.


 

1968. Soms kwam Carla op vakantie en ging ook weer blij terug naar haar Papoea’s.


 

Carla Holla, 2e van rechts met mede Zusters in Nederland.


In Epouto aan het Tage meer zag ze met haar inzet een pastorie, een huis voor de zusters, een school, een internaat en een kleine kliniek verrijzen. Met hulp van haar Medezusters  en Paters heeft zij door harde arbeid haar levenstaak daar vervuld en meegewerkt aan de opbouw van het land.

Zuster Carla met "haar" Papoea kindjes.


 

Deze foto maakte Zuster Carla van de Papoea's.


 

Zuster Carla nam ook het onderwijs voor haar rekening.


 

Zuster Carla in 1969.


 

1969. Ga naar: Album film van Stichting Papoea erfgoed.


Door de Indonesische regering gedwongen om haar tweede vaderland te verlaten, kwam zij in februari 1983 terug naar Nederland.
Daar openbaarde zich nog datzelfde jaar een ongeneeslijke ziekte, die zij met overgave aanvaardde.
Na een kort verblijf in het ziekenhuis te Nijmegen werd zij in januari 1984 overgebracht naar Huize “De Berg” in Heerlen waar zij op 23 maart 1984  overleed.
Aan een arbeidzaam leven van deze Wellse kwam na een kortstondige ziekte plotseling een einde. Voor haar familie en vooral voor haar bejaarde vader was dit geen gemakkelijke tijd.
Ruim 30 jaar lang had zij haar beste krachten gegeven voor Irian Jaya, dankbaar voor elke vorm van medeleven en steun vanuit haar dorpje Well.

Meer foto's en gegevens staan op pagina Familie Holla-Coppers.