Zoek

Klokkemakerstraat

Klokkemakerstraat

Een Remmen klok uit 1774.


De naam Klokkemakerstraat in ons dorp is een stille getuige van zeer bekwame Wellse vaklui.

Een van vroeger bekende klokkenmakersfamilie was Remmen, die ook een smederij hadden.

In het begin van de 18e eeuw, in het jaar 1704 vervaardigde een zekere Jan Remmen het slaguurwerk in de toren van de Wellse kerk en ook het uurwerk in de grote kapel in Kevelaer. We kunnen in de Maasgouw uit 1889 lezen: Ten jare 1726 in de maand Julij, werd uurwerk en wijzerplaat op het dak van ’t Oratoriaansch klooster aldaar door Remmen te Well voor 160 Cleefsche daler geplaatst.

Latere klokkenmakers uit deze familie zijn o.a. Alexius Remmen, die een zevental klokken vervaardigde. Diens zoon Peter Antoon koos echter een ander beroep. Hij was ruim 10 jaar gemeenteontvanger van Bergen en later in de Belgische tijd ontvanger der Directe Belastingen te Weert en Well.

Niet minder degelijk arbeidende en bedrijviger dan Alexius (Lexie) was diens broer Jan Peter Remmen, die onder het Franse bewind Alexius’s klokken afwerkte, zodat niet minder dan 124 stuks uit de hand van deze “meester”smid en klokkenmaker over de wereld zijn verspreid.

De zoon van Alexius was de kunst echter niet zo goed meester en maakte slechts een tweetal minder goede klokken. Hij hield zich daarom bezig met het stellen, repareren en reinigen van klokken en uurwerken. Evenals zijn opvolgers overigens.

De naam Remmen heeft in de hele wereld bekendheid gekregen en we mogen er hier in Well dan ook best trots op zijn.

Tot in de Verenigde Staten zijn de Remmenklokken bekend, maar gelukkig staan er ook nog enkele in Well zelf.


 

Klokkemakerstraat

Uit 'De Maasgouw' nr. 36 van 01-08-1921


 

Klokkemakerstraat
Klokkemakerstraat

 (Jan Hendrik) Joannes Henricus Remmen was een zoon van klokkenmaker / smid Petrus Remmen (1770-1841) en Petronella Kessels (1773-1858).

Peter Reinier Remmen (1841-1917) was een zoon van Jan Hendrik en Petronella Huijgen. Vader en zoon hadden een smederij op het huidige adres Hoenderstraat 23.


  

Klokkemakerstraat

De Klokkemakerstraat dankt haar naam aan dit oude Wellse beroep.