Zoek

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Kaart uit 1849.


In deel 4 van 'WELL sporen uit het verleden' staat een artikel over de oude Kasteellaan, beschreven door Michel Stevens. Een interessant en uitgebreid verhaal met o.a. een plattegrond uit 1671 toen de weg nog via de kleine brug naast de huidige gaarde achterom het kasteel liep. Kasteelheer Pieter Willem Liedel voerde tien jaar lang (1835-1845) processen om te bewijzen dat de laan van de pastorie naar zijn kasteel en verder naar de molen, zijn eigendom was. De Wellenaren mochten de weg onder bepaalde voorwaarden gebruiken voor vervoer. De vroegere weg van de pastorie naar de ingang van de gaarde liep met een boog via de Kasteelse Hof en werd pas in 1821 een rechte weg, zoals de situatie nu is bij de kruising Hoenderstraat-Kasteellaan. Destijds begon de Hoenderstraat ook pas bij de pastorie en hoorde het laatste stuk tot de gaarde bij de laan van het kasteel.

Het boek is nog te koop. 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Nieuwe Venlosche courant 11-05-1912


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Uit de krant van 06-03-1914. Zie ook pagina: Het slagveld op de Kasteellaan 


 

 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

De Kasteellaan begin 1900, op de foto gezet door de Wellse fotograaf Jos Drissen. Dit was vroeger de entree van Well als je van de latere Rijksweg naar het dorp ging. Onpraktisch misschien met de twee scherpe bochten, maar kon het mooier?


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Kerstmis 1924 in de Kasteellaan met de fam. Kessels-van Dijk. Ze woonden op de hoek Kasteellaan / Hoenderstraat.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

1926. Overstroming van de Maas op de Kasteellaan.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Uit de krant van 28-03-1927.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Een winterfoto, gemaakt rond 1930 van het kasteel met de oude Kasteellaan, gezien vanaf de richting Rijksweg.

De dame op de foto is Miet Drissen uit de Grotestraat (1908-1997).


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Uit de krant van 23-08-1932


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

1930. Een zoon van bakker Karel Janssen fietst over de Kasteellaan om brood te bezorgen. Op de voorgrond Troll Sunny Boy, de poedel van kasteelheer dr. Wolters.


 

Hoog water 30-11-1930 bij het kasteel. Maria van Horck-Vrede, Hilde met moeder Liesbeth, Joep en Sjang Vrede.

30-11-1930. v.l.n.r. Maria van Horck-Vrede, Hilde met moeder, Joep en Sjang Vrede.

Joep en Maria Vrede - Schröder woonden en werkten op het kasteel bij dr. Wolters. Ze hadden een dochtertje: Hilde. Ook Sjang, de broer van Joep werkte op het kasteel en zus Maria uit Lottum kwam geregeld helpen.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Hier ziet u een luchtfoto van dit fraaie slot uit de jaren 1930, toen de verbindingsweg vanaf de rechter Kasteellaan - hoek nog niet was aangelegd. De opname geeft een mooi beeld van de ongeschonden lindenlanen, door de kasteelheer Pieter Willem de Liedel aangelegd, helemaal aan het begin van de 19e eeuw. Door oorlogshandelingen zijn deze bomen grotendeels verdwenen. Gelukkig bleef het kasteelgebouw tijdens de laatste oorlog behouden voor dorp en streek.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Detail van een foto uit 1931 met het Kasteel en de Kasteellaan.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Kasteellaan met molen in 1933. Links de boerderij van de fam. Sjang Wijenberg op de hoek van de Papenbeek.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Nieuwe Venlosche courant 17-04-1934.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Nieuwe Venlosche courant 04-02-1936


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.
Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Uit de krant van 21-03-1936.

Het benodigde zand om het nieuwe gedeelte in de Kasteellaan aan te leggen werd gehaald in een gebied van de Papenbeek / Paad (ter hoogte van huidig adres Papenbeek 35 / De Paad 2). Dat heette vroeger "Op den Berg", waarnaar ook de woning van Valckx genoemd was. Daar werd handmatig met de schop een gedeelte van een Maasduin afgegraven. Vervolgens werd het gele zand op een kleine vrachtwagen van een transportbedrijf uit Heijen geladen en vervoerd naar de wei waarin het nieuwe gedeelte van de weg kwam. Vanwege winterse overstromingen van de Maas werd de weg zo hoog mogelijk aangelegd. Zo ontstond het nieuwe gedeelte van wat men in de volksmond noemde: 'De Kastèlschen Diek'. (Kasteelsche Dijk).


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Hier is duidelijk het nieuwe Kasteellaan gedeelte uit 1936 te zien.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Dit stuk Kasteellaan tot aan de Pastoorstraat is nu een deel van de Hoenderstraat. Het werd 'kleine' Kasteellaan genoemd.

Rechts de nieuwe woning van Ser Kessels, het huis was eind 1934 aanbesteed. Er achter Coppers-Maassen.

Op de achtergrond de pastorie, destijds eind jaren '30 nog met voorportaal en daarachter de kerktoren van de St. Vituskerk aan de Maas.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

 Begin jaren '40. De Kasteellaan gezien vanaf zaal Klabbers met rechts de woning op de hoek Hoenderstraat.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Foto uit begin jaren '40 met op de achtergrond de woning van fam. Piet Klabbers op de splitsing Kasteellaan / Grotestraat.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Na de bevrijding 1945. Een militair bewaakt de achtergebleven munitiekisten bij Kasteel Well.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

De Kasteellaan gezien vanaf de Molenberg in de  jaren '50


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Geheel rechts slagerij Gerrit Krebbers en daarnaast de Marechaussee kazerne, gebouwd in 1942.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Kaart uit de jaren '50.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Kaart uit de jaren '50


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

De oude Kasteellaan, gezien vanaf de bocht bij het kruis, in de jaren '50.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

De kasteelgracht met Kasteellaan en het punt waar men vroeger links af moest draaien.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Overstroming Kasteellaan in 1961.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

1965. Hoek Kasteellaan / Hoenderstraat.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

1965. Het kappen van de oude lindenbomen is begonnen. Er werden jonge lindenboompjes voor in de plaats gezet.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Op de voorgrond de nieuw aangeplantte bomen in de Kasteellaan.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

Ook in 1966 laat het water van moeder Maas zich niet tegenhouden.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

In februari 2010 werden oude zieke lindebomen gekapt en de verwilderde taxus gesnoeid, op het oude gedeelte van de Kasteellaan. Daarna werden jonge lindebomen aangeplant.


Definitie van laan: Een laan is een weg die aan beide zijden geflankeerd wordt door bomen.

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

De Kasteellaan in 2010 met aan de rechter kant geen bomen meer, maar een heg.

Inmiddels zijn tot aan de bocht bij het kruis (op een enkele na) alle oude acacia bomen gekapt, zodat eigenlijk de laan gewoon een straat is geworden. Ook vanaf de hoek Hoenderstraat tot aan de Grotestraat zijn de meeste bomen gekapt.


 

Kasteelschen Dijk - Kasteellaan.

 Kasteellaan vanaf zaal Onder de Linden in 2013.