Zoek

Koninginnebrug Well - Wanssum

Gebouwd van april 1978 - november 1980


 

Uit de krant van 27-03-1970 toen men nog andere plannen had over de ligging van de nieuw te bouwen brug.


 

Uit de krant van 10-03 1971.


 

Uit de krant van 23-08-1976


 

De pont kwam er pas per 1 november 1976. 'Looveer 2' uit Huissen pendelde vier jaar lang met vrachtverkeer tussen beide Maasoevers.  Met stuurmannen en veermannen Jack Davidson - Grad Eerden - zoon Henk Eerden en Wiely Cornelissen. In twee ploegen brachten zij tweehonderdvijftig vrachtwagens per dag naar de overkant. Ruim honderdvijftigduizend vaarten zijn gemaakt.

Ook de Wellenaren Joep Hebben en Piet Peters hadden een taak op het Looveer. Theo Simons hield o.a. toezicht in de weekenden als de pont niet voer en was afgemeerd.


In het najaar van 1977 ging plotseling een betonwagen aan het rollen en de kolos duikelde  met een daverende klap van de veerklep de Maas in. 

Uit de krant van 23-09-1977.


 

Magirus Deutz betonmixer van de Armix betoncentrale uit Arcen. Armix was van de firma Siemes zand en grind Arcen en transportbedrijf Jan Mooren Afferden.


Jarenlang werd er bij het ministerie geklaagd over de Baileybrug, die een oude versleten noodbrug was.

Er werd ook jarenlang gepraat en eindelijk in 1976 werd door Rijkswaterstaat besloten om tussen Well en Wanssum een nieuw brug te bouwen.

Op 14 april 1978 is de brug aanbesteed. De laagste inschrijver van de 35 ingeschreven aannemers was van bruggenbouwer Fa. Dirk Verstoep uit Gouderak (Z.H.) voor ƒ 12.780.000,-

De totale kosten bedroegen ca. 20 miljoen gulden.

Een schets van de te bouwen nieuwe Koninginnebrug.


 

Het gekozen ontwerp.

De nieuwe brug is samengesteld uit een onderbouw van gewapend beton en een bovenbouw die bestaat uit een doorgaande twee-cellige kokervormige hoofdligger van voorgespannen beton. De hoofdoverspanning van de brug bedraagt 112 meter, de totale lengte is 946 meter.

Uitvoerder.

Fa. Dirk Verstoep - Gouderak / Rotterdam.


 

Links: Hen Peters.

Hen Peters staat zonder hoogtevrees rechts.

Drie foto's uit het album van Hen Peters uit de Grotestraat, die net als menig Wellenaar, neveninkomsten had aan de bouw van de brug.

De betonnen platen werden ter plekke gestort en in het weekend liet men ze drogen. Op maandag werd er door de Wellenaren gewerkt en werden de platen onder de brug bevestigd.


 

Uit de krant van 17-08-1979.


 

18-11-1979.


In de brug werden de volgende hoeveelheden materiaal verwerkt:

- niet gewapend beton                 2000 m3

-gewapend beton                         4000 m3

- voorgespannen (grind) beton     9000 m3

- voorgespannen (licht) beton      3000 m3

- betonstaal                                  1500 ton

- voorspanstaal                             420 ton

-stalen onderdelen                        250 ton

- stalen damwand                         1800 m2

-beton palen                                  3300 m1

18-11-1979.


Onderbouw.

De brug heeft een onderbouw die bestaat uit totaal 22 steunpunten. Behalve beide rivierpijlers en twee steunpunten in de noordelijke uiterwaard die op staal zijn gefundeerd, zijn de overige steunpunten gefundeerd op palen van voorgespannen beton "vierkant" 0,45 meter.

18-11-1979.


Bovenbouw.

Voor de hoofdoverspanning werd gekozen voor een konstruktie met verlopen hoogte. De hoofdligger verloopt van 5 meter boven de rivierpijlers naar 2 meter in het midden van de hoofdoverspanning.

18-11-1979.


Uitvoeringsmethoden.

De nieuwe brug in Well is vooral interessant omdat bij de uitvoering ervan drie verschillende bouwmethoden een toepassing vinden, namelijk : de steigerloze uitbouwmethode, het traditionele ter plaatse storten en de zogenaamde schuifmethode. De bovenbouw wordt in zijn totaliteit uitgevoerd in voorgespannen beton ; gedeeltelijk in grindbeton, gedeeltelijk in lichtbeton.

 

18-11-1979  Er waren dagen, dat men binnen- in de brug kon bekijken. Met de camera in de hand werd daar gretig gebruik van gemaakt.


 

18-11-1979.


 

18-11-1979.


 

02-12-1979.


 

02-12-1979.


 

Lente 1980.


 

Zomer 1980.


 

Op maandag 6 oktober ging één kant van de nieuwe brug open voor het verkeer.


 

Stichting Brugfeesten 1980.

Er werd een Stichting Brugfeesten 1980 in het leven geroepen. Hierin hadden inwoners van de Gemeente Bergen en de Gemeente Meerlo-Wanssum zitting : Huub Schönberger - Ed van de Berg - Wim Schrover (allen uit Well) - Jan Daemen (Bergen) - Wiel Vogels (Wanssum) - Albert Rouschop en Pierre Beterams (uit Blitterswijck) 

Door dit bestuur werden, m.m.v. veel verenigingen, een aantal  grote evenementen georganiseerd, die vooral waren bedoeld voor de inwoners van de beide gemeenten.

De Brugfeesten.

De overweldigende belangstelling met 12.000 bezoekers voor de LOZO beurs van 8 en 9 november sloeg over op vrijwel alle evenementen die de Stichting Brugfeesten 1980 met een groot aantal Wellse verenigingen die als gastheren fungeerden op touw zette rond de opening van de nieuwe Maasoeververbinding. Men vond het feit op zich belangrijk genoeg om er een groot feest omheen te bouwen.

Veel belangstelling was er b.v. voor de beroepenmanifestatie i.s.m. LBO, MAVO, HAVO / VWO. Idem dito voor de grote spel-instuif voor de kinderen.


 

Uit de krant van 11-11-1980


 

Hoogtepunt was de openingsdag woensdag 12 november. Er was behalve de feestelijke opening op de brug zelf, een stijlvol gezongen Eucharistieviering met de 13 pastoors van beide Gemeenten, die voorgingen. Burgemeester Meijer van Bergen en Burgemeester Dittrich van Meerlo-Wanssum hielden toespraken, alsmede stichtingsvoorzitter dokter Hub Schönberger. Alle koren van beide gemeenten verzorgden een openingsconcert.

De Brugzeskamp stond onder leiding van scheidsrechter Frans Derks en werd gewonnen door het sportteam uit Blitterswijck. Liefst 700 bejaarden dansten vrijdag de middag vol en beleefden het feest van hun leven. Men genoot van zang, voordracht en muziek. Ook de vrijdagavond met fanfare- en harmonieconcerten werd een feest op zich.

De historische tentoonstelling in 't Oever onder het motto "Waar de brede stroom der Maas" trok veel bezoekers, met veel intens genoegen bekeek men de de foto's uit verleden tijden.

En ook de beurs van maatschappelijke en sociale instellingen uit de regio alsmede de creativiteits-beurs op zaterdag genoot ruime aandacht van velen. Op zaterdagavond genoten ongeveer 1000 jongeren van het  muzikale programma dat hun werd voorgeschoteld.

Zondagmorgen 16 nov. werden de Brugfeesten afgesloten met een grote Carnavalszitting van 8 deelnemende Carnavalsverenigingen en joekskapellen tijdens een intergemeentelijk Frühshoppen o.l.v. de Maasjoertsvorst Vic Timmermans. Ook kon men met een huifkar, getrokken door een paard, meerijden over de nieuwe brug.

De Brugfeesten waren een grandioos succes.


 

De officiële opening op 12 november 1980 met o.a. het St. Antonius Gilde uit Well en het St. Willibrordus Gilde uit Geijsteren.


 

De vendeliers van beide Gildes zwaaiden volgens de traditie sierlijk met hun vaandels en gaven een wervelende show weg.


 

12-11-1980 De vrachtwagens van het Lanbouwbelang uit Wanssum rijden als eerste over de nieuwe brug.


 

Overdracht.

Op  woensdag 12 november 1980 werd de nieuwe Koninginnebrug feestelijk geopend door Minister Tuinman. Op die dag werd de Koninginnebrug officieel door Rijkswaterstaat overgedragen aan de Provincie Limburg

De Gilden van Geijsteren en Well betrokken de erewacht. Ook de Rijkswaterstaat  muziekkapel was present en van de bevolking van weerszijde van de Maas was veel belangstelling.


Zorgen in Wanssum over verkeersdrukte en een roep om een rondweg.

Uit de krant van 13-11-1980.  Een "delegatie" uit Wanssum wees minister Tuijnman gisteren ook op de negatieve aspecten rond de nieuwe brug. Bij deze korte demonstratie door bewoners van Wanssum beloofde gouverneur Kremers dat hij de wens om een rondweg om Wanssum heen in overweging zou nemen, om daarmee de dreigende de last van zwaar vrachtverkeer door de plaats te bezweren.​

De Wanssumse bevolking laat de minister weten dat men zich ernstig zorgen maakt over het toenemende verkeer en onveilige situaties op de Brugstraat / Venrayseweg die midden door het dorp loopt. Ook de burgemeesters dr. Dittrich en mr. Meijer van Wanssum en Bergen en de commissaris van de koningin J. Kremers hebben de opening van de brug aangegrepen om de minister te wijzen op enkele verkeersknelpunten. Want met alle vreugde over de nieuwe verbinding tussen Deurne en Well worden de provinciale en gemeentebesturen geconfronteerd met een reeks van problemen. Volgens burgemeester Meijer moet de aansluiting op de weg Venlo - Nijmegen worden verbeterd nu het verkeersaanbod steeds groter wordt en is het van groot belang dat de provinciale weg Deurne - Wanssum - Well wordt doorgetrokken naar de Duitse grens. Bovendien neemt de vraag naar openbaar vervoer toe vanuit de gemeente naar de westelijke Maasoever. Commissaris Kremers onderstreepte het betoog van de Bergense burgemeester en liet de minister weten dat de aan- en afvoerwegen naar de nieuwe brug nog lang niet optimaal zijn.


 

Uit de krant van 13-11-1980.


 

Uit de krant van 27-11-1980.

Eerder was er nog een actie "Nieuwe brug klaar fietsers in gevaar" door Wellse moeders die 70 schoolgaande kinderen hadden die elke dag op de Brugweg naast de auto's fietsten om naar Venray te gaan. De provinciale instanties werden er op gewezen dat een fietspad vanaf de brug naar Wanssum noodzakelijk was en dat met de aanleg niet gewacht kon worden tot er ongelukken zouden gebeuren. Er werden veel handtekeningen naar Maastricht gestuurd. Uiteindelijk is er een ventweg naast de Brugweg aangelegd.


 

December 1980.


 

Januari 1981.


Fiet Broere uit de Papenbeek maakte met zijn kinderen geregeld op zondag een uitstapje om te kijken naar de bouwvorderingen en om alles en iedereen op de foto te zetten.


Blijvende herinnering.

Twee keien die tijdens de brugfeesten tentoongesteld waren, hadden na veel raden hun gewicht prijsgegeven. De grootste woog 2285 kilo en de kleinste 785 kilo.  Er waren twee prijzen van ieder 350 gulden te winnen en twee troostprijzen van ieder 150 gulden. Het gewicht raden was georganiseerd door Dhr. Beekhuizen uit Well van de Gezamenlijke Grindproducenten.

In de Grotestraat (tegenover nr.42) onder de eikenboom werd een blijvend monument onthuld, als herinnering aan de succesvolle opening van de nieuwe brug. Dit is de dikste kei, die opgebaggerd werd in een van de grindgaten nabij het Leukermeer. De kei van 785 ging naar de gemeente Meerlo - Wanssum. Behalve de keien schonk de Grindmaatschappij ook twee bronzen plaquettes, met de tekst:  Ontmoeting door overbrugging.

 "Ontmoeting door overbrugging"

Heb jij nog foto's van de brug? Laat het even weten aan de webmaster.


 

De Koninginnebrug is gelegen in de N 270. Deze provinciale weg loopt dwars door het centrum van Wanssum. Met de aanleg van een rondweg wordt het doorgaande verkeer om het centrum van Wanssum geleid en wordt het centrum m.n. de Venrayseweg ontlast. In het weekend van 30 augustus 2019 werd het eerste deel van rondweg oost aangesloten op de Koninginnenbrug. De opening van de rondweg is 06-09-2020.