Zoek

Carnaval 1960

Prins Fré d'n Urste

De allereerste georganiseerde Vastenaovend in Well.

Carnaval in schrikkeljaar 1960 werd gevierd op zondag 28 februari - maandag 29 februari en dinsdag 1 maart. 

Voor de Wellenaren die op 29 februari geboren waren, was het een bijzonder jaar, met natuurlijk een bijzondere verjaardag. Maar dat gold ook voor de jongeman die de eerste Wellse Prins Carnaval was: Fré Thissen uit de Grotestraat en zijn kersverse Prinsengarde, Raad van Elf, Hofnar, Vaandelwacht en de Vorst.

De schrikkeldag viel op carnavalsmaandag  en ’s middags trok de jeugd met de voetballers en de harmonie in optocht vanaf zaal Klabbers naar het voetbalveld. Het was een zonnige dag met maar liefst 19 à 20 graden. 


 

Carnaval 1960

Het was Prins Fré d’n Urste (Fré Thissen, van "Thiesse de Póst" uit de Grotestraat), die verstopt in een jute zak op het prinsenbal, begin 1960, de zaal binnen kwam. Een prinsenmedaille was er nog niet, dus ging Fré maar zelf naar de winkel van Drika Rutter in de Grotestraat om er daar een te kopen, compleet met blauw lint....

Fré Thissen, die samen met de medebestuursleden van de Parochiële Jeugdraad een Carnavals Club oprichtte vertelt:

Ik herinner het me als volgt (en ik weet bijna zeker dat het ook zo was!!): Inderdaad werd in de Parochiële Jeugdraad op een zekere bijeenkomst de carnaval “ten doop gehouden” maar er moest een naam bedacht worden die typisch was voor Well omdat in Arcen en in Geijsteren al de ‘Keieschieters’ bestonden. Er werden allerlei namen genoemd en op zeker moment heb ik de naam ‘joerts’ laten vallen als zijnde een woord dat we nergens anders in de streek hoorden voor ‘mus’. Iemand meende nog dat ze in Afferden dat ook zeiden. Maar joerts was nog niet specifiek genoeg en de aanvulling ‘Maas’ was toen snel gemaakt.
Het mussenei was gelegd!! Nou nog verder uitbroeden. Er moest een prins komen, maar wie? Samen met meister Volleberg liep ik van de kapelanie naar huis en vlak voor de deur van zijn huis zei hij tegen me: “Worum werde gij nie de prins? Dat is wat vur ow!” Na enkele dagen denkwerk ben ik naar hem toe gegaan en hem mijn “Ja-woord” gegeven! Dus de naam Maasjoerts is in beginsel afkomstig van mij.
Op het eind van het carnavalsjaar 1960 moest ik in dienst bij de Marine. Op de geplande datum van het aftreden van de prins en het uitkomen van de nieuwe prins had ik geen weekend vrij. Omdat ik in de beginperiode van de diensttijd zat moest ik hemel en aarde bewegen om toch vrij te krijgen. Carnaval? Daar snapten ze in Amsterdam geen bal van en zeker niet dat ze een prins in een marine-uniform hadden! Uiteindelijk heb toch nog enkele vrije dagen gekregen en kon aftreden als prins en dus kon ik ook het  ‘uitkomen’ van de nieuwe prins, vriend Theo, meemaken.

Carnaval 1960

1960 in zaal Klabbers. v.l.n.r. Jeanne Derks - Truus Rutten en Truus Peters. Bij de Raad van Elf zijn Ger Wijers en Lei Koppes te herkennen. Mich Simons ging op de schouders.


Er werd door Mich Simons op de melodie " Bôhmerwald - Waltzer" een schlager geschreven met de titel: Beej oons is’t Carneval.

Beej oons is't Carneval.
Hieël Well göt nor den bal.
Ien't pak van Prinsens-nar
en springe hôsse mar.
De jeugd göt now vuurôp,
mit masker ôp de kop,
viere weej allemol oons Carneval.
Weej make veul plezier,
't is gezellig hier.
Jao kôm en zing mit oons dit lied.
Drie dage van vertier,
achter ‘n goed glas bier
en mit ‘n Wellse griet.


Het programma zag er als volgt uit:

Zondag 15.30 uur: Receptie en lintjesregen. 16.00 uur: Optocht. De route liep vanaf de Kasteellaan, Papenbeek, Sterrenbos, Kasteellaan, Hoenderstraat naar de Grotestraat waar op het  plein voor Hommen de ontbinding plaats vond.

Maandag 15.00 uur: Verkleed voetbal op het voetbalterrein. Om 15.30 uur jeugdcarnavalszitting met de wereldberoemde Hofkapel. Om 17.30 uur was het voor die dag afgelopen.

Dinsdag begon om 15.00 uur voor de jeugd een mooie film in zaal Koenen  en na afloop kwam de Prins en de Raad van Elf onder veel tranen het jeugdcarnaval 1960 sluiten.

In 1960 werd dus de eerste carnavalsoptocht gehouden en mocht iedereen, jong en oud, aansluiten. Ook werd er al een eerste editie uitgegeven van ‘de Maasjoerts’, de voorloper van de carnavalskrant zoals we die nu kennen.

Het Carnavals Comité was als het ware het eerste bestuur en bestond in 1961 uit: Voorzitter meester Pierre Volleberg -  Vorst Gerrit Schoonderbeek -  Mia Coppers - Jacob Stevens - Herman Kersten - Sjef Vullings - Sraar Sijberts - Huub Eickmans - Mich Simons - Sjaak Krebbers en Jeu van Asten.

De Raad van Elf werd gevormd door: Vorst Gerrit Schoonderbeek - Ton Kessels - Sraar Tissen - Jan Verstraelen - Gé Laarakker - Piet Baltissen - Harrie Verrijdt - Andries Nijsen - Frits Sijberts en Hay Linders. Jeu van Asten was de Hofnar en Jan Holla was de opperschenker, hij moest voor de drank zorgen.

De vaandelwacht vormden Pietje Driessen - Lei Koppes - Wiel Brauers - Bert Wijnen en Wimke Peeters.

De Prinsengarde bestond uit: Commandante Mia Coppers - Anny Eickmans - Rena Smits - Elly Schraven - Vera Belgers - Annie Krebbers - Thea Heijnen - Mia van Opbergen - Toos van Opbergen-Joke Krebbers en Wilma Jenneskens.

Carnaval 1960

De Raad van Elf met Prins Fré d'n Urste op de prinsenwagen.


 


 

Carnaval 1960

Vriendinnengroep op Carnavalsdinsdag 1 maart 1960. 

Staand v.l.n.r. Tonny Stevens - Gonny van Rens - Marika Koppers - Ineke Stevens - Henny Engelen - Betsy Weijs.

Marian Stevens - Wilmy Sprunken - Els Thijssen - Nieki Klabbers en Jeanne Smits.


 

Carnaval 1960

Dagblad voor Noord-Limburg 12-11-1960.

Carnaval 1960

Dagblad voor Noord-Limburg 17-11-1960.