Zoek

Jubileumweekend 5 x 11 C.V. De Maasjoerts

Jubileumweekend 5 x 11 C.V. De Maasjoerts

Het begon op vrijdagmiddag met de 55+ zitting in De Buun. Een volle zaal genoot enorm van de entourage en de gezellige sfeer. Jubileumprins Ruben d'n Urste opende de middag onder "Maasjoerts oh Maasjoerts" gespeeld door De Amigo's uit Wychen. Het begin van een geweldige middag waarin optredens uit de oude doos en gezellig dansen centraal stonden. Het was Wielie (Toon Linders) die in zijn buut bewees dat hij het nog steeds helemaal in de vingers heeft. De zaal lag dubbel bij zijn fijne humor en schèle wazel. Dankbaar applaus en de beentjes weer van de vloer. Daarna stonden de Jojo's klaar. Hans Schambergen, Karel en Hai Janssen werden extra ondersteund door Vincent Peeters op de grote bas. Zij brachten al hun klassiekers en de zaal waardeerde dat zeer, getuige het warme applaus na afloop. Even de beentjes strekken om daarna helemaal klaar te zijn voor Mc. Doedel & Mc. Zak. Vic Timmermans en Wim van der Coelen. Zij stalen de show met flash backs uit hun uitgebreide repertoire gegoten in een eigentijds jasje en daardoor toch weer erg actueel. Alsof ze nooit weg waren geweest. Er werd zelfs om een Zugabe geroepen en dat gebeurde dan ook. Wat een sfeertje. Weer lekker dansen en genieten van de grote Maasjoerts Garde waarmee we ons erg gelukkig mogen prijzen. Voor zowel de presentatoren Wim van der Coelen en Mart Brokken alsook voor voorzitter Ger Koch kon het Jubileumfeest op deze vrijdag d'n 10e januari 2014 niet beter beginnen. Met een feestelijk snackbuffet werd de middag afgesloten en alle bezoekers zullen beslist nog lang hebben nagenoten.

Jubileumweekend 5 x 11 C.V. De Maasjoerts

Echte Wellsen aovend beej de vlaggenparade.
Wòr et 's middag vur de 55 plussers was, ware 's aoves de wagebouwers ien alle maote, kluure lèftieje en uutdôssing àn de buurt. De Buun barstte hòst uut zien voege ze druk was et en mit good old DJ Harm àn de knöpkes kôs d'n aovend niemèr kapôt. De vlagge bleve mar zwaaie en toen Maastrichtenaar Fabrizio as extra kwaam ôptreije ging et dak d'r hòst letterlek af. Wat 'n fieëst, wat 'n sfeer. Maasjoertse ...HOI!!

Zaoterdag d'n 11e jannewari 2014: "Waor zitte oons kiender toch?"
Ien de Buun natuurlek. Et was röstig ien de straote. Ze wiere ien de Buun köstelek geammusierd dur talloloze vrijwilligers en vur de al wat gröttere jeugd ware d'r echte circusartieste en die wisse oons klèn Maasjoertscus tôt groeëte högte ôp te stoeëme getuuge òk de prachtige eindvurstelling. Wat 'n straolende snuutjes nao afloeëp. Ze wille allemòl Maasjoertskes zien.

Anderkovver fantastische belèvenis.
Wèr hàn d'r òk zaoterdagaovend veul belangstellenden uut de hieële regio de weg nòr de Buun gevoonde. Klaor vur de landelijk bekende band "Anderkovver". Ze hàn d'r genne spiet van want òk dizzen aovend gruide uut tòt 'n fantastisch spektakel. De 5x11 organisatie het tôt nog toe veul ier van eur werk. De Wellse Maasjoerts gemeenschap geniet vôlôp. Nòw nug 'n drukke, boonte receptie en dan nog lang naogeniete. Of gewoeën wèr durgaon mit bouwe vur d'n ôptocht 2014. Want De Maasjoerts is van Well, vur Well en dur Well en dat môt zoeë nog hieël lang blieve.

Prachtige afsluuting 5x11 jubileumfieëst C.V. “De Maasjoerts”
Zôndag 12 jannewari 2014 begôs mit ‘n fieësteleke brunch ien MFC De Buun waor alle vermoeienisse van de vurgònde daag wiere weggewerkt en fris begônne kôs werre àn de ônthulling van dèn prachtige kunstboeëm vôl kunst ôp de Jeux de Boulles baan vur de Buun. Schitterend wat die Wellse ôptochbouwers gemakt hàn van de kubusse ien ruil vur die prachtige vlagge. Fieëstelek straole ze ien et Maasjoertseriek en iederieën hòpt natuurlek dat dèn boeëm ien de toekomst nog veul neeje vruchte ien de vurm van ras Maasjoertse göt drage. Beej dees ônthulling stoond òk vurzitter Ger Koch en secretaresse Marian Kusters te straole. En terecht want beiden zette nao dit sezoen ’n peunt achter eur bestuurleke activiteite beej de Maasjoerts naodat ze de club jaorelang hebbe gedrage en tôt groeëte högte hebbe laote gruije. Beiden wiere oondeerscheije mit ’n massief goolde Maasjoertse speld en benoemd tôt ierelid vur et laeve van C.V. De Maasjoerts.

Ôp nòr de groeëte recepsie.
Die wier druk bezòcht en veul Maasjoertse ware d’r beej waordur ’n reüniesfeertje ôntstoond. De Ald Prinse ware mit veul en ieën van de högtepeunte was de donatie vur de Jubilaris dur Stgt. “Vrienden van de Maasjoerts” van mar liefs € 2500,00. Gelabeld as beejdrage vur de diverse ànpassinge àn de uniformieringe van C.V. de Maasjoerts. De Harmonie bròcht ’n moie serenade en de Jeugd C.V ôntbraok òk nie. De störm vanuut et dörp was amper geluwd toen de collega vereniginge uut de Gemeente de Buun veroverden en toespraak nao toespraak vôlgde mit de nuuëdige kwats en schraole zeiver.

Jubilarisse ien et zunneke.
De BCL diende zich òk àn en as die Hoeëge Hiere binnekômme werd et automatisch wat stiller ien de zaal. Prachtige toesprake en oonderscheijinge ware d’r vur: Marian Kusters (2x11 jaor geüniformierd lid), Ger Reiniers (liefs 3x 11 jaor geüniformierd lid), Wim van der Coelen ( 3x11 jaor actief lid) en Mia Ummenthum (5x11 jaor lid). Limburgs Vôlkslied, ’n moment um et ien te laote dale. Ok toemalig keplaon Schreurs was, as ieën van de ôprichters, vanuut et Zuije af kômme zakke nòr zien nog altied dierbaar Well en heej verhaalde òvver die beginperiode ien ziene speech. Zangeres Lôtte zette hiernao de Buun vur de zuvvelste kieër dit weekend ôp de kop en toen was et afgeloeëpe.
Et was ´n top Jubileum wòr de organisasie mit veul vôldoening ôp terug kan kieke. De knöpkes kunne wèr um want òk de Carnaval 2014 stöt ien et teiken van  5x11 jaor C.V. De Maasjoerts. Jubileumprins Ruben d´n Urste kan dan ôngetwiefeld ôpneej bèretrôts zien ôp zien Maasjpoertse. Ze zien achter de scherme alwèr mòndelang drei bezig, màk ôllie mar gèn zurg, keumt goed.

 
ZOEË ZIEN DIE MAASJOERTSE NÒW IEËNMOL……..HOI, HOI, HOI !!!

Jubileumweekend 5 x 11 C.V. De Maasjoerts

Foto's: Nico Sijberts.

Op 11-11-2024 hoopt C.V. de Maasjoerts seizoen 6x11 te kunnen starten.