Zoek

R.K.W.V. St. Vitus en 'De Jonge Werkman'

25 oktober 1931.  De Wellse R.K. Werklieden Vereeniging bestaat 15 jaar en maakt ter gelegenheid van dit feest een groepsfoto voor café/zaal 'Onder de Linden' van Man Klabbers. Ook was die dag het vaandelwijdingfeest van 'De Jonge Werkman' en daarom waren er enkele bijzondere gasten uitgenodigd, zoals de burgemeester, wethouder, pastoor en de geestelijke bondadviseur.

v.l.n.r. Bestuur en gasten zittend:  ? - Grad Derckx - Joep Tinneveld - Kapelaan Sigebertus Laemers - Wethouder Herman Koppers - Burgemeester Egbert Otten - Pastoor Amaury Esser - Bondsadviseur Pastoor Dinkels - Piet Cornelissen - Math Koenen - Hen van den Hoef - Toon Willems.

Midden: Handrie Thijssen - Willem Meijer - Kobus Daniëls - Piet van den Hoef - Tinus van den Hoef - Kõb Klabbers - Jacob Lenssen - Grad van Vegchel - Thei de Riet - Hennes Rutten - Wim Koppes - Hen Hagens - Gradus Janssen - Tinus Martens - ? - Toon Thijssen - Handrie Eickmans - Tinus Daniëls - Kris van Pinxteren.

Boven: Rich Klabbers - Jan Groenen - Piet Janssen (Gradus zn.) - Chris Lucassen - Hen Janssen (Bosserheide) - Sjang Jacobs - Grad Linders (Nicolaasstr.) - Joep Vrede - Màn Klabbers - Jacob van Elsen - Jan Cornelissen - Drikus Valckx - Hen Cornelissen - Grad van Soest - Sjang van Aerssen - Pul Lucassen - ? met vaandel - Tinus Peeters (boven) - Chris Hebben - Jan Swemmers (boven) - ? - Piet Klabbers (boven) - Piet Sijberts - Ton Hebben (boven) - Thei Luijpers - Hen de Rijk - Man Wijers (boven) - Hen Verblackt - Bèr Janssen.


De Jonge Werkman.

Dit was een jeugdorganisatie, opgezet door de R.K. Kerk, voor de arbeidersjeugd van 16 jaar en ouder (tot 21 of 23 jaar). De tijd bij 'De Jonge Werkman' diende als voorbereiding voor de overgang naar de stands- en vakorganisatie, zoals de R.K. Werklieden Vereeniging. Er waren wekelijks club-bijeenkomsten voor spel, sport en ontspanning, maar ook ruime aandacht voor godsdienstige en sociale vorming. De eerste afdeling werd in 1912 opgericht in Heerlen. 

Volgens de statuten: “De Jonge Werkman, 1e afdeling van de arbeidersstandsorganisatie, staat onder rechtstreekse leiding van de Kerk en beschouwt als haar voornaamste taak de katholieke opvoeding van haar leden. Aan het hoofd van De Jonge Werkman staat een priester (voorzitter) met een in meerderheid uit en door de leden zelf gekozen bestuur, waarin echter steeds zitting zullen hebben twee leden, aangewezen door het bestuur van de Tweede afdeling, waartoe alle andere reeds oudere werknemers behoren.” 
 
Begin jaren dertig kwam er ook voor de jongere jongens (12 t/m 15 jaar) een soortgelijke organisatie, De Jonge Wacht geheten. De jongens kregen een Christus-insigne op het uniform gespeld. Zij droegen een uniform, dat bestond uit grijze kousen, een zwarte of donkerbruine broek, een groene (of donker beige) blouse, een zwarte stropdas of een halsdoek en een zwarte baret.
 
Op de oorkonde met pasfoto van het lid van de Jonge Werkman stond:
 
Ons Devies: Alles herstellen in Christus
 
Ons Program:
                          Katholiek vóór alles en overal
                         Jong maar degelijk
                         Werkman fier op den adel van arbeid en heilig beroep 
 
 

Lees hier meer over katholieke arbeidersjeugdbewegingen.


25 oktober 1931. De Jonge Werkman was kortgeleden opgericht en was een onderdeel van de R.K. Werklieden Vereniging. Kapelaan Sigebertus Laemers was voorzitter.

Voor zover bekend:

Boven v.l.n.r. 1 Jan Verzijl - 2 Wiel Klabbers - 3 Koos Verdijk - 4 Harrie Hendrix - 5 Jan Roosen - 6 Chrit Kerkhoff - 7 Cor .... (woonde bij bakkerij Achten) - 8 Thei Krebbers met vlag - 9 Bèr Reiniers - 10 Frans Hendriks - 11 Piet Roosen - 12 Piet Koppes - 13 Jen van den Hoef - 14 Piet Broekmans - 15 Klaas Beevendorp.
Midden: 1 Hay Heuren - 2 Bèr Simons - 3 Wiel Vrede - 4 Thei Kessels (Leuken) - 5 Harrie Rutten - 6 Gradje Luijpers - 7 Jo Derks - 8 Jan Cornelissen (Piet zn.) - 9 Nöl Reiniers - 10 Thei Kessels (Dorp) - 11 Toon Rutten - 12 Chris Luijpers - 13 Jan Broekmans - 14 Jan Martens - 15 Wim Koppes - 16 Jacob van den Hoef.

Zittend: 1 Bertus Sprunken - 2 Sraar Stevens - 3 Cor Limburg - 4 Jan Kessels - 5 Gerrit Hagens - 6 Voorzitter Kapelaan Sigebertus Laemers - 7 Piet Cornelissen - 8 Toon Willems - 9 Math Koenen - 10 Hein Linders. 

28-07-1932


 

Leden Werkliedenbond op retraite bij Manresa in Venlo. 

Staand v.l.n.r. 1 Peter Haumann - 2 Sjeng van Vegchel  - 3 Hen Verblackt - 4 Wim Koppes - 5 Grad van Rensch - 6 Thomas Festen - 7 Frits Koppes - 8 Toon Rutten

Zittend 1 N.N. - 2 Thei Kessels - 3 pater Jos van Well - 4 priester - 5 Toon Jenneskens - 6 Jacob van den Hoef  - 7 ...... Luijpers Halve Maan? - 8 Klaas Beevendorp

Vooraan: Bertus Sprunken - Wim Janssen.


Krantenberichten van 'De Jonge Werkman'. 


Ontbrekende namen zijn welkom, mail via contactformulier webmaster