Zoek

Openbare kunstwerken en plaquettes in Well

Tegenover Grotestraat 34 zijn in 1954 op de wanden van de St. Vituskapel vier grote zwart-wit tekeningen aangebracht. Deze houtskool tekeningen over het leven van St. Vitus zijn in 1954 gemaakt door kunstenaar Jan Fellinger uit Nijmegen. 

De tekeningen hadden in de loop der jaren veel te lijden gehad van weersinvloeden in de open kapel. In 2020 werd de gehele Vituskapel inclusief de tekeningen gerestaureerd.


 

In 1954 kreeg de Baileybrug de naam 'Koninginnen Brug' of wel 'Queens Bridge' naar de koninginnen van beide landen die bij de bouw betrokken waren: Nederland en Engeland. De zuil met de twee plaquettes in het Nederlands en Engels is na de bouw van de nieuwe brug in 1980 herplaatst.


 

Blijvende herinnering.

Twee keien die tijdens de brugfeesten tentoongesteld waren, hadden na veel raden hun gewicht prijsgegeven. De grootste woog 2285 kilo en de kleinste 785 kilo.  Er waren twee prijzen van ieder 350 gulden te winnen en twee troostprijzen van ieder 150 gulden. Het gewicht raden was georganiseerd door Dhr. Beekhuizen uit Well van de Gezamenlijke Grindproducenten.

In de Grotestraat (tegenover nr.42) onder de eikenboom werd een blijvend monument onthuld, als herinnering aan de succesvolle opening van de nieuwe brug. Dit is de dikste kei, die opgebaggerd werd in een van de grindgaten nabij het Leukermeer. De kei van 785 ging naar de gemeente Meerlo - Wanssum. Behalve de keien schonk de Grindmaatschappij ook twee bronzen plaquettes, met de tekst:  Ontmoeting door overbrugging.


 

Na de Maasoverstroming in 1995 werden kades gebouwd. Ter herinnering werd er door Buurtvereniging Well-Kom een plaquette ingemetseld ter hoogte van het open waterfront nabij café het Veerhuis, later restaurant 'Brienen aan de Maas' met daarop de tekst die iedere Wellenaar uit het hart is gegrepen. 


   

'Communicatie' werd in 2002 geplaatst. Beeldend kunsternaar Ad Merx uit Weurt is de maker van dit kunstwerk dat de moeite waard is om van alle kanten te bekijken. Het staat nabij de opstapplaats van het trekpontje bij het Reindersmeer.


 

'Pedigree'  is vervaardigd door de in 1953 te Tegelen geboren beeldhouwer-tekenaar Nicolas Dings. Hij laat in zijn 9 meter hoog kunstwerk een driedimensionale wereld zien, die het midden houdt tussen weemoed en verlangen. De cilindrische torens, met dieren als symbool uit de omgeving, geven de beweging mee op de rotonde aan de Brugweg / Rijksweg N271.   


 

Deze sculptuur genaamd Birdlife (vogels of vogelleven) is gemaakt door Anderson Chikonyora, afkomstig uit Zimbabwe. Hij was er lid van de Sanganai Art Group. 

De boomstam met talrijke vogels op takken of wegvliegend, toont kenmerken van de kunstenaarsgroep uit Afrika. Het is door Norbert Simons en Hermien Esselink van World Art House op 14-12-2007 geschonken aan de Wellse gemeenschap. Het echtpaar Simons reisde de wereld over op zoek naar oorspronkelijke kunst en kunstenaars waarvan zij het werk in hun beeldentuin aan het Elsteren 11 Well exposeerden. Birdlife is in augustus 2010 verplaatst naar MFC de Buun. Dit was nodig omdat de supermarkt verkocht is aan een projecontwikkelaar en daarmee de clousule verviel, waarin regels opgenomen waren die met het kunstwerk en de daarbij behorende grond hadden te maken. 

Bij de Buun werd het kunstwerk nogmaals verplaatst en staat nu tussen het groen aan de Kasteellaan.


 

In juli 2005 is het kunstwerk 'Collier' van Kees Buckens geplaatst. Het bestaat uit meerdere onderdelen dat als een ketting door Well heen slingert. De hanger van het collier staat op de dijk  bij de Molenbeek in de Grotestaat ter hoogte van huisnummer 10. 

 

De schakels van het 'Collier' zijn bewerkte zwerfkeien en staan verspreidt langs de Wezerweg, Kasteellaan en Grotestraat. Symbolisch verbinden ze het oude gedeelte van het dorp met de nieuwe buurten.


 

Uit gekapte bomen werden diverse houtsculpturen met een motorzaag gesneden in de vorm van dierenfiguren.

Ze staan bij het Bezoekerscentrum richting het Speelbos. De sculpturen werden gemaakt door Roel van Wijlick - 'firma Boom tot beeld' uit Venlo en zijn ware kunstwerken. 


 

"Christoffel" werd op zondag 24 juli 2016 op zijn naamdag geplaatst vlak naast de voormalig afrit van de veerstoep tegenover Grotestraat 42. Het kunstwerk werd aan het dorp geschonken door de kinderen van de familie Jo Thissen-Scheepers. Het is ontworpen en gemaakt van Cortenstaal door kunstenaar Henk Vissers uit Nieuw Bergen. Foto:  links Hans Loenen van metaalbewerkingsbedrijf Helotech, rechts kunstenaar Henk Vissers. 

Zie ook pagina: Het eerste Christoffelbeeld aan de Maas. 


 

"De Maasjoerts", opgedragen aan oud Prins Twan d'n Twedde.

Op 3 februari 2018 onthulde de Ald Prinse Cômpeneej van CV de Maasjoerts een sculptuur op sokkel dat de Maasjoerts symboliseert.  Het werd geplaatst in de tuin van Elian en Jan Huibers op de hoek van de Kasteellaan en Hoenderstraat. Twan Krebbers, Ald Prins en secretaris van de APC, kwam enkele jaren geleden met het idee om een Maasjoerts standbeeld in Well te plaatsen. Hofschilder Jan Brandsma tekende voor het ontwerp en Twan liet er een kleine versie van maken. Deze sculptuur is uit ijzer gesneden en Twan schonk het aan Jan Brandsma, die het vervolgens een plaatsje in zijn tuin gaf. Het was de bedoeling een grotere versie hiervan te laten maken. Maar helaas overleed Twan plotseling in augustus 2017. 


 

 


 

Het kunstwerk van de voormalige kleuterschool 'de Joertsenest' spreekt voor zich. Het is in ere hersteld en aan de zijgevel van de Vitusschool geplaatst.
Op maandag 19 augustus 2019 vond met enig ceremonieel vertoon de onthulling plaats bij de Vitusschool - Kasteellaan 23.
De handeling werd verricht door Huub Engels en Dagmar Puntman.
Huub Engels redde het reliëf in 2000 bij de sloop van 'de Joertsenest' en bewaarde de brokstukken. Dagmar is een kleindochter van de beeldhouwer Joop Puntman die het kunstwerk voor de nieuwe kleuterschool in 1969 vervaardigde.
Vrijwilligers van Archief Well hebben veel tijd besteed aan het herstel en plaatsen van het reliëf. Het is weer een kunstwerk geworden en siert nu een gevel van de Vitusschool. Een mooie plek en Well is er trots op.

De maker is de keramist en beeldhouwer Joop Puntman *Haalderen 20-03-1934 †Nijmegen 12-12-2013. Hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem en ging vervolgens aan het werk bij de keramische onderneming 'Het Ambacht Haalderen'. In het atelier werden vanaf de oprichting in 1947 vazen, schalen en koppen en schotels gedraaid. Later kwamen daar muurplastieken bij; Puntman maakte diverse reliëfs, die veelal werden geplaatst bij scholen. Zo ook in Well bij 'de Joertsenest' in 1969.


 

Het monument 'Vriendschap' is gemaakt en in 2020 geplaatst door Norbert Simons. Hij woonde voorheen in het Elsteren, waar hij en zijn vrouw het 'World art house' hadden. Deze kunstenaar is alles bij elkaar ruim vijf jaar bezig geweest om zijn idee van een vriendschapsmonument te kunnen verwezenlijken. Achterliggende gedachten van dit monument in de vorm van een stenen bank, is de geschiedenis van de Wellse Molukse gemeenschap. De bank symboliseert de reis die de oude KNIL militairen en hun families maakten toen zij met boten vanuit Ambon vertrokken en uiteindelijk in Well terecht kwamen in het woonoord 'Oude Molen' aan de Wezerweg. Vanwege Covid werd het pas zaterdag 21-05-2022 onthuld. 

Het monument ligt vanaf de Rijksweg N271 na ca.100 meter de eerste parkeerplaats rechts aan de Wezerweg, vlak achter het landhuis op de Molenberg. Via het poortje doorlopen over het pad.


Foto's MaTiKo