Zoek

K.V.W. - Kinder Vakantiewerk Well

1971-1972
In aantekeningen van de Oudervereniging uit die jaren kwam naar voren dat het idee voor het Kindervakantiewerk ontstaan is tijdens een vergadering van deze Oudervereniging in Zaal Walaria. Er werd druk overleg gepleegd wat er tijdens de lange zomervakanties gedaan zou kunnen worden om de Wellse kinderen van 4 t/m 12 jaar een zinvolle vakantiebesteding  te kunnen bieden, die de onderlinge band nog zou versterken. Er werden plannen ontwikkeld, die in 1972 werkelijkheid werden.  Het dagelijks bestuur van  de Oudervereniging bestond uit Wiel Reiniers voorzitter,  Fiet Broere secretaris en Frans van Soest, penningmeester. Verder hadden zitting in het bestuur Harry Daemen en de dames Gerda Peters, Willy van Asten en Door Martens. En uiteraard was ook Ed van den Berg, hoofd van de Sint Vitusschool bij dit gebeuren betrokken. Zij trokken de kar van dit nieuwe Wellse evenement en kregen bij alle werkzaamheden al gauw volop hulp van ouders en andere Wellenaren die dit fantastische initiatief direct zagen zitten. Het noemen van al die namen zou bladzijden in beslag nemen, maar ook hen komt alle eer toe.
De wei van de kerk naast het nieuwe kerkhof werd een spelterrein voor Oudhollandse spellen. Het prille begin van het KVW,  een groots gebeuren dat met de hulp van vele enthousiaste ouders en enkele leerkrachten van de school een jaarlijks feest is geworden, dat zijn weerga niet kent.
In 1973  kwam er een carrousel  van Janvier op de grote parkeerplaats te staan, waarvoor men bij de spellen bonnen kon verdienen. En steeds meer ouders en andere vrijwilligers hielpen mee. De organisatie groeide. 

Broodbakken in 1976 met hulpleidster Gerrie Reiniers


ENKELE HERINNERINGEN AAN DE EERSTE JAREN.

Om bij slecht weer toch een droge plek te hebben werden de eerste jaren legertenten geleend  bij de Kazerne in Blerick. En ook gamellen, de dubbelwandige eetketels om het een en ander, b.v. chocolademelk in te bereiden.
Het kinderfeest begon op zondagmorgen met een ballonnenwedstrijd en de rommelmarkt in de Grotestraat. Pannenkoeken werden volgens een nog steeds “geheim” recept gebakken door Jan Janssen ( 't Bekkerke),  Gerrit Kessels en hun fanatieke bakploeg. Frites haalde men bij Cafetaria Cloggy van Piet en To Peters. De leiding sliep grotendeels in de tenten als bewaking. Later werd ook de hondenclub daarvoor ingezet.
Bakker Karel Janssen maakte jarenlang bolletjes brooddeeg, dat door de kinderen om een stok gedraaid en op het open vuur gebakken werd. In 2011 werd dit broodbakken weer opgepakt als activiteit.
Lei Jacobs verzorgde mooie tochten door het dorp met paard en wagen, wat nu ook nog gebeurt, maar dan met tractors en huifkarren.
De Vrije Academie werd enkele jaren ingeschakeld voor allerlei creatieve activiteiten, waaronder een optocht door het dorp. Daarin liep ook een zelf gemaakte olifant mee met Herman Mulders als
olifantendrijver. En uiteraard werd hierbij door de kinderen zelf muziek gemaakt.
Eén jaar werden door Gradje Xhofleer oude auto's ter beschikking gesteld, die door de jeugd werden beschilderd. De Brandweer was present en men had de grootste pret als het lukte een skippybal van een hoge paal te spuiten. Ook de komst  van de politie met motoren, loeiende sirenes voor ritjes in een terreinwagen was een geweldig gebeuren.  
Na afloop op donderdagavond werd er door de leiding op het terrein gegeten en gedronken op de goede afloop. Vlees werd gebakken op zelfgemaakte roosters, en zo op een doorgezaagd olievat met houtskool gebraden. BBQ op zijn Wells.
In 1974 ging men nadenken over een thema en verscheen het eerste boekje met als thema : “Circus”. In de bewaarde jaarboekjes (Archief Well e.o.) zijn nu nog alle namen te lezen van de groepen, hun leiders en hulpleiders.
Ouders die leiding gaven over een groep werden opgevolgd door hun kinderen en inmiddels door hun kleinkinderen. Veel leerlingen van groep 8 die voor het laatst meedoen, weten al dat ze het volgend jaar wéér mee willen doen, maar dan als hulpleiding en later als leider. Zo hield en houdt het KVW zichzelf in stand. 

Pannenkoekenbakker Jan Janssen met zijn bakploeg: Toos Rötjes - Bets Janssen - Mien Verstraelen - Diny van Loenen en Anny Welbers.


TERREINEN
Vanaf 1974 vond het KVW 15 jaar plaats in de Bosserheide bij de houten speeltuin in de Reinderslooi, (nu het Reindersmeer), waar  een groot aantal vrijwilligers meehielp het terrein om te toveren tot een speelparadijs. Een groot gat werd gegraven, landbouwplastic er in gedaan en klaar was het zwembad. De brandweer zorgde dat het water er in kwam en ververste het geregeld. Bij de Wellsche Hut speelde men in die tijd minigolf.
Daarna was het KVW 5 jaar te gast op de Kamp in het Bèreven, nabij boerderij ”de Ennenberg” van de fam. Zegers.
Vervolgens 7 jaar achter de inmiddels gesloopte Kubus/gymzaal aan de Kasteellaan en nu alweer 11 jaar op Evenemententerrein ”Het Knikkerven”.
 

1976 bij de ingang van het terrein in de Bosserheide.


KINDERVAKANTIEWERK

Traditiegetrouw begint het KVW ieder jaar op zondag met een Rommelmarkt, waar nog steeds velen uit de regio op af komen en waar naast de verkoop in de grote tent ook de kinderen in de kraampjes hun koopwaar aanprijzen.
De dagen daarna zijn er aparte programma’s voor kleuters en grotere jeugd. En tot slot is er op de donderdagmiddag een voorstelling voor ouders en andere belangstellenden.
’s Avonds is er nog steeds de welverdiende, traditionele, gezellige barbecue voor alle medewerkers van de roemruchte bouwploeg, hoofd- en hulpleiders en al die stille krachten achter de schermen die zich ieder jaar weer samen uit de naad werken voor de Wellse Jeugd. Er wordt gedronken en geproost op alweer een goede afloop en de plannen voor het volgende jaar worden alweer in de week gezet.

De vrijwilligers v.l.n.r.: Piet Welbers - Wiel Reiniers - Sraar van Opbergen - Wim Weijs - Joep Klabbers - Noud Hebben - Math Peeters - Wiel Klabbers. Op de voorgrond: Cuub Winkels en Fien Weijs Verdellen.


WAARDERING

Op 4 januari 2003 ontving de organisatie van het Kindervakantiewerk uit handen van de Ald Prinse Compagnie de Mosa Joertsicus, voor hun grote verdiensten in het dorp.

Speciaal in dit 40 jarig herdenkingsjaar was er een weekend voor het KVW gereserveerd als reünieweekend. Compleet met een dorpszeskamp, dorpsontbijt en een grote fototentoonstelling, aangevuld met oude films.
Een extra feestelijk tintje kreeg dit jubileum, toen op zondagmorgen 8 juli Burgemeester Manon Pelzer aan de voorzitter van het KVW, Henk Reiniers, een Koninklijke onderscheiding kwam uitreiken, waarbij uiteraard ook het Sint Antoniusgilde present was, waarover voorzitter Henk ook de scepter zwaait. Henk liet niet na om te benadrukken dat dit een onderscheiding is niet alleen voor hem, maar dat hij ze graag wil delen met al die fantastische Wellse vrijwilligers.

v.l.n.r. Ed van den Berg - Jo van Soest - Wiel Reiniers en Wim Weijs met de taart voor 15 jaar KVW in 1987.


JUBILEUM

2012 was voor het kindervakantiewerk een topjaar, met een extra feestweekend in juni. Het hele dorp was weer present, zoals dat de afgelopen 40 jaar ook al het geval was. Een feestjaar waarop én de jeugd, maar ook de volwassenen met een voldaan gevoel terug kunnen kijken.

40 jaar KVW in Well, het was een geweldig feest voor groot en klein. Well op zijn best!