Zoek

K.V.W. - Kindervakantiewerk Well

Opgericht 08-04-1973

Logo KVW op opslagplaats, nu Hans van Aerssen Metaalslijperij - Kasteellaan.

08-04-1973, Jaarvergadering R.K. Oudervereniging St. Vitus Well.
In aantekeningen van de Oudervereniging kwam naar voren dat het idee voor het Kindervakantiewerk ontstaan is tijdens deze jaarvergadering in Zaal Walaria. Jaarlijks was er al een vakantiereis gepland met de kinderen, maar nu werd voorgesteld om er een andere invulling aan te geven, b.v. een kindervakantieweek van 30 augustus t/m 4 september. Niet iedereen vond dit een goed plan omdat er dan veel begeleiding nodig zou zijn en waar haal je die vandaan? Maar ondanks deze bedenkingen werd er besloten om het te gaan proberen. Er werd bedacht hoe men een zinvolle vakantiebesteding kon bieden aan de Wellse kinderen van 4 t/m 12 jaar, die de onderlinge band nog zou versterken. Er werden plannen ontwikkeld, die al snel werkelijkheid werden.

Eerste Kindervakantiewerk.

In 1973 kwam er een 'Carrousel  van Janvier' op de grote parkeerplaats van Sportpark 'de Oude Linde' te staan, waarvoor men bij de spellen bonnen kon verdienen. De kerkwei naast het nieuwe kerkhof werd een terrein voor Oudhollandse spellencircus. Voor de kleuters was er straattekenen met krijt. Van grote kartonnen dozen werd onderkomens gemaakt voor de kinderen, maar het ging regenen en hun huisjes zakten in elkaar. Dat kon de pret niet drukken, de kinderen hebben genoten. Het eerste Wellse Kindervakantiewerk was een feit.

Het dagelijks bestuur van de Oudervereniging bestond in 1973 uit Wiel Reiniers voorzitter,  Fiet Broere secretaris en Frans van Soest, penningmeester. Verder hadden zitting in het bestuur Harry Daemen en de dames Gerda Peters, Willy van Asten en Door Martens. En uiteraard was ook Ed van den Berg, hoofd van de Sint Vitusschool bij dit gebeuren betrokken. Zij trokken de kar van dit nieuwe Wellse evenement en kregen bij alle werkzaamheden al gauw volop hulp van ouders en andere Wellenaren die dit fantastische initiatief direct zagen zitten. Hen komt alle eer toe.

Helaas hebben we tot nu toe geen enkele foto van 1973.


Het 2e Kindervakantiewerk in 1974 werd gestart met een ballonnenwedstrijd aan de Loswal. En op het kermisplein werd een kindermarkt gehouden om speelgoed en spulletjes te ruilen of te verkopen. Alle deelnemers werden op pannenkoek getracteerd. 

Het prille begin van het K.V.W. was een groots gebeuren dat met de hulp van vele enthousiaste ouders en enkele leerkrachten van de school een jaarlijks feest is geworden, dat zijn weerga niet kent. 
En steeds meer ouders en andere vrijwilligers hielpen mee. De organisatie groeide. 

1974. Album van de eerste Kindermarkt.


 

ENKELE HERINNERINGEN AAN DE EERSTE JAREN.

Om bij slecht weer toch een droge plek te hebben werden de eerste jaren legertenten geleend  bij de Kazerne in Blerick. En ook gamellen, de dubbelwandige eetketels om het een en ander, b.v. chocolademelk in te bereiden.
Het kinderfeest begon op zondagmorgen met een ballonnenwedstrijd en de rommelmarkt in de Grotestraat. Pannenkoeken werden volgens een nog steeds “geheim” recept gebakken door Jan Janssen ( 't Bekkerke),  Gerrit Kessels en hun fanatieke bakploeg. Frites haalde men bij Cafetaria Cloggy van Piet en To Peters. De leiding sliep grotendeels in de tenten als bewaking. Later werd ook de hondenclub daarvoor ingezet.
Bakker Karel Janssen maakte jarenlang bolletjes brooddeeg, dat door de kinderen om een stok gedraaid en op het open vuur gebakken werd. In 2011 werd dit broodbakken weer opgepakt als activiteit.
Lei Jacobs verzorgde mooie tochten door het dorp met paard en wagen, wat nu ook nog gebeurt, maar dan met tractors en huifkarren.
De Vrije Academie uit Venlo werd enkele jaren ingeschakeld voor allerlei creatieve activiteiten, waaronder een optocht door het dorp. Daarin liep ook een zelf gemaakte olifant mee met Herman Mulders als
olifantendrijver. En uiteraard werd hierbij door de kinderen zelf muziek gemaakt.
Eén jaar werden door Gradje Xhofleer oude auto's ter beschikking gesteld, die door de jeugd werden beschilderd. De Brandweer was present en men had de grootste pret als het lukte een skippybal van een hoge paal te spuiten. Ook de komst  van de politie met motoren, loeiende sirenes voor ritjes in een terreinwagen was een geweldig gebeuren.  
Na afloop op donderdagavond werd er door de leiding op het terrein gegeten en gedronken op de goede afloop. Vlees werd gebakken op zelfgemaakte roosters, en zo op een doorgezaagd olievat met houtskool gebraden. BBQ op zijn Wells.
Ouders die leiding gaven over een groep werden opgevolgd door hun kinderen en inmiddels door hun kleinkinderen. Veel leerlingen van groep 8 die voor het laatst meedoen, weten al dat ze het volgend jaar wéér mee willen doen, maar dan als hulpleiding en later als leider. Zo hield en houdt het KVW zichzelf in stand. 

1976

1976 bij de ingang van het terrein in de Bosserheide.


 

1976

Broodbakken in 1976 met hulpleidster Gerrie Reiniers


1976 ALBUM.


 

Bouwploeg van het eerste uur, met de klok mee: Piet Welbers - Wiel Reiniers - Wim Weijs - Andre Sijberts - Math Peeters en Eed van den Woldenberg.

Bouwploeg van het eerste uur, met de klok mee: Piet Welbers - Wiel Reiniers - Wim Weijs - Andre Sijberts - Math Peeters en Eed van den Woldenberg.


 

Jan Janssen - Toos Rotjes - Bets Janssen - Mien Verstraelen - Diny van Loenen - Anny Welbers

Pannenkoekenbakker Jan Janssen met zijn bakploeg: Toos Rötjes - Bets Janssen - Mien Verstraelen - Diny van Loenen en Anny Welbers.


TERREINEN
Vanaf 1974 vond het KVW 15 jaar plaats in de Bosserheide bij de houten speeltuin in de Reinderslooi genaamd (nu het Reindersmeer), waar  een groot aantal vrijwilligers meehielp het terrein om te toveren tot een speelparadijs. Een groot gat werd gegraven, landbouwplastic er in gedaan en klaar was het zwembad. De brandweer zorgde dat het water er in kwam en ververste het geregeld. Bij de Wellsche Hut speelde men in die tijd minigolf.
Daarna was het KVW 5 jaar te gast op de Kamp in het Bèreven, nabij boerderij ”de Ennenberg” van de fam. Zegers.
Vervolgens 7 jaar achter de inmiddels gesloopte Kubus / gymzaal aan de Kasteellaan en vanaf 2001 op Evenemententerrein ”Het Knikkerven”.

K.V.W. - Kindervakantiewerk Well

In 1978 werd door het bestuur de eerste tent aangekocht en hierin vond o.a. de donderdagvoorstelling plaats.


 

1980 Bouwploeg en andere vrijwilligers

1980. De vrijwilligers v.l.n.r. Piet Welbers - Wiel Reiniers - Sraar van Opbergen - Wim Weijs - Joep Klabbers - Noud Hebben - Math Peeters - Wiel Klabbers. Op de voorgrond: Cuub Winkels en Fien Weijs Verdellen.


 

1987

v.l.n.r. Ed van den Berg - Jo van Soest - Wiel Reiniers en Wim Weijs en een taart met kaarsjes voor 15 keer KVW in 1987.


PROGRAMMA

Traditiegetrouw begint het KVW ieder jaar op zondag met een Rommelmarkt, waar nog steeds velen uit de regio op af komen en waar naast de verkoop in de grote tent ook de kinderen in de kraampjes hun koopwaar aanprijzen.
De dagen daarna zijn er aparte programma’s voor kleuters en grotere jeugd. En tot slot is er op de donderdagmiddag een voorstelling voor ouders en andere belangstellenden.
’s Avonds is er nog steeds de welverdiende, traditionele, gezellige barbecue voor alle medewerkers van de roemruchte bouwploeg, hoofd- en hulpleiders en al die stille krachten achter de schermen die zich ieder jaar weer samen uit de naad werken voor de Wellse Jeugd. Er wordt gedronken en geproost op alweer een goede afloop en de plannen voor het volgende jaar worden alweer in de week gezet.

ZILVEREN JUBILEUM 1997.

K.V.W. - Kindervakantiewerk Well

Uit weekblad 'De Trompetter'.


Jubileumboekje 25 keer Kindervakantiewerk


 

In de friteskraam met Gradje Kessels - Nel Klabbers en Math Peeters

Gerrit Kessels - Nel Klabbers en Math Peeters in de friteskraam.


 

K.V.W. - Kindervakantiewerk Well

WAARDERING

Op 4 januari 2003 ontving de organisatie van het Kindervakantiewerk uit handen van de Ald Prinse Compagneej de 'Mosa Joertsicus' voor hun grote verdiensten in het dorp.


 

K.V.W. - Kindervakantiewerk Well

2006. De kopers staan al te dringen voor de Rommelmarkt.


 

K.V.W. - Kindervakantiewerk Well

40 JARIG JUBILEUM

2012 was voor het Kindervakantiewerk een topjaar, met een extra feestweekend in juni. Het hele dorp was voor de 40e keer weer present, zoals dat steeds het geval was. Een feestjaar waarop én de jeugd, maar ook de volwassenen met een voldaan gevoel terug kunnen kijken. Speciaal in dit 40 jarig herdenkingsjaar was er een weekend voor het KVW gereserveerd als reünieweekend. Compleet met een dorpszeskamp, dorpsontbijt en een grote fototentoonstelling, aangevuld met oude films.
Een extra feestelijk tintje kreeg dit jubileum, toen op zondagmorgen 8 juli Burgemeester Manon Pelzer aan de voorzitter van het KVW, Henk Reiniers, een Koninklijke onderscheiding kwam uitreiken, waarbij uiteraard ook het Sint Antoniusgilde present was, waarover voorzitter Henk ook de scepter zwaait. Henk liet niet na om te benadrukken dat dit een onderscheiding is niet alleen voor hem, maar dat hij ze graag wil delen met al die fantastische Wellse vrijwilligers.

Voor de 40e keer KVW in Well, het was een geweldig feest voor groot en klein. Well op zijn best! Op naar 2022 als het gouden jubileum gevierd gaat worden met voor de 50ste keer Kindervakantiewerk Well.

DORPSZESKAMP

Modder, water, groene zeep, vermengd met de geur van zweet vormden de boventoon tijdens de spectaculaire dorpszeskamp op het evenemententerrein in Well. Elf teams stonden aan de start en vlogen er vanaf de start fanatiek in. Alle spellen eisten speciale talenten. Denk aan doorzetten, aanpakken, balanceren en vooral teamwork. Ook voor het talrijke publiek was het genieten geblazen en aanmoedigingen schalden over het evenemententerrein. Wat een feest om naar te kijken en vooral om eraan mee te doen. Vele handen maken licht werk was ook hier het motto en dat werd door de vele vrijwilligers weer meer dan waar gemaakt. Dat is wel aan Well toevertrouwd. De foto's vertellen de rest van het verhaal ofschoon ze slechts een zwakke afspiegeling kunnen zijn van het echte gebeuren. Je had er bij moeten zijn.

ALBUM DORPSZESKAMP 2012


PERSBERICHT 04-07-2015.

Bestuur super trots op Wellse jeugd.

Het bestuur van de W. B. A. (Werkgroep Buitenschoolse Activiteiten) is dankbaar en trots op de Wellse jeugd, die zich weer massaal opgegeven heeft als hulpleiding bij het komende Kinder Vakantiewerk. De lijst met namen is nu bekend gemaakt. Vaak wordt er negatief gepraat over de jeugd van tegenwoordig, maar dat is in dit geval juist het tegenovergestelde. Ook uit men de loftrompet over deelname van de schooljeugd, leiding en medewerkers. Bijna 500 personen zijn van zondag 26 t/m donderdag 31 juli op het evenmenten terrein aan de Wezerweg  in de weer om het KVW 2015 te doen slagen. Dit is het vijfde deel van de gehele Wellse bevolking. Het thema is dit jaar 'CARNAVAL'. Daar hoef je de Maasjoertsen verder niets over uit te leggen, dat zit erin gebakken!


VERZAMELING DOOR DE JAREN HEEN.

K.V.W. - Kindervakantiewerk Well

 

K.V.W. - Kindervakantiewerk Well

2016.


 

K.V.W. - Kindervakantiewerk Well

In 2022 werd op het Evenemententerrein het Kindervakantiewerk gevierd met een GOUDEN rand. Het feest voor de jeugd startte voor de 1e keer in 1973 en dit jaar vierden we de 50e keer Kindervakantiewerk in Well. Hulde en felicitaties voor alle vrijwilligers die al die jaren hun uiterste best hebben gedaan voor onze Wellse jeugd.

K.V.W. - Kindervakantiewerk Well

Het Evenemententerrein was omgetoverd in een feestterrein op 24-07-2022. Er was veel belangstelling die dag voor o.a. het dorpsontbijt, de fototentoonstelling en voor de jubileumkrant.