Zoek

"Limburg mijn Vaderland"

"Limburg mijn Vaderland"

Tekst: Gerard Krekelberg - Muziek: Henri Thijssen 

1.
Waar in 't bronsgroen eikenhout
't nachtegaaltje zingt;
Over 't malse korenveld
't lied des leeuweriks klinkt;
Waar de hoorn des herders schalt
langs der beekjes boord:

REFREIN
Daar is mijn Vaderland, Limburgs dierbaar oord!
Daar is mijn Vaderland, Limburgs dierbaar oord!

2.
Waar de brede stroom der Maas
statig zeewaarts vloeit;
Weeldrig sappig veldgewas
kost'lijk groeit en bloeit;
Bloemengaard en beemd en bos
overheerlijk gloort :

REFREIN

3.
Waar de vad'ren schone taal
klinkt met held're kracht;
Waar men kloek en fier van aard
vreemde praal veracht;
Eigen zeden, eigen schoon
't hart des volks bekoort :

REFREIN

4.
Waar aan 't oud Oranjehuis
't volk blijft hou en trouw;
Met ons roemrijk Nederland
één in vreugd en rouw,
Trouw aan plicht en trouw aan God
heerst van Zuid tot Noord :

REFREIN