Zoek

Groot Nationaal Gilde- en Muziekfeest 1929

Feestcommissie.

In de krant verscheen in het voorjaar door het bestuur van de Harmonie en het St. Antoniusgilde een oproep aan de Wells inwoners om een feestcommisie op te richten. Op de druk bezochte vergadering in juni werd tot dit doel de feestcommissie gevormd, die tot haar voorzitter koos de heer M. Langkamp.


 

Publikatie 27-06-1929.


Aankondiging in de krant op 20-07-1929:

WELL - zondag 28 juli: Groot Nationaal Gilde - en Muziekfeest, waaraan 7 muziekgezelschappen en 42 Gilden en Schutterijen deelnemen . Om 2 uur optocht door het dorp naar het feestterein waar tevens kermesse d'été is.

Op onderstaande foto staat de feestcommissie van 1929. Met hoge hoed, bolknak en met sjiek pak, staan de commissieleden in de regen te poseren voor de muziekkiosk op het feestterrein. Dat was niet de gaarde maar de wei naast het kasteel. Maar links in de driehoek van het het kruis en er tegenover aan de Kasteellaan. Het huidige gedeelte van de Kasteellaan was er nog niet.

1: Meester Piet Arts -  2: Bakker caféhouder Frans Achten - 3: voorzitter van de feestcommissie Martien Langkamp, hoofdcommies douane - 4: Sef Jenneskens van de Grote Waaij - 5: Kleermaker Hannes (Peterhan) Derks, medeoprichter van de Harmonie - 6: Timmerman Handrie Derks - 7: Onderwijzer Jos Schreurs - 8: Ere president & medeoprichter van de Harmonie Arnold Robijns - 9: Koopman Piet Kessels, president van "Harmonie de Vriendenkring"- 10: Postbode Hendrik Krebbers - 11: Brouwer Herman Koppers - 12: Dokter Gerard van Bracht - 13 Landbouwer Piet Jenneskens, de Kamp - 14: Bakker Karel Janssen - 15 Lei Verstappen, kasteelboerderij Kasteelaan - 16: Willem Geraedts, manufacturenhandel Grotestraat.


 

Ook deze groep Wellse dames en meisjes genoten van het feest.

Voor zover bekend:  links staande  Jo Arts - An Kessels. Rechts de 17 jarige Mina Rutten. Zittend met haar nichtje Wilmy van Bracht op schoot is Chris van Lin. Gehurkt vooraan is de 21 jarige Mien Arts. Tonny van Bracht-van Lin maakte de foto. Op onderstaande foto heeft zij dochtertje Wilmy op schoot.

Jo en Mien waren dochters van meester Piet Arts. Mien werd ook onderwijzeres. Hun nichtje Jacomina (Mina) Rutten trouwde later met Chris van Rhee. An Kessels was een dochter van Piet en zij woonden op de hoek Kasteellaan-Hoenderstraat. De man van Tonny van Lin was Gerard van Bracht de huisarts van Well en zij woonden op Grotestraat 48.


 

Limburger Koerier van vrijdag 2 augustus 1929.

Uit de Provincie. Muziek- en Schuttersfeest te Well.


WELL. — Het muziek- en schuttersfeest van j.l. Zondag 28 juli is uitstekend geslaagd. Het heerlijk zomersche weer had honderden uitgelokt een uitstapje naar ons feestterrein te maken, waar dan ook den heelen middag een geweldige drukte heerschte. Jammer was dat de fanfares van Heijen en van Zelderheide verhinderd waren te komen. Omstreeks half drie trok de optocht naar 't mooie lommerrijke terrein achter 't kasteel, welwillend voor deze gelegenheid afgestaan door den Wel Ed. Gestr. Heer Dr. Juris Richard Wolters. De voorzitter der Feestcommissie dhr. J. Langkamp opende 't feest door allen een welkom In Well toe te roepen en allen een prettigen middag toe te wenschen. Hierna begon t concert der verschillende muziekgezelschappen en de wedstrijden der gilden. Tot laat in den avond moest er gekampt worden, maar ook tot laat in den avond was er een prettige stemming onder de vele bezoekers, zoodat geen enkele wanklank gehoord werd.
 
De prijzen in de verschillende wedstrijden werden behaald.
Korpsprijzen vaste paal: 1 Wilhelmina Oeffelt, 2 De Hoop Sambeek. 3 St. Catharina Strijp. 4 Wilhelmina Oeffelt. 5 Lombok St. Agatha. 6 Wilhelmina Siebengewald 7 Ons Genoegen Siebengewald. 8 O. L. Vrouw Gilde Holthees. 9 St. Catharina Strijp. 10 De Hoop Sambeek. 11 Wilhelmina Siebengewald. 12 Wilhelmina Oeffelt.
Korpsprijzen vrije hand 1 Wilhelmina Oeffelt. 2 St. Catharina Strijp. 3 Lombok St. Agatha. 4 De Hoop Sambeek. 6 O. L. Vrouwengilde Holthees.
Koningskruis: J. Janssen St. Agatha.
Eerekruis Chr. Van Amstel St. Agatha. Kampioen vaste paal: Th. Kersten, Strijp. 2 van Doren, Strijp. 3 Nutgens, Strijp.
Personeele prijzen: 1 Logtens Sambeek. 2 A. Janssen Holthees. 3 J. Janssen St. Agatha. 4 P. Hendriks Oeffelt. 5 van Dun Strijp. 6 van Dijk Strijp. 7 van Amstel St. Agatha. 8 J. Ponjée Bergen. 9 G. Hendriks Oeffelt. 10 H. Hendriks St. Agatha.  Roffelen: J. Claessen Geijsteren. Vendelzwaaien: Strijbosch Strijp. Verstkomend gezelschap: Prins Hendrik Valkenswaard.
Meeste deelnemende viertallen: "Heibloem" Ottersum.
Grootst aantal leden: "St. Anna" Venray.
Mooiste geheel in den optocht: „Het Zandakker" Venray.

Maandagnamiddag werd 't feest voortgezet. Toen omstreeks zes uur de lucht minder betrokken was, trokken Harmonie en schutterij naar 't feestterrein, waar weldra een gezellige drukte heerschte. Carrousel en luchtschommel, die gisteren evenals de andere kermisspullen die op 't terrein waren goede zaken gemaakt hadden, draaiden er weer lustig op los. Het zakloopen voor de jongens en hardloopen voor de meisjes verhoogden de pret, zoodat te vroeg het klokje van gehoorzaamheid sloeg.
 De schutterij had een onderlinge schietwedstrijd georganiseerd. 1e prijs behaalde P. Coppes. 2 J. Krebben. 3 A. Willems. 4 W. Mulders. 5 H. Hebben. 6 G. Wijers. Niet minder dan 24 prijzen werden verschoten. Met genoegen mogen harmonie en schutterij op haar feest terugzien, dat in alle opzichten zoo uitstekend is geslaagd.