Zoek

Hengelsportvereniging 'De Snutters'

Opgericht 23 juli 1950.


 

 

Gevist werd er in Well al altijd, zolang als men weet. Er zat immers volop vis in de Maas en er werden in de loop der eeuwen veel soorten vis gevangen. Wellse riviervissers leefden van de vangst. Na de kanalisatie en ook door overbevissing in de Maas verdwenen deze soorten riviervis:  Beekforel - Houting - Zalm - Fint - Vlagzalm - Steur en Elft. Gelukkig bleven er nog soorten over zoals o.a. de Maaspaling - Voorn - Alver - Snoek - Baars - Blankvoorn - Barbeel.

Oprichting. 

Ongeveer een tiental Wellenaren dachten in 1950 dat het nu eens tijd werd om in Well in verenigingsverband hun sport te gaan beoefenen. Het zou mooi zijn om te kunnen hengelen in onderling wedstrijdverband en wellicht ook tegen andere visclubs in de regio. 

Op zondagmorgen 23 juli 1950 hadden ze na de Hoogmis afgesproken in zaal Walaria bij Gerrit en Noor Simons. De oprichting werd die morgen al snel een feit en de eerste voorzitter werd  kastelein Gerrit Simons zelf. Gert Janssen werd benoemd tot secretaris / penningmeester. Medeoprichter garagehouder Thei Janssen verzon een toepasselijke verenigingsnaam: 'de Snutters'. Het woord snutten betent zoiets als "grijpen - wegrissen". Bij een goede visvangst in dialect zegt men: "Ik heb d'r vandaag wer 'n del gesnut! "

De leden van het eerste uur waren o.a.  Wim Baltissen - Jan Broekmans - Wiel Holla - Lot Janssen - Thei Janssen - Jacob Lenssen - Chrit Litjens - Grad Peters - Piet Peters - Huub Reiniers - Wiel Rutten - Gerrit Simons - Joep van Soest - Bertus Tax - Jo Zegers. 

Op 10 augustus 1951 kwam de vereniging voor de 1e keer bij elkaar in een jaarvergadering. Er waren inmiddels 17 Wellenaren lid. In 1954 telde men 63 leden, waarvan 2 uit Bergen. 

In het beginjaar moest er veel  geregeld worden, maar daar slaagde men samen goed in. Om de touwtjes aan elkaar te knopen organiseerde men concoursen aan de Maas en aan de kasteelgracht waarbij de Wellse Harmonie vanaf het clublokaal Walaria vooropging en de deelnemende verenigingen, middels bordjes, waarop hun naam stond, aangekondigd werden. Ook boekten de Snutters in de jaren '50 vele successen door het organiseren van toneelavonden. De uitvoeringen waren in zaal Walaria en veel leden met vrijwiligers moesten zich menige avond vrijmaken.


 

Dagblad voor Noord-Limburg 28-07-1950.


 

Wiel Rutten uit de Papenbeek ving tijdens een onderlinge wedstrijd in 1952 de zwaarste snoek.


In 1956 kreeg de vereniging de Koninklijke goedkeuring op haar statuten. 


 

Dagblad voor Noord-Limburg 06-06-1956


 

DEZE PAGINA IS IN OPBOUW