Zoek

R.K. Jong-Studenten-Vereniging 'Titus Brandsma'.

Well heeft ook een studentenvereniging gekend met als naam "Titus Brandsma".

Leden waren dorpsgenoten, die een universitaire studie of hogere beroepsopleiding volgden en middelbare scholieren. In tweede instantie volgde ook een jongerenafdeling voor scholieren van 12 tot 16 jaar.
Doel was het organiseren van activiteiten ter lering en vermaak en contactbijeenkomsten in vakantieperiodes, wanneer de elders studerenden (in seminarie of internaat en op kamers in studentensteden) thuis waren. Dat gebeurde met o.a. lezingen en excursies, zoals bijv. naar Xanten (toen al).
Deze studentenclub was actief vanaf midden jaren vijftig tot eind jaren zestig vorige eeuw. De data waarop de studentenclub is opgericht en weer opgeheven, zijn Archief Well (nog) niet bekend.

Medeoprichter is voor zover bekend kapelaan Lebens. Zijn opvolger, kapelaan Jos Schreurs, was de initiatiefnemer (1961/1962) van de jongerenafdeling. In die vijftiger/zestiger jaren was er in Well, net als overal elders in katholieke streken, voor elke groepering een eigen club, dus ook voor de studenten.
(Eerste ?) voorzitter was Herman Kersten, in latere jaren directeur van bejaardencentrum Eldershome (zoon van de boswachter bij de Grote Waaij, waar de lagere schooljeugd voor zakgeld in de herfst langs de Rijksweg geraapte eikels inleverde). De familie van schoolhoofd Vullings was groot-leverancier met Harrie, Sef, Geert en Toine. Ook Fré Thissen was een tijdlang voorzitter met Els Belgers als secretaris/penningmeester.

De studenten kwamen meestal bij elkaar in het kasteel, waar ook in de kelder heel wat fuiven en feestjes zijn gehouden. ‘Titus’ kreeg daardoor bij de bisdom leiding een slechte naam. Andere clubs werd verboden naar Well te gaan omdat ‘het een zooitje op het kasteel’ zou zijn. ‘We zijn met een spandoek naar een vergadering in Roermond van de studentenclubs gegaan. Iedereen kwam toch naar de Tiendschuur’, verhaalt Fré.
Daar traden 14 juli 1962, in samenwerking met andere studentenverenigingen, ’s avonds op een bal-champêtre en vooraf bij de prijsuitreiking van een Noordlimburgs jeugdzomerfeest met sportwedstrijden de Blue Diamonds op, een beroemde band.

Uit de krant van 06-06-1962


 

Paul Reiniers,Toine Vullings, Jan van Bommel en Fré Thissen 

Een bekende Amerikaanse groep stond model voor The Four Studs, die optraden tijdens de eerste Wellse studentenrevue in het eerste weekend van 1962. Zij ‘toverden’ het weken daarvoor mysterieus verdwenen beeld van St. Christoffel terug. De revue met o.a. opvoering van de komische ‘opera’ Eulalia was bedoeld om de oprichting van de jongerenafdeling financieel mogelijk te maken.


 

Publicatie uit januari 1962.

Meer over het Christoffelbeeld op DEZE PAGINA


 


 

De pagina van Titus Brandsma in het afscheidsboek voor kapelaan Jos Schreurs in juni 1963, waarop duidelijk de hand van tekenleraar Fré Thissen is te herkennen, noemt behoorlijk wat leden. Four Studs Paul Reiniers, Toine Vullings, Jan van Bommel, Fré met Christoffelbeeld en verder Jan Klabbers, Theo Haumann, Pierre Luypers, Els Belgers, Jacqueline Jacobs , Jan Stevens (Jacob) en Hay Sprunken.

Voor zover bekend zijn ook lid van deze studentenvereniging geweest: Jo Valckx en Andries Nijsen.


 

Het programma van de revue, grotendeels hetzelfde in Well, als een week later in Venray. Bij de Venrayse uitvoering waren de Four Studs maar drie man sterk (vandaar ‘moeilijkheden’ en vraagteken bij Four) omdat Fré Thissen als dienstplichtig marineman daags erna uit Den Helder vertrok voor een trip van drie maanden, die uitmondde in een uitzending naar Nieuw Guinea van elf maanden. Daarna verruilde hij zeewater voor Maaswater: in de zomer van 1963 was hij badmeester.
Bij de revue medewerkenden ook de namen van o.a.  Els Belgers, Jan Klabbers, Herman Verblackt, Benny Lenssen, Hay Eikmans, Henk van den Hoef en Karel Janssen.

De vele vraagtekens onderaan bij nr. 16 slaan op de terugkeer van het geheimzinnig verdwenen beeld van Christoffel. (Zie bovenstaande foto in het afscheidsboek voor van kapelaan Schreurs)


 

Feestje in de Ridderzaal van het kasteel voor studenten en intoducés, met broodjes, koude schotel, wijn en veel sigaretten. 

v.l.n.r.:  Rina Belgers - Elly Stevens + Frans Laarakker - Els Belgers - Jan van Bommel - Riny + Marga Stevens, staand: Frans Nijsen 


 

De lezing met lichtbeelden werd verzorgd door Piet Reiniers (zoon van wed. Marie Reiniers-Vrede) over zijn ‘Vlucht naar Egypte’, een verslag over zijn reis door het Midden-Oosten tijdens zijn jarenlange klus voor de Venrayse bouwfirma Nelissen in de Nederlandse ambassade in Istanbul.


Wie meer kan vertellen over deze studentenvereniging Titus Brandsma, s.v.p. contact opnemen met Archief Well info@archiefwell.nl  Ook foto's zijn welkom.