Zoek

Jongerenkoor Well, opgericht in 1962. Kinderkoor Well opgericht in 1966

De oudere jeugd zong o.l.v. Mia Coppers vanaf 1962 op de clubavonden van het Jeugdwerk in de oude jongensschool. Dit is uitgegroeid tot Jongeren- o.t.w. Jeugdkoor Well. Vele jaren later is het bij gebrek aan leden opgeheven.

In 1966 richtte (inmiddels getrouwd) Mia Ummenthum een kinderkoor op in ons dorp en ging ook dit koor zelf dirigeren. 
De leerlingen van de basisschool kregen zangles en konden altijd een kijkje nemen tijdens de repetities van het koor, die werden gehouden na schooltijd in het overblijflokaal. Zodoende raakte de jeud al jong vertrouwd met het koor. Vanaf de zesde klas (nu groep acht) stroomde je door naar het Jeugdkoor.

Repetitie 1970 in de Lagere school - Hoenderstraat.

Het Kinderkoor en het Jeugdkoor kenden buiten de kerkelijke diensten en doopplechtigheden veel hoogtepunten. Ooit werd de elpee Mien Dörpke Well opgenomen. Op 16-07-1981 werd gezongen aan de Duitse grens en op het terrein van Eldershome tijdens de Vredesmars die door Europa trok en ons dorp aandeed. Eens zong men voor het Europees Parlement in Straatsburg, tijdens de protestperiode eind jaren '80 tegen de voorgenomen industriële gifbelt in Wemb. Ook het zingen in Hilversum, de kerstvieringen in Eldershome, de festivals onder andere in Well en Zeilberg en de reis van het Jeugdkoor naar Wenen waren hoogtepunten.

Al jarenlang halen leden, samen met de harmonieleden, maandelijks het oud papier huis aan huis op. Met de opbrengst voorziet het koor voor een gedeelte in haar inkomsten. 


 

Kinder- en Jeugdkoor Well in schooljaar 1973-74.  In de hoogtijdagen, eind jaren tachtig, telde het koor zelfs 77 leden.


 

Het Jongerenkoor tijdens een optreden op een reünie van de Ambonezen die in Well hebben gewoond.


 

Op 02-06-1979 zong het Jongerenkoor tijdens een Vituskermis op het kasteel. Men moest geld verzamelen om de reis naar Wenen te kunnen bekostigen.


 

8 mm. film van Annemie (Mieke) Vissers


 

Ontvangst door Harmonie de Vriendenkring bij terugkeer uit Wenen.


 

Op de Carnavals Zitting in november 1979 werd de Wenen reis van het Jongerenkoor en hun dirigente uitgebreid bezongen door Vic Timmermans en Wim van der Coelen als het duo 1½ Maasjoerts. Ze zongen het op de melodie van de Weense wals  "An der schönen blauen Donau".
Refrein:
Frau Oehoementhoem, thoem, thoem, thoem, thoem
Ôw koer brocht Well roem, roem, roem, roem, roem
Weej gaove veul poen
Gèn miljoen
Mar gillie kôssen et d’r goed van doen…………………


 

Begin jaren '80. Opluisteren van een H. Mis in de St. Vituskerk door het Kinderkoor.


 

Solistenfestival in zaal Walaria in de jaren '80.


 

Het Jongerenkoor Well in 1987


Kinderkoor tijdens de Eldershome kerstuitvoering in 1987.

 


 

 

Feest in zaal Walaria voor het Jeugdkoor.

 


 

 

 

Kinderkoor eind jaren '80.


 

Begin jaren '90


 

Krantenbericht uit 1996


 

Jeugdkoor Well viert in september 1997 haar 35 jarig bestaan met een reünie.


 

Uit de krant van 18-07-1998


 

 


 

 


 

Verslag en foto's: Frans Thonen

Gouden jubilaris Mia Ummenthum draagt het stokje over.


Zondag 17 juli 2016 vierde kinderkoor De Vrolijke Noot Well een dubbel gouden jubileum.

Het koor bestaat 50 jaar en daaraan geeft dirigente Mia Ummenthum-Coppers 50 jaar leiding. Aanleiding voor een feestelijk programma in MFC De Buun in Well met een receptie, optredens van het jubilerende kinderkoor en een waardering voor personen die een bijzondere bijdrage leveren en hebben geleverd aan "het gezelligste koor van Limburg", zo is te lezen op hun Facebookpagina.
Mia ontving van het bestuur van De Vrolijke Noot een gouden speldje als waardering voor haar enorme inzet, betrokkenheid en adviezen in de afgelopen vijf decennia. Ook kreeg zij een oorkonde van de Nederlandse Bond van Katholieke Zang- en Oratoriumverenigingen. Twee jonge leden van het koor, Jill Rothengatter en Norah Krebbers, kregen van het bestuur een zilveren speldje wegens vijf jaar lidmaatschap. Elian Huibers-Krebbers, oud-lid van het Kinder- en Jeugdkoor, presenteerde het complete programma op vakkundige wijze.
Mia Ummenthum-Coppers groeit op in een muzikaal gezin. Beide ouders zijn dol op muziek. Vader kiest voor de harmonie maar moeder zingt het liefst. Mia zegt dat zij het geluk heeft gehad om te zijn opgeleid door zusters (nonnen). Op school is er elke dag muziek. Zingen hoort er gewoon bij. Na de basisschool volgt Mia intern de Mulo en Kweekschool in Blerick. Zeven jaar in totaal. Daar begint zij met haar eerste koortje. Na de opleiding wordt Mia zangleerkracht in de gemeente Bergen en is onder meer actief aan de basisschool op de Belt in Siebengewald.
Hoogte- en dieptepunten heeft Mia beleefd. Als dieptepunt herinnert zij zich een kinderkoor met slechts vijf leden. Maar Mia bleef volharden. En op enig moment waren er 70 leden. Nu zijn er 18 jongeren lid en is het koor groeiende. Mia herinnert zich als hoogtepunten onder meer het herfstconcert van vorig jaar september in Boxmeer waarbij gezamenlijke optredens plaatsvonden met de Dreamgirls en Opera Familia. "Kippenvel", aldus Mia. Maar ook de vele optredens tijdens doopsels, bruiloften, bij het Emerson College in Kasteel Well, voor de plaatselijke Bond van Ouderen, in de dorpskerk en school staan haar nog steeds bij. Zij heeft er elk moment alles voor ingezet om de optredens tot een succes te maken. Ja, ze is een perfectionist.
Mia heeft besloten om op het hoogtepunt van haar carrière te stoppen. Zij vindt het nu tijd om haar stokje over te dragen aan Ellen Meeussen. Een zangregisseur met veel kennis en ervaring die het allerbeste voor heeft met De Vrolijke Noot. En die deze zangvereniging naar een nog hoger niveau wil tillen. Maar Mia wil nog wel altijd betrokken blijven bij 'haar kindjes'. 

Eén gouden en twee zilveren speldjes waren er voor Mia Ummenthum (midden), Jill Rothengatter (links) en Norah Krebbers (rechts).


 

Ellen Meeussen uit Mook is in 2016 dirigente van De Vrolijke Noot.

Deze koorregisseur / dirigente vertelt zelf:

Zingen begint met het verlangen om van binnenuit te communiceren, iets van jezelf te laten zien. Onder het motto: "als je kunt praten, kun je ook zingen" ga ik aan de slag met ritme, adem, stem, beweging en beleving van wat je zingt, o.a. met liedjes van het Junior Songfestival, Kinderen voor Kinderen. Doordat de kinderen zichzelf mogen zijn, gezien en gehoord worden, ontstaat van daaruit de ruimte om te spelen, te ontdekken, te ervaren, te genieten en te zingen. Samen met de kinderen ga ik op zoek naar een passende vorm om inhoud, sfeer, inleving en emotie van een lied over te brengen. Verder leren de kinderen hoe het is om samen te zingen en één geheel te vormen met het koor. Samen plezier maken en dan, vanuit ieders eigenheid werken naar een optreden toe.


 

De dirigente aan het werk met leden van De Vrolijke Noot in september 2016


 

In juli 2017 werd het kinderkoor opgeheven.

Ondanks het geringe aantal leden was men in 2016 begonnen met een nieuwe dirigente. De kinderen hadden er veel zin. Ze hebben veel leuke dingen geleerd maar door het zeer lage ledental bleek het achteraf niet meer mogelijk om door te gaan. Om het koor in stand te houden kwam er veel extra werk bij kijken zoals maandelijks papier op halen en andere hand en spandiensten. Iets wat bestuursleden met hulp van enkele ouders niet alleen kunnen doen. In het weekblad Wèlls Krèntje werd het opheffen aangekondigd en werd de Wellse bevolking voor haar bijdrage bedankt.