Zoek

De Wellse voetbalclubs

Herleving - R.K.W.V.C. - Erica - Walaria en E.W.C.'46. 

Jan Drissen *Well 29-08-1906 en groot gebracht op Grotestraat 62 schreef in 1958 "Herinneringen aan mijn jeugd":

In Well was er reeds 50 jaar geleden - of iets later - zo ongeveer alles vertegenwoordigd in Well wat het normale leven van alle dag ook nodig had, er was zelfs een voetbalclub.

De promotor van deze voetbalclub was een lange blonde jongeman, Piet van der Niet genaamd en van elders naar Well gekomen. Hij introduceerde ook hier de toen nog vrij onbekende voetbalsport. Natuurlijk ging alles zo maar niet van een leien dakje. Men had veel empathie te overwinnen want men was lang niet te spreken over de Wellse jeugd die de dorpsstraat tot voetbalveld had gemaakt. Zo gebeurde het dat een klomp, die een andere weg koos dan de voetbal, door een ruit werd geschopt hetgeen bepaald niet tot populariteit van de sport bijdroeg. De grondlegger Piet van der Niet hield evenwel vol en wist zelfs twee elftallen te formeren. De club beschikte al gauw over een echt voetbalveld, echte goals en een rood-wit gestreept tricot. De lichaamsbouw van de leden was vaak een aanwijzing voor de te spelen partij. Zo was Thei den bril (Koppers) back. Met een speciale opdracht om, als er gevaar dreigde voor eigen doel, met brede borst en forse aanloop alles omver te lopen en zo alle gevaar voor een tegengoal te weren.

Limburger koerier 30-07-1919


 

Nieuwe Venlosche courant 20-04-1920.


 

Nieuwe Venlosche courant van 29-04-1920.

Herleving werd net als D.E.V.  Arcen in februari 1920 opgericht. Was dit de eerste Wellse officiële voetbalclub waar Jan Drissen over schreef? We hebben hier verder geen informatie over. Weet jij meer? Laat het weten!


 

Rooms Katholieke Limburgse Voetbal Bond 

De toenmalige bisschop van Roermond, mgr. Laurens Schrijnen zette zich ertoe een R.K. Voetbalbond op te (laten) richten. "Het is de plicht der katholieken’, aldus de bisschop, ‘ook in de sport de Roomsche beginselen door te voeren, en daarom meenen wij, dat de ouders niet verantwoord zijn, wanneer zij veroorloven, dat hun kinderen zich organiseeren in zoogenaamd neutrale sportvereenigingen". Rector Jos. Gillissen te Heerlen kreeg in 1916 van Schrijnen de opdracht terzake de regie in handen te nemen. Toen de R.K.L.V.B. eenmaal een feit was, op 24 juni 1917, stelde de parochiegeestelijkheid alles in het werk ‘katholiek’ voetbal te propageren. Van de neutrale bond, o gruwel, ging een bedreiging uit voor het zedelijk leven van de voetballers, "terwijl een rein leven toch ook bevorderlijk is voor de sportbeoefening". De toestanden in de neutrale organisatie kon de ware Katholiek niet goedkeuren; het spelen op hoge Kerkelijke feestdagen en onder de diensten, alsmede de losbandigheid van de spelers op- en na de wedstrijden waren oorzaak, dat de clubs met een gezonde kern zich onverwijld aansloten. Een overwinning of nederlaag werd veelal besloten met een braspartij. Het was geen wonder dat velen met vreugde de R.K. Bond begroetten als een herleving van de verslapte sportgeest.

De R.K. geestelijkheid heeft in de begin jaren '20 ook nog geprobeerd om ouders zover te krijgen, om hun zonen niet aan het voetballen te laten deelnemen. Een zekere Frater M. Thomas van het Gregoriushuis te Utrecht, roept zodoende de ouders in dagblad "Het Centrum" van 14-04-1922 op met een halve pagina tekst. (zie detail foto in het album).

Dankzij de massieve steun van met name enthousiaste "voetbalkapelaans" was de R.K.L.V.B. na tien jaar, in 1927, de neutrale bond in ledental voorbijgestreefd. Ook in de katholieke voetballerij werd het ondermaanse en bovenaardse hecht verenigd, achter ‘het bruine monster’ (een courante metafoor voor de voetbal in die dagen!) aanhollen werd een instrument in de roomse propaganda, getuige de eerste strofe van het bondslied van de RKLVB: "Wij planten Roomsche vanen langs voetbalvelden heen; hoe graag wij ook goaltjes maken het geloof staat nummer één".

R.K.W.V.C. "Roomsch Katholieke Wellsche Voetbal Club" 

Toen in de jaren 1920 een Belgische pater als zielzorger in het bejaardenhuis kwam werken, leerde hij de Wellse jeugd voetballen. Tot dan was dit hier een vrijwel onbekende sport. In het Knikkerdorp bij de woning van de familie  Albert en Nel Swemers-Theunissen werd begonnen, in het mulle zand op een heiveldje. Huidig adres Kevelaersedijk 5. In Well kwam men al gauw tot het besef dat deze sport erg inspirerend werkte op de jongens. De onderwijzers, de ouders en de jongens zelf waren hier erg blij mee. Op vroege leeftijd moest in die tijd thuis al veel geholpen worden en voor de rest was het leven voor de jeugd nogal eentonig, dus de sport wel een welkome afwisseling. Maar hoe geliefd en succesvol de Belgische pater hier ook was, hij werd op de een of andere onfrisse manier door zijn confraters uit Well weggewerkt.

De oprichting.

In mei 1927 werd, geïnspireerd door het succes van de pater, door een stel jonge mannen het besluit genomen om een officiële Wellse voetbalclub op te richten. Dit gebeurde zoals dat in die tijd in Limburg gebruikelijk was onder strikte supervisie van de kerk en zodoende kwam R.K. voor W.V.C. te staan. Er werd gespeeld in zwarte broek, zwart shirt met witte boord en witte manchetten.


 

Uit de krant van 09-08-1927. Enkele maanden na de oprichting speelt WVC in Meerlo.


Vriendschappelijke wedstrijd op 11-03-1928 WELL—CYRUS. Venlo 3—3. 
Het Cyrus elftal van wiens bestaan en werken nog zeer weinig bekend is, speelde Zondag 11 maart haar eerste wedstrijd en wel tegen het eerste elftal der W.V.C.
Uit de wedstrijd het volgende:
Als om half twee scheidsrechter Elbers beginnen fluit, stellen beide elftallen zich compleet op. Onder het Cyrus elftal merken wij o.a. op een oude speler van V.O.S. en nog enkele spelers van vooraanstaande clubs uit Venlo.
Cyrus wint den toss, en kiest met den wind mee te spelen.
De Venlonaren, bestormen direct het Wellsche doel, en door een misverstand der backs, en den keeper die reddend uitloopt, gelukt het de midvoor der Cyris menschen, de bal over de lijn te werken. 
De W. V. C.-ers niet ontmoedigd door deze teleurstelling, dringen nu geweldig op. Doch de Cyrus backs, evenmin als de keeper geven niet de minste kans. Na een kwartier spelen waarin beide doelen om beurten worden bezocht, ontstaat een schermutseling voor het Wellsche doel, en terwijl de keeper zich laat vallen, wil de rechtsback reddend optreden, schiet tegen zijn kameraad aan en de bal rolt over de doellijn. Het wordt de W. V. C-ers nu te machtig. Hun rechtervleugel zet mooi voor en de linksbinnen schiet zeer fraai in. Pas is de bal weer in beweging, of de Venlonaren passeeren de backs, en terwijl de keeper nog vallend wil redden, schiet de midvoor vlak langs de Paal in doel. 
Na de rust is Well krachtig geholpen door den sterken wind, de meerdere. De voorhoede speelt mooi samen, doch geen enkel schot wordt gelost. De halflinie voedt uitstekend, en de bal is en blijft ln de nabijheid van het Cyrusdoel. De voorhoede van W.V.C .weet, voor dat het eindsignaal wordt aangekondigd, nog tweemaal te scoren zoodat de wedstrijd eindigde met 3—3.


 

Uit de krant van 10-05-1928.  Viering van het 1 jarig bestaan van W.V.C.


 

Uit de krant van 02-08-1928


Het bestuur benaderde de toenmalige kasteelheer Dr.Juris Richard Wolters. Deze aardige kasteelheer was zeer gesteld op de inwoners van Well en het verenigingsleven. Hij tastte diep in de buidel en schonk R.K.W.V.C. een zilveren wisselbeker, iets wat een unicum was in deze streek. De clubs uit de buurt wilden dan ook maar al te graag aan de wedstrijden meedoen om de Wolters beker in hun bezit te krijgen. Het werd beschouwd als de grootste eer, die er op voetbalgebied te halen was. Dr.Wolters deed de aftrap in de finale wedstrijd, bleef met geduld de hele wedstrijd volgen om vervolgens aan de winnende club persoonlijk de beker uit te reiken.  

Uit de krant van 25-09-1928.


 

Uit de krant van 28-03-1929. Wiel Holla zit namens R.K.W.V.C. in het kringbestuur.


 

Uit de krant van 12-03-1930.


Na enkele jaren voetballen in het mulle zand bij Swemers in het Knikkerdoep werd in maart 1930 uitgeweken naar een terrein links van de "Grote Waaij" aan de Rijksweg. Een schutting werd aan de Rijksweg zijde geplaatst tegen pottenkijkers, die onbetaald van het spel wilden genieten. Dit terrein was een vooruitgang ondanks dat er geen gras op stond. 

In 1935 werd gespeeld op een terrein gelegen aan de Kasteellaan, op de plek waar vijf jaar later de Marechaussee kazerne werd gebouwd. Nadat veel Wellse jongens werden opgeroepen voor de Militaire dienst vanwege de oorlogsdreiging, kon er vanaf het seizoen 1936 / 37 niet meer in verenigingsverband gevoetbald worden.

R.K.W.V.C. in 1930. Het eerste en tweede elftal met bestuursleden op het sportterrein aan de Rijksweg, links naast de "Grote Waaij".

v.l.n.r. Toon Verdijk - Gert Krebbers - Toon Janssen - aanvoerder Gert Hagens - Leo Koppers - Joep Krebbers - keeper Piet Krebbers - Karel Janssen Sr. - Engel Hendriks - Geestelijk adviseur Kapelaan Sigebertus Laemers - Rich Klabbers - Voorzitter Jos Schreurs - Wiel Vrede - Wiel Holla - Jacob Stevens - Sjang Krebbers en Jan Drissen.

Knielend Jaan Smits - Karel Janssen Jr. - Piet Kopczinski - Bèr Simons - NN inwonend bij fam. Achten - Thei Spekman - Toon Kopczinski - Len Hendriks en Wim Janssen.

Zittend: Chrit Jacobs - Broer Sprenkels - Bèr Reiniers - Thei Krebbers - Albert Krebbers - Karel Janssen (Bosserheide) - Jo Drissen - Lotje Janssen en Sraar Stevens.   


 

v.l.n.r. Staand: Leo Koppers - Karel Janssen jr. - Joep Krebbers - Rich Klabbers - Engel Hendriks - Len Hendriks - en bondsscheidsrechter Jacob Stevens.

Knielend : Jaan Smits - Gert Hagens (aanvoerder met bloemen) - Piet Krebbers - Wim Janssen en Toon Kopczinski.  

Zij vormen het kampioenselftal van  R.K.W.V.C. in 1930. "De Zwartjes" werden ze genoemd vanwege de kleur van shirt en broek. In dit seizoen promoveerde Well naar de 1e klas onderafdeling van de Limburg van de IVCB (Interdiocesane Voetbal Competitie Bond).


 

Het 2e elftal van R.K.W.V.C.  in 1930 met de jonge voetballers:

v.l.n.r. Wiel Vrede - Piet Kopczinski - Bèr Reiniers - Chrit Jacobs - Thei Krebbers - NN inwonend bij fam. Achten - Martien Drissen en Lot Janssen.

Knielend: Broer Sprenkels - Bèr Simons - Albert Krebbers - Thei Spekman - Sraar Stevens - Karel Janssen (Bosserheide)


 

Uit de krant van 06-08-1930.

In de W. V.C. seriewedstrijden van juni 1931 ging Wellerlooi met een prachtige beker naar huis, W.F.C klopte Montagnards Bergen en Stormvogels Siebengewald. 


 

 

Krantenbericht uit de Limburger koerier 23-08-1933.


 

1934. Het voetbalclubje "Op de Kamp". Later noemden ze zich "LEUKA", een combinatie van 't Leuken en de Kamp.

 v.l.n.r. Knielend  o.a. Jan Daemen en Piet Theunissen.  Frans Daemen zittend. Wim Theunissen liggend. Staand o.a. Harry Daemen en Wiel Zegers, die men "de Poolvos" noemde.


 

R.K.V.V. ERICA

Liefhebbers om tegen een bal te trappen waren er genoeg, ook aan het begin van de tweede wereldoorlog. Ergens op een afgelegen stukje land in 't Leuken, op een stoppelveldje op de Kamp of in de Bosserheide werden partijtjes gespeeld, die meer en meer bekendheid kregen. Men begon met onderlinge wedstrijdjes en zodoende werd het idee geopperd om een club op te richten, samen met jonge mannen uit Wellerlooi. Deze waren meegenomen door Arnold en  Ben Fleuren. Ben werkte destijds bij het hoenderpark van Valckx in de Papenbeek en ook Arnold werkte in Well.

Deze club startte met 30 leden, waarvan 4 jonger dan 18 jaar.

Bestuur: Voorzitter : Jan Mulders. Secretaris-penningmeester Jan Daemen. Bestuursleden: Toon Hebben - Jan Janssen (Muysen Thies) - Jacob Hagens - Harry Hendrix en Jan Janssen (Elsterendijk), later aangevuld met Wim Fleuren uit Wellerlooi.

Voor het café "Klein Amsterdam" ofwel café Rutten in de Bosserheide, waar op 1 juni 1940 de Wellse voetbalclub Erica opgericht werd.

Boven in de boom: Toon van de Hoogen.

1e rij v.l.n.r.: Jac Rutten - Jac Alleleijn - J. Hendriks - Ben Fleuren - Jan Mulders - Frits Hendriks - Lei Fleuren - Man Fleuren - Hen Driessen - Kaike Arts - Jan Driessen - Teng Martens - Wiel van Soest - Mathes Roosen - Wim de Riet - Jos van Soest - Thei Roosen - Toon Theunissen - Michel Hermans - Jan Cornelissen - Lei Wijnhoven en Andries Cornelissen.

2e rij staand: Engel Hendriks - Jeu Groenen - Fried Kessels - Harry Daemen - Jan Baltissen - Wim Mulders - Sraar (Satje) Arts - Nôl Fleuren - Jan Zielemans - Grad Eickmans - Frans Kessels - Jan Daemen en Piet Rutten.

Zittend: Lei Wijnhoven - Jan Janssen (van Muysen Thies) - Harry Hendrix - Jacob Hagens - Wim Fleuren - Jan Mulders - Jan Janssen (Grad zn.) - Antoon Hebben - Wiel Rutten - Sef Thijssen en Thei Rutten.


 

Erica kreeg een perceel bouwland van clubbaas kastelein Rutten en toen de rogge gemaaid was, werd het veld maar direct in gebruik genomen. Het perceel lag naast Klein Amsterdam, nabij de tramhalte van de MBS aan de Rijksweg, dus gemakkelijk bereikbaar. Op 10-11-1940 werd het ingezegend door pastoor Esser. Het clubkostuum was, een zwarte (later witte) broek en een groene trui. Leden betaalden 25 cent per maand aan contributie.

WELL. Opening Erica-terrein. — Onder begunstiging van mooi herfstweer opende de voetbalvereeniging Erica Zondag haar nieuwe terrein nabij café Rutten. Om 3 uur speelde Erica II een vriendschappelijke wedstrijd tegen W.V.C. II, welke in een 1-1 gelijk spel eindigde. — Na deze wedstrijd werd het nieuwe terrein door den zeereerwaarden heer pastoor ingezegend, waarbij deze een uiteenzetting van de beteekenis der inzegeningsformule gaf. Hij feliciteerde Erica met haar mooie nieuwe veld en hoopte dat hierop nog menige overwinning mocht worden behaald. Verder spoorde hij de voetballers aan zich degelijk te trainen niet alleen naar het lichaam maar nog meer naar de ziel. De voorzitter van Erica, de heer J. Mulders dankte den pastoor voor de inzegening en zijn sympathieke woorden. Vervolgens heette hij de gast van dezen middag, W.V.C. uit Well, welkom, aan wie hij als herinnering een medaille aanbood. Namens W.V.C dankte de heer Jac. Stevens, die tevens de hoop uitsprak, dat de samenwerking en onderlinge verstandhouding tusschen de beide plaatselijke clubs steeds goed mag blijven, waarna de wedstrijd Erica—W.V.C. een aanvang nam. Voor de rust wist Erica met den wind in den rug een 1—0 voorsprong te bereiken, doch toen daarna W.V.C. het voordeel van den wind kreeg, was de achterstand spoedig ingehaald en in een 2—1 overwinning omgezet. Wat het financieel gedeelte betreft, hierover kan Erica ruimschoots tevreden zijn, daar beide wedstrijden door ongeveer 250 betalende bezoekers werd bijgewoond.

Erica 1 werd kampioen 3e klasse in 1942.

v.l.n.r. Wim Fleuren - Wiel van den Hoef - Jan Mulders - Piet Theunissen - Hay Daemen - Lei Fleuren - Jan Lemmen - scheidsrechter A. Pijpers uit Wanssum. 

2e rij:  Sef Thijssen - Joos Roosen - Wiel Rutten - Engel Hendriks - Wiel van Soest.

Onderaan: Jan Baltissen - Frans Daemen en Toon Theunissen.

Uit de krant van 27-05-1942.


 

Erica 2, eveneens kampioen in 1942.

v.l.n.r. Jan Janssen (Brouwershof) - Jan Janssen (Grad zn.) - Thei Roosen - Jeu Zielemans - Michel Hermans  - Jac Alleleijn - Bestuursleden Jacob Hagens - Lei Wijnhoven - Jen van den Hoef.

Knielend: Frans Kessels - Jan Mulders - Grad Eickmans.

Zittend: Dries Cornelissen - Wim de Riet - Hen Janssen en Jeu Groenen.


 

1943. Erica voetballers en bestuursleden.

v.l.n.r. Piet Theunissen - Hen Janssen - Kai Roosen - Jen van den Hoef - Hay Daemen - Ben Fleuren - Thei Roosen - Joep van Soest - Jan Daemen - Jeu Groenen - Wiel van Soest - Harry Hendrix - Toon Hebben. 

Joos Roosen - Mathes Roosen - Frans Daemen - Nöl Groenen - Wiel Rutten - Thei Rutten.


 

Uit de krant van 03-03-1944.


 

Uit de krant van 30-03-1944.


 

Op 18-06-1944 werd het eerste elftal van Erica ongeslagen kampioen in de 1e klasse afd. Limburg en promoveerden daarmee naar de 4e klasse van de KNVB. 

Foto is gemaakt op terrein bij Ripkens; hoek Sterrenbos / Elsterendijk, later Xhofleer

v.l.n.r.  coach Grad Nillesen - leider Hen Driessen - Nöl Fleuren - Hay Daemen - Nöl Groenen - Thei Wijnhoven - Jan Lemmen - Piet Theunissen - bestuurslid Jacob van den Hoef en voorzitter Jan Mulders

Onderaan: Frits Hendriks - Ben Fleuren - keeper Jan Daemen - Jan Derks en Thei Rutten.


 

Erica vierde het kampioenschap van 1944 in clublokaal Vink. Na afloop van de gezamelijke koffietafel werd deze groepsfoto gemaakt van de leden uit Well en Wellerlooi.

Vooraan jeugdleden v.l.n.r. Thei Kessels - Harrie Vullings - Gert Groenen - Huub Hebben - Herman Groenen - Gert Roosen - Sjef Vullings - Wim Theunissen - Geert Vullings - Jan Ripkens - Wim Cornelissen  -  Frits Derks.

 zittend: Martha Vink-Hermans - Wiel Rutten - Giel van Vegchel - Toon Hebben - Piet Theunissen - Hannes Cuijpers - Grad Nellisen - Jan Janssen - Hai Hendrix - Jacob Hagens - Jan Daemen (secretaris) - Kapelaan Lebens (geestelijk adviseur) - Jan Mulders (voorzitter) - Jan Janssen (Paad) - Teng Martens - Thomas Vink - Man Hebben - Wiel van den Hoef - Jacob van den Hoef - Stien Wijers (Vissert). 

2e rij: Han Festen-de Riet - Jan Wijers - Engel Hendriks - Jan Jacobs  - Wiel van Soest - Hai de Rijk - Hen Theunissen - Gert Kessels - Man Klabbers - Frans van Vegchel - Jan Lemmen - Thei Rutten - Nol Groenen - Nol Fleuren - Frits Hendriks - Ben Fleuren - Thei Wijnhoven - Jan Derks - Harry Daemen - Piet Theunissen - Hen Driessen - Ser Wijers - Piet Peters - Jan Kopczinski - Grad Zegers - Anneke Arts - Nol van Els.

3e rij: Tony Bouten - Karel Roosen - Piet Lemmen - Ben Beukers - Huub Wijenberg - Piet Roosen - Nol Driessen - Hen Janssen - Joos Roosen - Thei Roosen - Joep Daemen - Joep van Soest - Jacob Rutten - Frans Remmen - Jan Mulders - Toon Theunissen - Jan Wijnhoven - Bob Fleuren - Sef Thijssen - Jan Zielemans - Grad Derks - Grad Eickmans - Jan Schelhaas.

Boven: Hen Luijpers - Thei Heijnen - Jan Martens - Jan Lucassen - Frans Kessels - Jeu Groenen - Jan Cornelissen - Jac de Riet - Fried Kessels - Sef Chlod - Wim de Riet - Toon Guelen - Frans Daemen - Toon de Riet - Lat Mulders - Toon Cornelissen - Louis Koppes - Wim Koppes - Jan Eickmans - Frans Groenen - Dries Cornelissen - Jan Cornelissen - Frans Theunissen - Mathes Roosen - Jan van Soest - Wiel Klabbers. 


 

v.l.n.r. Wiel Rutten - Jan Zielemans - Engel Hendriks - Joos Roosen - Thei Cornelissen - Jan Lemmen - Jan Janssen.

Sjef Thijssen - Jan Baltissen - Frans Daemen - Toon Theunissen - Kai Arts

In het laatste competitiejaar 1945/46 telde Erica 76 leden.

Na de oorlog vertrokken de mannen uit Wellerlooi en werden lid van de inmiddels opgerichtte Wellerlooise club RESIA (Rooms En Sportief In Alles)


Heroprichting W.V.C. en naamsverandering.

Op 21 juli 1940 werd W.V.C. opnieuw opgericht. Aan de Rooms Katholieke Limburgse Voetbal Bond werd daarna tot toelating van de Wellse club gevraagd. De club had toen 42 leden, waarvan 7 jonger dan 18 jaar. In witte shirts en zwarte broek werd gevoetbald op het terrein van ruim 90 meter lang en 50 meter breed. Het lag tegenover clublokaal Vink, vlak aan de Kasteellaan waar later de Marechausseekazerne werd gebouwd. Maandelijks betaalden de leden boven 16 jaar 25 cent en de jongeren 15 cent contributie.

Het nieuwe W.V.C. bestuur bestond uit: Voorzitter Jacob Stevens - Secretaris / Penningmeester Jan Verheijen - Bestuursleden Paul Tinneveld - Rich Klabbers - Toon Kersten - Thei Klabbers - Thei Koppes - Piet Mercus en Len Hendriks. Geestelijk adviseur was kapelaan Wismans. (later pastoor te Wellerlooi)

Toen W.V.C. in competitieverband onder toezicht van de Limburgse Voetbal Bond wilde gaan spelen kreeg de club van het overkoepelend orgaan, de K.N.V.B., de opdracht om de naam te veranderen, want er bestond al langer dan het Wellse W.V.C. een andere club onder dezelfde naam. Het R.K. was van de naam afgehaald, dit mocht niet meer gebruikt worden van de bezetter in de oorlog.

WALARIA

Door de W.V.C. leden werden een aantal mogelijke namen ingediend. De naam "Walaria", kwam onder de inzendingen als hoogstgenoteerde keuze uit de bus. Het idee voor de nieuwe naam kwam van kapelaan Wismans. Ook zaal - café Gerrit Simons op Grotestraat 60 was in 1935 omgedoopt tot zaal Walaria, die een speelse variant is op "Walaren", de vroegere naam van het oude dorp en inwoners van Well.

Het clublokaal van voetbalclub "Walaria" was bij café weduwe Jacob Drissen, later waren Huub en Guus Wolbertus - Drissen hier kasteleinsechtpaar. (nu Grotestraat 62)

Het terrein aan de Kasteellaan moest al weer snel verlaten worden i.v.m. de nieuwbouw van de kazerne. Walaria speelde vervolgens in het Wellsmeer, de wei bij het kruis aan de Kasteellaan en op de kasteelgaarde.

Om de kas te spekken werden o.a. fancy fairs en loterijen georganiseerd. 

Voor zover bekend heeft Walaria in haar bestaan met twee elftallen aan de competitie meegedaan, is een keer kampioen geworden, maar niet gepromoveerd.

Een van die twee elftallen was de voetbalvereniging RESIA uit Wellerlooi. Deze club was in 1942 opgericht. Zij mochten tijdens de oorlog van de bezetter niet onder hun eigen naam "Rooms En Sportief In Alles" aantreden. Vandaar dat men onder de naam Walaria A1 de competitie in ging.

Het inmiddels in ledental gegroeide "Walaria" in januari 1943, op de foto gezet voor de gevel van zaal 'Onder de Linden'  op de hoek Grotestraat / Kasteellaan.

Boven: Thei van Bommel - Jac Jacobs - Wim Sijberts - Chris Thijssen - Joep Tinneveld jr. - Jan Sijberts - Theo Simons - Bèr Simons -  Bèr Reiniers - Lot Janssen en Thei Jenneskens.    

2e rij: Paul Tinneveld - Jan Simons - Toon van Aerssen - Jan Krebbers - Gert Valckx - Ben Reiniers - Toon van Soest - Gert Janssen - Jan Reiniers - (beneden) Jan Janssen - Bèr Vink - Sjang van Son - Jan Smits - Karel Janssen - Thei Janssen - Joep van Bommel - Wiel Hermkens - Oos Vink - Gert Kessels (hoger) - Joep Smits - Bèr Reiniers - (lager) Jac Heuren en Hen Peters.

3e rij: Harrie Derks - Rinus van Aerssen - Karel Verzijl - Frans van Soest - Arnold Reiniers - Ferry Holla - Harrie Krebbers - Jan Simons - Piet Valentijn - Hen Sijberts - Jan Hendrix - Jan Verstappen - Wim Koppes - Grad Kessels - (beneden) Sraar Klabbers - Harry Verrijdt - Wiel Vrede - Hay Heuren - Arie Rank - Piet Linders en Sraar Stevens.

Zittend v.l.n.r. Thei Koppes - Piet Mercus - Rich Klabbers - Toon Kersten - Jan Verheijen (secretaris / penningmeester) - kapelaan Jan Geurts - Jacob Stevens (voorzitter) - Thei Klabbers - Joep Tinneveld sr. - Len Hendriks - Gert Krebbers - Wiel Holla en Gerrit Kooter.


 

Het eerste elftal van Walaria in januari 1943.

Staand v.l.n.r.: Bèr Simons - Piet Mercus - Theo van Bommel - Antoon Rank - Jaan Smits - Joep Tinneveld - Thei Janssen - Wiel Hermkens - Jan Sijberts en Jacob Stevens.

Knielend: Thei Jenneskens - Joep Smits - Bèr Reiniers - Toon van Soest en Jan Verheijen.

Antoon Rank was kommies en had de voetbalfoefjes bij Feijenoord geleerd. Dat kwam goed van pas in de Wellse club. Jan Verheijen was secretaris-penningmeester en actief voetballer in het 1e elftal.


 

Het tweede elftal van Walaria in januari 1943.

Staand v.l.n.r. Gerrit Kooter - Huub Wolbertus - Toon Kersten - Huub Vink - Rich Klabbers - Harrie Derks - Joep van Bommel - Bèr Simons - Harrie Krebbers - Karel Janssen jr. - Hen Peters - Jan Krebbers - Antoon Rank - Ferry Holla - Joep Tinneveld sr. - Jaap Jacobs - Wim Sijberts - Thei Klabbers - Len Hendriks.

Gehurkt: Sra Klabbers - Sraar Jacobs - Ben Reiniers - Jan Simons - Sander ?


 

Het eerste elftal van Walaria met de reservespelers in 1943.

Scheidsrechter - Theo van Bommel - Thei Jenneskens - Joep Smits - Jan Verheijen - Thei Janssen - Rich Klabbers - Jaap Jacobs - Bèr Simons.

                                                                  Martien Drissen - Bèr Reiniers - Piet Kopczinski.

                                                                 Antoon Rank - Joep Tinneveld - Piet Mercus.


 

Uit de krant van 26-11-1943


 

Uit de krant van 29-01-1944


Well bezat nu twee rivaliserende voetbalclubs. Allebei speelden ze in de competitie en ook tegen elkaar. Op den duur werd Well zodoende verdeeld in twee kampen. Ruzie en tweekamp bleven niet uit tussen de Wellse "kale kak" en het "heise volk", zoals men zich elkaar noemde. Af en toe werden zelfs flinke klappen uitgedeeld. In families speelde soms de ene zoon bij Erica en de andere bij Walaria. Kapelaan Lebens maakte zich in de oorlogsjaren als geestelijk adviseur grote zorgen over zijn dorpelingen en deed zijn best om de mensen met elkaar te verzoenen. Ook wilde hij komen tot één voetbalclub. Dit is hem in deze jaren echter niet gelukt.

De Wellenaren maakten veel mee na de evacuatie bij het puinruimen en wederopbouwen van hun dorp. Toen kwamen veel mensen er achter dat door samenwerking onderlinge vriendschappen ontstonden.

R.K. V.V. E.W.C. later E.W.C.'46 genoemd.

In de maanden na de thuiskomst had de geestelijkheid het er maar druk mee en schrijft pastoor Reiné in zijn oorlogsdagboek op 06-11-1945:Tussen de bedrijven door, met heel veel moeite en tegenstand vooral van de ouderen een fusie tot stand gebracht tussen de twee Wellse voetbalclubs : Erica en Walaria onder den naam E.W.Cwaardoor een einde is gekomen aan veel onenigheid en tweespald in de parochie.

Men kwam in Well tot het besef dat één vereniging, zowel de sport als ook het gemeenschapsleven, het dorp ten goede zou komen. Na eindeloze vergaderingen en heftige besprekingen, werd eind 1945 besloten om een fusie aan te gaan. De oprichtingsdatum werd bepaald op 7 juni 1946 in zaal Walaria. Er waren de nodige toespraken van de aftredende besturen en de bekendmaking van de voorwaarden, waaronder de nieuwe vereniging zou worden opgericht. En zo werd die avond Erica Walaria Combinatie een feit. Er meldden zich meteen 115 leden aan bij de nieuwe vereniging. De eerste (onpartijdige) voorzitter werd meester Harry Roncken (van de Landbouwschool). Afgesproken werd o.a. dat men in witte broek en groen shirt ging voetballen. Bij café Thomas Vink werd een kleedruimte ingericht en was het clublokaal.

Men organiseerde o.a. wedstrijden voor de zes Wellse buurtschappen onderling en die werden sportief uitgevochten. Het grote Wellse voetbalpubliek, dat jarenlang in twee kampen verdeeld was, had zich tot één grote supportersschare verenigd. Ook de competitie wedstrijden trokken veel belangstelling en in Well was iedereeen het er over eens dat, nu het er eenmaal was, ze dit al jaren eerder hadden moeten doen. 

De vrede in Well was weergekeerd en (bijna) iedereen was tevreden. 

KNVB April 1947. In hun eerste seizoen 1946 - '47 werd het eerste elftal van E.W.C. in de vierde klasse van de K.N.V.B. kampioen.


 

8 juni 1947 voor aanvang van de wedstrijd tegen Quick Boys - Venlo in de derde klasse. De Wellenaren verloren met 6-2. 

v.l.n.r. Piet Theunissen - Hay Daemen - Joop van Hulst - Math Simons - Jan Verheijen en Jaan Smits. Gehurkt: Joep van Bommel - Nöl Groenen - Thei Jenneskens - Jan Derks en Thei Rutten.


Verdiepingsdag EWC in 1949

Dagblad voor Noord-Limburg 29-07-1949.

Dagblad voor Noord-Limburg 03-08-1949

Hieronder de eerste groepsfoto van E.W.C. na de verdiepingsdag van 30 juli 1949. Pater Gerardus uit Groesbeek, vanwege zijn befaamd preektalent, werd uitgenodigd om tijdens de kerkdiensten in de noodkerk te preken voor de leden. Na de koffietafel in clublokaal Vink werd op zondag 31-07-1949 deze groepsfoto gemaakt, met de pater zittend in het midden.

Bovenste rij v.l.n.r.  : Geert Koppers - Willy van Soest - Martien Peters - Herman Janssen - Huub Lenssen - Ben Simons - Giel de Kunder - Sraar Sijberts - Martien Hebben - Wim Simons - Piet Hendrix - Charlie van Dijck - Jacob Hagens - Jan Cornelissen (Hen zn.) - Jan Kessels - Jan Cornelissen (Jan zn.) - Bets Krebbers - Harrie Daemen - Jo Simons - Nelly Wijers.  

2e rij : Jan Sijberts - Jos Daemen - Herman Groenen - Jacob Heijnen - Piet Martens - Ser Wijers - Roel Hendrix - Frans Groenen - Jup Kopczinski - Theo Koppers - Jap de Riet - Toon van Soest - Arnold Reiniers - Bèr Simons - Bèr Dolders - Jacob Lenssen - Wiel Vrede - Joop van Hulst - Wiel Reiniers - Huub Wijenberg.  

3e rij: Hen Peters - Jac Jacobs - Thei Rutten - Thei Kessels - Mathes Roosen - Rinus van Aerssen - Wim Theunissen - Theunissen - Sraar Jacobs - Herman Kersten - Jan Roosen - Math Koenen - Jacob van den Hoef - Thei Koppers - Toon Kopczinski - Nöl van Elsen - Harrie Verrijdt - Hen Thijssen - Giel van Vegchel - Frans Wijers - Jan Krebbers - Jeu Valckx - Gert Janssen - Grad van Gellecom - Jacob Roosen - Wiel van den Hoef - Toon Peters - Wiel Klabbers - Toon Peters - Nico Kwanten - Toos Klabbers - Sjef Aarts.

Zittend de bestuursleden Thei Jenneskens - Jan Niesen - Wiel Rutten - Rich Klabbers - Jan Daemen (Voorz.) - Kapelaan Rutten (Geestelijk adviseur) - Pater Gerardus - Thei Klabbers - Jan Verheijen - Len Hendriks (Secr.) - Piet Mercus - Bèr Simons - Thom Vink (clubbaas) met dochtertje Joke.


Een sportief oud gebruik.

Aan het begin van elke uit-wedstrijd riep de aanvoerder van de thuisclub bij het eerste fluitsignaal met opgeheven hand: "Een hoeraatje voor E.W.C.", waarop de andere spelers antwoordde, ook met gestrekte hand : "Hiep Hoi". Hetzelfde werd door de E.W.C. aanvoerder en de spelers herhaald voor de thuisclub.

E.W.C. en de Bond

Nederland had verschillende voetbalbonden (de katholieke, de protestantse en de neutrale) zoals ze genoemd werden. Nadat deze bonden waren opgegaan in één Bond, n.l. de K.N.V.B., konden de bestuurders van E.W.C. ook met een gerust hart "andersdenkende" leden aannemen. Dat was vaak het geval in Well met gestationeerde ambtenaren, zoals bijvoorbeeld de douaniers en marechaussees.

Koninklijke voetbalvereniging.

Op 20 maart 1961 kreeg E.W.C. een Koninklijke Goedkeuring. Dit was voor de bestuursleden een hele verlichting, omdat ze vanaf dat moment niet meer hoofdelijk aansprakelijk waren. Dat werd overgenomen door de vereniging als rechtspersoon. Er werden statuten en een huishoudelijk regelement opgesteld. In de Nederlandse Staatcourant van 15 juni 1961 werden de statuten officieel gepubliceerd.

E.W.C. 2 in 1949.
v.l.n.r. Jan Daemen (voorzitter) -  Màn Eickmans – Ben Reiniers – Jöp Kopczinski – Wim Simons
Midden: Arnold Reiniers – Theo Koppers – Sraar Sijberts – Ser Wijers
Vooraan: Willy van Soest – Geert Koppers en Huub Wijenberg.


 

E.W.C.1 in 1949. Thei Klabbers werd in dit jaar voorzitter. Hij volgde Jan Daemen op, die twee jaar voorzitter was geweest.

Staand v.l.n.r.: Jan Daemen - Piet Mercus - Nöl Groenen - Wiel Rutten - Hay Daemen - Joop van Hulst - Rich Klabbers - Martien Hebben - Hay Simons - Len Hendriks - Thei Klabbers.

Knielend: Lei Thomassen - Willy van Soest - Thei Jenneskens - Sraar Jacobs - Huubke Hebben - Gert Groenen.  

Lei Thomassen was wachtmeester bij de Rijkspolitie, het gezin woonde in de Papenbeek. Joop van Hulst was kommies en woonde met zijn vrouw en twee zonen in het douanekantoor aan de grens.


 

24-04-1949. In het 3e seizoen wordt E.W.C.1 weer kampioen.

Staand v.l.n.r. Sraar Jacobs - Joop van Hulst - Hay Daemen - Giel de Kunder - Martien Hebben.

Gert Groenen - de Kuiper - Thei Jenneskens - Nöl Groenen - Wim Theunissen - Thei Rutten.


 

E.W.C. 1 in 1951.

Staand v.l.n.r. : Len Hendriks - Huubke Hebben - Gert Groenen - Ben Simons - Hay Daemen - Martien Hebben - Sraar Jacobs en onbekende scheidsrechter.

Knielend : Willy van Soest - Jo Valckx - Geert Koppers - Huub Lenssen - Huub Hebben. 


Veteranen.

In juni 1958 zijn de veteranen ontstaan. Animators waren Hen Peters en Jan Verstraelen. De bedoeling was om een gezeligheidsclub te vormen. Ze vormden binnen de voetbalclub een eigen bestuur. De Veteranen hebben altijd een positieve opstelling ten opzichte van de vereniging gehad en nog steeds. In de glorietijd hadden de Veteranen ca. 90 leden. Er werd buiten de voetbalwedstrijden nog vanalles georganiseerd zoals: Sinterklaasfeest, droppings met erwtensoep, verkleed voetbal met Carnaval, Veteranen bals, feestavonden en het jaarlijkse bekende hanen toepen.Tegenwoordig wordt dit jaarlijks in "De Buun" gehouden. Eerder werd er jaarlijks op toerbeurt in de plaatselijke cafés getoept. Vroeger ging dat met verse haantjes van de Wellse firma Valckx. E.W.C. heeft altijd op hulp en steun kunnen rekenen als men gevraagd werd om op zondag een van de leiders van de lagere elftallen uit te helpen om toch met voldoende voetballers op pad te gaan. Het aloude gebruik om "Hanen Toepen" bestaat nog steeds. 

De Veteranen in 1971.

v.l.n.r. Hen Peters - Huubke Hebben - Jo Alberts - Pierre van den Hoef - Jan Holla - Gert Groenen - Sjaak Hendriks - Sraar Jacobs - Rein van Pinxteren en Theo Wijnen.

Vooraan: Herman Vissers - Joep Klabbers en Aard van Loenen.


 

Van 1961 tot 1973 lag het voetbalveld van E.W.C.'46 in de Sterrenbos. 

Ter oriëntatie: Links onderaan is de woning van Grad Xhofleer, kruispunt Sterrenbos - Elsterendijk.


 

Voetbalveld E.W.C. '46 in de Sterrenbos met de huizen van 't Zand op de achtergrond.


 

Het tweede elftal van E.W.C. werd kampioen van de afd. B3 in het seizoen 1964 / '65.

Staand: Piet Baltissen – Kees Hebben – Toon van Vegchel – Ger Hebben – Arie Klabbers – Jeu Roosen.

Jeu Klabbers - Jan Duyf - Jan Wijnen - Mat Hagens - Herman van den Hoef en Ben Wijnen.


 

Het eerste elftal in 1965.

v.l.n.r. Theo Roosen - Tiny Driessen - Pierre van den Hoef - Bert Wijnen - Will Brauers - Henk Mulders - Broer Klabbers.

Math Gooren - Noud Hebben - Herman Peeters - Karel Mulders - Ger van Soest.


 

v.l.n.r. : Nico Sijberts - Huub Simons - Geert Derckx - Hay Leenen - Walter Chlod - Paul Lamers - Arno Driessen - Frans Hendrix - Martien Cornelissen - Pieter op het Veldt - Arno Simons - Henk Schoonderbeek en Wil Derks.


 

Seizoen 1968-69. Het kampioenselftal van de vierde klasse H.  Door 2-1 zege op het Tienrayse TOP gaat EWC I naar de derde klasse. Piet Roodbeen scoorde twee maal in de wedstrijd.

v.l.n.r. Tiny Driessen - Toon Linders - Thei Staaks (trainer) - Ger van Soest - Thei Roosen - Geert Brauers - Chris Denissen - Thei Roodbeen (voorzitter / leider) Broer Klabbers (leider)

Knielend: Henk Mulders - Jos Brauers - Wil Brauers - Ben Lenssen - Herman Peeters - Herman Reiniers - Piet Roodbeen en Ai Klabbers.


 

1971 Jeugdvoetballers bij het 25 jarig bestaan van E.W.C. '46.

v.l.n.r. boven: Ger Driessen - Herman Hendrix - Peter Sijberts - Frans Verbaandert - Hans Simons - Leo Peters - Sjef Anderegg - Math Stevens - Walter Koppers - Jos Koenen - Bert Reiniers - Hay Huebers - P. Nissen

2e rij: Nol van Soest - Nico Sijberts - Hay Simons - Wil Derks - Lei Coolen - Piet Zegers - Tonny Driessen - Gé Huibers - Frans Hendrix - Jan Koppes - Henk Roosen - Harrie Janssen - Eric Verbaandert.

Zittend: Hans Verhoeven - Eddy Schoonderbeek - Hans Jacobs - Joop Schoonderbeek - Geert Reiniers - Chris Derks - Geert Janssen - Jan Hendrix - Twan Krebbers - Ben Lenssen - Jos Brauers - Thei Wijnen.

Onderaan: Huber Simons - Mathje Zegers - Grad Sijberts - Jos Huibers - Jan Gooren - Henk Schoonderbeek - Hans Jacobs - Peter Hendrix - Harrie Leenen - Wilbert Vane - Pierre Krebbers - Jan Hendrix - Peter Groenen en Arno Simons. 


 

Op 19-08-1973 werd Sportpark 'de Oude Linde' geopend door burgemeester Leon Huyben. Het voetbalveld in de Sterrenbos verdween ten behoeve van woningbouw. Clublokaal café Vink maakte plaats voor het nieuwe clubgebouw met  douches en kantine. 


In 1986 werd de kantine verbouwd en in 1996 volgde nogmaals een grote verbouwing van de kantine door vrijwilligers. Het complex omvatte later drie voetbalvelden en een trainingsveld.

Het E.W.C. D team in 1979. 

Staand: Ed Peters - Michel Baltissen - Ron Hebben - Ronny Ebben - André Baltissen. Leider Leo Coolen

Gehurkt: Ron Clevers - Marcel Beumers - Wilbert Linders - John Driessen - Rob Verstraelen - José Klabbers - Chris Coolen.


 

1985. EWC E1 Kampioen tegen Stormvogels.

v.l.n.r. René Terburg - Wim Baltissen en Tiny Driessen.

Tibor Terburg - William Groenen - Salvatore Tarantino - Ruud van Soest - Johan Rambags - Alexander Hebben - Twan Coppers - René Hagens - Pascal Rothoff - Patrick Klabbers.

Jeroen van Gool - Christian Driessen - Ralf Baltissen - Ilja Koenen - Stefan Baltissen - Sander van de Venn - Robert Verhoeven - David Schönberger.


 

28-05-1994. F toernooi in Arcen. De kleinsten van EWC spelen hun eerste wedstrijd.

Staand v.l.n.r. Rick Camps - Marijn Arts - Stijn Hendrix - Boy Sijberts - Stefan Wijers - Koen Stevens - Luuk Pingen.

Roy Cornelissen - Theo Sijberts - Jeroen Janssen - Frank Roodbeen. 


 

Bestuur in 1996.

Nico Sijberts, Jeugd - Huub Frenken, Materiaal & Technische zaken - Wiek Arts, PR - Sraar van Opbergen, Materiaal & Technische zaken - Twan Krebbers, Secretaris -  Toon Linders, Vice-voorzitter.

Broer Klabbers, Accomodatiebeheer - Piet Driessen, Voorzitter - Gerry Hagens-Janssen, Kantineaangelegenheden - Koos van Rhee, Jeugd / Financiën - Ton van Gool, Penningmeester.

Vanaf 1998 gaan de jeugdbesturen van Wellerlooi en Well samen. Er is een goede samenwerking, er zijn twee goede accommodaties, de vooruitzichten voor de jeugd zijn goed.In het voorjaar van 2005 heeft E.W.C. maar liefst vijf F teams.


 

Juni 2006. Het jubilerend bestuur van de 60 jarige voetbalclub EWC met oud voorzitter Driessen.

Staand: Wiek Arts - Christian Wijers - Truus Stevens - Piet Driessen - Ria Hubbers - Dick Sonneveld. Ton van Gool - Jan Lanjouw - Nico Sijberts.


 

Deze foto werd gemaakt op zaterdag 4 juni 2016 ter gelegenheid van het 70 jarig bestaansfeest van E.W.C.'46.


E.W.C. Clublied

In Well daar is een voetbalclub zo jeugdig en zo fris
De kleur van ons is groen en wit, waar men wat trots op is
Wij houden onze naam steeds hoog, ons club hiep hiep hoezee
Een beter kan er niet bestaan dan onze E.W.C.

Refr: Hup E.W.C. Hup E.W.C. een club die er mag zijn
         Hup E.W.C. Hup E.W.C. geëerd door groot en klein
         Eendrachtig is ons clubverband wij stemmen steeds tevree
         Een beter clubgeest is er niet E.W.C. hoezee

Waar of wij ook ten strijde gaan, het zij van groot tot klein
Sportiviteit is onze leus op ieder voetbalt'rein
En als ons spel beëindigd is zingt iedereen voldaan
Laat nu de klok maar luiden want geen club kan ons verslaan. 

Dit was aanvankelijk het Walaria clublied, maar werd na de fusie bewerkt voor E.W.C. Veel was daar niet voor nodig. Men veranderde hoera in hoezee en Walaria in E.W.C.


De voorzitters van E.W.C. '46.

1946-1946 Harry Roncken
1947-1949 Jan Daemen (ere voorzitter)
1949-1954 Thei Klabbers
1954-1958 Jacob Stevens
1958-1962 Wiel Reiniers
1962-1963 Jacob Stevens
1963-1967 Piet Peters
1967-1978 Theo Roodbeen (ere voorzitter)
1978-1979 Pierre van den Hoef
1979-1983 Aard van Loenen
1983-1984 Herman Vissers
1984-1999 Piet Driessen (ere voorzitter)
1999-2002 Toon Linders (waarnemend)
2002-2006 Christian Wijers
2006-2011 Ton van Gool (interim vice voorzitter)
2011-2022 Ron Kroon

 

Het jubileum kon niet gevierd worden. EWC kreeg van de KNVB een eigen vlag vanwege het 75 jarig bestaan.

Na de Covid periode ging niet alleen in Well, maar in de hele gemeente Bergen het voetbalniveau hard achteruit. Well deed een poging om samen te gaan met RESIA, maar Wellerlooi haakte op het laatste moment af. Intussen hadden Montagnards Bergen, Stormvogels Siebengewald en HRC '27 Afferden de handen alleen ineen geslagen en richtten samen voetbalclub 'MSH Maasduinen' op. Begin 2023 stemden de leden van EWC uiteindeijk toch vóór deelname aan MSH Maasduinen, maar wel pas na volgend jaar.

 EWC wil echter in 2022-2023 nog één seizoen op de zondagmorgen spelen in het bekertoenooi en dan rolt de bal niet meer in Well.

Zie ook pagina: Wellse voetbalclubs  FOTO ALBUM

Ga voor actuele informatie naar de website van E.W.C. '46