Zoek

Boerinnenbond L.L.T.B. / later L.V.B.

Boerinnenbond L.L.T.B. / later L.V.B.

In 1930 was door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) de Limburgse Boerinnenbond opgericht. Vijf jaar later, op zondag 17-02-1935 startte de Wellse afdeling van deze Boerinnenbond. Het eerste dagelijks bestuur werd gevormd door de dames: Anna Rijs-Theunissen (Elsteren) voorzitster, Lies Daemen-Kamps (de Kamp) secretaresse en Truujke Vink-van Bommel (Wolfsven) penningmeester. Met ca. 20 leden werd begonnen. Op het programma stonden vooral godsdienstige, sociaal opvoedkundige, culturele en huishoudelijke onderwerpen.

Latere voorzitsters zijn: An Koppes-Theelen (Knikkerdorp), Coba Roeffen-Cornelissen (Wezerweg), Beth Nijsen-Weijs (Halve Maan en Door Deckers-Derckx (Leuken).


 

Boerinnenbond L.L.T.B. / later L.V.B.

In 1935 werd de Heilige Theresia patrones van de Boerinnenbond. Hier afgebeeld op een prentje met onderstaande tekst.

Boerinnenbond L.L.T.B. / later L.V.B.

 


 

Boerinnenbond L.L.T.B. / later L.V.B.

Krantenartikel 19-02-1935


 

Boerinnenbond L.L.T.B. / later L.V.B.

02-05-1936


 

Boerinnenbond L.L.T.B. / later L.V.B.

11-03-1936


 

Boerinnenbond L.L.T.B. / later L.V.B.

03-03-1937


 

Boerinnenbond L.L.T.B. / later L.V.B.

20-10-1937


 

Boerinnenbond L.L.T.B. / later L.V.B.

31-03-1938


 

Boerinnenbond L.L.T.B. / later L.V.B.

24-01-1939


 

Boerinnenbond L.L.T.B. / later L.V.B.

15-02-1939


 

Boerinnenbond L.L.T.B. / later L.V.B.

26-02-1941


 

Boerinnenbond L.L.T.B. / later L.V.B.

17-11-1948.


 

Boerinnenbond L.L.T.B. / later L.V.B.

Maart 1985, bij het 50 jarig jubileum.

Bovenste 2 rijen v.l.n.r. : Ria van Dijk - NN - Betsy Camps - Rina Luijpers - Drika Rutten - Marie Rühl - Fien Theunissen - Mien Leenen - Miep Nijsen - Door Kessels - Nelly Linssen - Henny Haumann - Tiny Broekmans - Ria Paffen - Jo Rijk - Lies Stenssen - Mie Zeegers - Nolly van Boxtel - Mien Valckx.

Rij 3: NN - Marlies Petit - Tonny Koppes - Hilde Vrede - Lies Rutten - Nelly Daemen - Lies Frederix - Koos Valckx - An de Kleine - NN - Anneke Jenneskens - Nelly Peeters - Thea Onckels.

Rij 4: Lien Jacobs - Dora Kessels - An Huibers - Ria Huibers - Lenie Lemmen - Diny Haumann - Riet Nijsen - Greet Haumann - Anneke Daemen - Anny Creemers - Tonnie Peeters - Mia Klabbers.

Zittend: Bertha Klabbers - Drika Peeters - Petra Linssen - Mia Klabbers - Dien Koppes - Door Deckers - Truus Brokke - Maria Broekmans - Betsy Valckx - Pastoor Samuel Wijsman - Pastoor Piet Sluiters.


 

Boerinnenbond L.L.T.B. / later L.V.B.

Bertha Klabbers - Munsters en Drika Peeters - Rutten waren zestig jaar lid in 1995.