Zoek

Prinsengalerij C.V. de Maasjoerts vanaf beginjaar 1960.

 en de Ald Prinse Cômpeneej.

Sander Verstegen is de 63ste Maasjoertsenprins die dit 65e seizoen de scepter zwaait.  De bekendmaking van de Prins en zijn Adjudanten Maarten Stammen en Boy Sijberts was op 09 december 2023 tijdens het Prinsenbal. Prins Sander d'n Urste woont in de Hoenderstraat, die deel uitmaakt van buurtvereniging Well-Kom.

 De twee Adjudanten zijn de rechterhand van de Prins. Ze dragen zorg voor het welzijn van de Prins en bevinden zich continu aan zijn zijde. Ze zorgen er voor dat de Hoogheid met respect en ontzag door zijn onderdanen behandeld wordt.

v.l.n.r. Adjudant Boy Sijberts - Prins Sander d'n Urste en Adjudant Maarten Stammen.


 


 

ALD PRINSE AS BIENDMIDDEL IEN ET MAASJOERTSERIEK.

Dat was ’n bitje de belangriekste gedachte achter de ôprichting van de Ald Prinse Cômpagneej. Dat kwaam nie zemar uut de lôcht valle want as jônge Vorst kreeg ik al gauw ien de gate dat iedere Prins mit ànhang zun enorme biending mit de Maasjoerts ôntwikkelde. Dat hai ik vurdat ik ien 1977 Vorst wier nie ze ien de gate ôndanks et feit dat ik al jaore lang as ambtenaar van d’n boere stand iedere carnavals dinsdag doeën beej de vereniging kwaam. Bòvvendien veranderde de vereniging hieël hard ien “mien” periode umdat ik vôl ambisies zaat en boordevôl planne en et moie was dat de rest van et òk stevig verneejde bestuur dat òk hai en d’rien mit gông.

Nòw woi et geval dat ien 1981 et twieë kier elf bestaon van de Maasjoerts gevierd wier mit as ànvoerder Prins Nico (Siebers) d’n Urste.

De Raod liep tôt dèn tied roond ien zunnen alde knoemel van pekskes dat daor mar ieën ding àn bàtte en dat was neeje pekskes vur de Raod die naoderhand uniforme genoemd wiere, mar wie môs dat betale? De liefarts dokte Smals wier vur dat karke gespanne en weej bewerkten same mit um ’n àntal Ald Prinse um zich daor òk vur ien te spanne. Dat bleek hielemòl nie moeilek. Die dun gèr mit want die hàn dat gevuul nog steeds, voonde et gezellig same mit de liefarts en zien vrouw Toos.

As ge beej de Maasjoerts werd uutgeroepe tôt Prins dan wil dat zegge dat ge meistal hieël goed lit ien et dörp en dat bleek mar wer es want  d’r wier genoeg geld ôpgehàld um prachtige neeje uniforme àn te schaffe. Die Ald Prinse zaote nog echt ien zunne flow want wat was et lekker um dit same te doen. En dat hebbe weej as bestuur toen goed uutgebuit want hier en daor ’n douwke en Yes ze hàn de smaak te pakke en vuulden d’r wel wat vur um dukker same wat te oonderneme. Weej bliej want weej zaote òk midde ien ’n umvurming van de Zitting van ieën nòr twieë aovende mit uutsluutend eige artieste. Ik zaog ien de Ald Prinse potensiële zittingartieste, mar ik ziej daor pas làtter òvver begônne. Urst heb ik ’n akte geschilderd mit ruumte vur de name en handteikeninge van de Ald Prinse die gewest ware en die nog ginge kômme. Ik wieët nog dat ik dat mit vôlksschilderkunst verf deuj die ik aover hai van et beschildere van et bedje en de commode van oons jôngste dochter. Et wapen van Well stoond d’rôp, de toen pas neeje brug en de Maas strômde d’rdur mit natuurlek enne prachtige Maasjoerts d’rôp. Die verf was d’r trouwes niks vur werd, want ze barstte verrekenes. De Ald Prinse zetten plechtig eur hendteikening en pats daor was de Ald Prinse Cômpeneej ’n feit. De akte wier iengeliest achter glas een kreeg ’n pletske beej Jos Vink. Ieder jaor wier ze vurzichtig uut die liest gepeuterd en kwaam d’r ’n neeje handteikening beej, tenminste as ge de proef um beej de Ald Prinse Cômpeneej te mugge kômme goed durstoond, die vôlgde direct nao et aftreije van de Prins. Ze wòn d’r mar al te gèr beej, vôlges meej het d’r noeits enne “nee” gezet tegge de APK (jao, wòr die “K” vandàn keumt wieët ik ò nie….) Ik kan d’r nog steeds van geniete as ik die ex hoeëghede ien aksie ziej. Wat ’n fijn stel kèls. Wat ien 1981 is begônne as ’n sort uniformefônds is uutgegruid tôt ’n vaste wèrd ien de Wellse Vastenaovend. Ziet d’r mar zuunig ôp en ziet bliej dat we ze al drie kieër elf jaor hebbe. Reeje vur ’n fieëske en mien harteleke felicitasies.  

Well, Vanstenaovend 2015. Ald Vorst Vic (1977-1987)

Prins Ed d'n Urste in 1992 met de Ald Prinsen. Samen op de foto bij de jubileumreceptie ter ere van het 3x11 jarig bestaan van C.V. de Maasjoerts.

v.l.n.r. staand: Herman Mulders - Wim Baltissen - Pierre Klabbers - Ger Smits - Liefarts Harry Smals - Ed Peters - Sjraar Huibers - Toon Linders - Piet Driessen - Math Stevens - Theo van Rooijen - Wim de Riet en Wiel Rutten.

Nico Sijberts - Jeu van Asten - Ger Peters - Twan Huijs - Huub Linders - Mart Brokke - Hay Deckers - Wim Eikmans - Wiel Daniels en Ben Lenssen. 


 

De Ald Prinsen in 2015.

v.l.n.r. boven: Nico Sijberts - Math Stevens - Wilbert Linders - Ger Peters - Toon Linders - Grad Sijberts - Mart Brokke - Frans Hendrix.

midden: Ed Peters - Twan Krebbers Theo Coenders - Wim van der Coelen - Pierre Krebbers - Herman Mulders - Theo van Rooijen - Ton van Gool - Thijs Engelen - Piet Driessen - Ger Koch.

zittend: André Simons - Werner Peters - Pierre Peters - Marcel Nijsen - Jan Roersch - Henk Valckx - John Driessen - Dries Nijsen - Rob van Aerssen - José Klabbers en Ruben Wijnen.


Ald Prinse ôp de Zitting