Zoek

Groen Groep Well in alle seizoenen

Eind 2009 stuurt de gemeente Bergen een bericht aan de Dorpsraden. Men wil geld investeren in de aankleding van de dorpen in de vorm van bloembakken, mits er vrijwilligers zijn die er zorg voor dragen. 


 

Bericht van 26-01-2010 op website Well aan de Maas:

Heeft u zin en tijd om Well nog mooier te maken, dan het al is?

Het Wells Forum heeft plannen voor het oprichten van een ‘klusgroep’ / ‘groengroep’ in Well. Zijn er mensen die in de VUT zitten, met pensioen zijn of gewoon een paar uur in de maand zin hebben om gezellig met andere vrijwilligers de “groene” aankleding van Well aan te pakken? Meld je dan bij Dik Sonneveld of Mark Hermans van Wells Forum. Wij organiseren dan binnenkort een bijeenkomst met vrijwilligers waarin we onze, maar zeker ook uw eigen ideeën graag bespreken.

Aan deze oproep gaven uiteindelijk ongeveer tien mensen gehoor en er werd een klusteam gevormd. In een vergadering gaf Mark Hermans tekst en uitleg over wat mogelijk was in de keuze uit baskets, potten of bakken etc. Gekozen werd voor twee halve bloembakken aan de lantaarnpalen.

Het klusteam ging aan de slag. Er werden 36 z.g. "hanging baskets" met beugels besteld. Potgrond werd aangeleverd en de bloemen werden geplant. Met behulp van een aanhanger en op een ladder werden de bakken opgehangen. Er werden hulpstukken door Jan Wolters gemaakt om de Maasjoertsen vlaggetjes aan op te hangen. Het galvaniseren hiervan werd door Twan Krebbers gesponsord.


 

Het "Klusteam" van het eerste uur in 2010. v.l.n.r. Jan Wolters - Sjef Verrijdt - Hub Frederix - Wim Denissen - Huub Frenken - Jo Rambags.

Gert Baltissen - Jo Verrijdt - Truus Frenken - Dick Sonneveld (Wells Forum) en Broer Klabbers.


 

Bericht 08-05-2010 op WadM.

De eerste activiteiten van het  Wellse klusteam zijn een feit. De 36 Hanging Baskets zijn aangeplant en staan te groeien bij Hay Eickmans in het Elsteren. De komende week zal een aantal leden van het klusteam de beugels voor de baskets aan de lantaarnpalen langs de Sterrenbos, de Kasteellaan en de Grotestraat bevestigen. Na de ijsheiligen zullen de bakken  worden opgehangen om  voor nog meer kleur in onze mooie  Wellse straten te zorgen.

Het Wells Forum heeft in het verlengde van het DOP (Dorps Ontwikkelings Plan) en de wens voor meer aankleding het initiatief genomen voor deze bakken. Als Well het onderhoud voor eigen rekening zou nemen zouden de kosten voor de bakken door de gemeente worden betaald. Dit is gebeurd. Het onderhoud zal plaats gaan vinden door de pas opgerichte groengroep: "het Klusteam".

Naast de aanschaf van de bakken door de gemeente Bergen zijn er sponsorbijdragen in natura gedaan. Via Guido Linders door BVB Substrates die de potgrond voor rekening heeft genomen. En door Hay Eickmans die de bakken in zijn kas optrekt en de kosten voor het plantmateriaal voor zijn rekening heeft genomen.  

Mocht u dus de komende periode het klusteam aan de slag zien in de straten van Well, Maak dan eens een praatje of meld je ook aan als vrijwilliger voor een mooier Well waar we nog trotser op kunnen zijn.


 

Het was improviseren het eerste jaar maar het resultaat mocht er zijn. Het water werd in tonnen op een aanhanger aangevoerd en de bakken kregen 2x per week verzorging.


 

In 2010 beloofde Dick Sonneveld namens Groenvoorziening Roobeek aan André Bruns en Marleen Timmermans om vier geranium pyramides te schenken, mits Well zou winnen bij de uitverkiezing van L1 TV met het programma "Leukste dorp van Limburg". Well won glansrijk en de twee initiatiefmemers namen de pyramides in ontvangst die het aanzien van Well nog fleuriger maakten. De groengroep zorgde voor de verzorging van de geraniums. Deze pyramides heeft Well vier jaren op rij gratis gekregen. Daarna zijn er in 2014 houten bloembakken gemaakt door de vrijwilligers van de groengroep, want men wilde de bonte aankleding van de bloemen op de begane grond niet meer missen.

Aan het einde van het eerste seizoen ging men op zoek naar een grote aanhanger met een kuubse bak en een tractor. Dit lukte en er werd op de bak een plateau gemonteerd om op te kunnen staan. Er kwam versterking bij de vrijwilligers. Aannemers Combinatie Well en Installatiebedrijf Stevens hielpen mee met de aanschaf van materiaal. Met behulp van een aggregaat en dompelpomp werd water uit Maas gehaald als het nodig was. 


 

22-04-2011. v.l.n.r. Ger Aben - Piet Selten - Gert Baltissen - Sjef Verrijdt - Mia Terburg - Jan Wolters - Jan Rijs.

Frans Rijs - Wim Denissen - Huub Frenken en Ella Eickmans. (Mia Terburg zorgde voor de basket bij haar eigen voordeur)


 

De bakken voor het tweede seizoen zijn ingeplant.


 

Bericht 02-05-2011 op WadM.

Ook in 2011 zullen de hangingbaskets Well weer verfraaien. De afgelopen weken is er weer gewerkt aan het aanplanten van deze baskets  door de Groengroep.

Het aanplanten gebeurde ook dit jaar weer bij Bloemenkwekerij  Hay Eickmans, die daarvoor plaats, planten en advies ter beschikking stelt. De bakken zijn verder mede gevuld door een donatie van Potgrond door BVB Substrates (o.a. Jardino potgrond). In 2011 is nog geen uitbreiding in bakken doorgevoerd. Door belangstelling op diverse fronten heeft  het Wells Forum besloten om dit jaar een plan van uitbreiding uit te werken dat in 2012  kan worden doorgevoerd. Onderdeel van dit plan zijn ook de "constructies" om de haken te kunnen gebruiken voor andere versierselen. Als alles volgens planning verloopt zullen met Moederdag de vers aangeplante bakken het dorp weer opsieren.


Op 24-04-2012 gaat het derde bloemenseizoen beginnen. De wagen met potgrond is gearriveerd.


 

Hoek Grotestraat - Hoenderstraat.


 

Vierde seizoen 2013. Vullen van de bakken met potgrond.


 

Zomer 2013 water geven bij café - terras 'Onder de Linden'.


 

 Seizoen nr. vijf in 2014. v.l.n.r. Wim Denissen - Ger Cremers - Jan Rijs - Piet Selten - Ger Aben - Huub Frenken - Frans Rijs - Jan Lanjouw - Sjef Verrijdt - Truus Frenken - Jo Verrijdt en Jan Wolters.


 

Bericht 15-05-2014 op WadM.

Groengroep weer actief

Nu het voorjaar weer is aangebroken zijn de hanging baskets op donderdag 15-05-2014  opgehangen en sieren voor het vijfde jaar ons dorp. Het aanplanten gebeurde ook dit jaar weer bij  Perkplantenkwekerij Hay Eickmans in het Elsteren, die daarvoor plaats, planten en advies ter beschikking stelt. De vrijwilligers hingen in de Sterrenbos, Kasteellaan, Nicolaasstraat en de Grotestraat maar liefst 36 hanging baskets op, die de hele zomer en tot laat in de herfst een bloeiend visitekaartje voor ons dorp vormen.

De groengroep zorgt er voor, dat de baskets de hele zomer voldoende water krijgen. Dat betekent  wekelijks minimaal een keer, bij warm weer zelfs meerdere keren  water geven. Hiervoor zoekt de groengroep nog een aantal vrijwilligers, zodat m.n. in de vakantieperiode vaker gewisseld kan worden. 


Zesde seizoen 2015. In de herfst van 2014 en voorjaar 2015 werd door de groengroep begonnen met het maken van nieuwe staande bloembakken. Deze als vervanging van de geraniumzuilen die erg mooi waren, maar ook erg veel water nodig hadden. Per zuil duurde het begieten ruim 15 minuten. De perkplanten in deze nieuwe bloembakken worden ieder jaar in de herfst vervangen door winterharde viooltjes.


 

Zevende seizoen 2016. Op 11-05 worden weer nieuwe bakken geplaatst en door Hans op het Veldt en Jan Lanjouw gevuld met substraat.


 

27-09-2016


 

Achtste seizoen 2017. Het inpotten is klaar en dan komt de jaarlijkse vlaai op tafel.


 

Bericht 07-06-2017 op WadM.

Ook in 2017 kunnen we weer genieten van hanging baskets in Well.

Naast de hangingbaskets verfraaien ook de diverse bakken weer de straten van Well. De afgelopen weken is er weer gewerkt aan het aanplanten van deze baskets  door de Groengroep.

Het aanplanten gebeurde ook dit jaar weer bij Bloemenkwekerij  Hay Eickmans, die daarvoor plaats, planten en advies ter beschikking stelt. De bakken zijn verder mede gevuld door een donatie van Potgrond door BVB Substrates (o.a. Jardino potgrond).

De komende weken zullen de leden van de groengroep weer gereld in de straten verschijnen voor het onderhouden van de bakken en geven van water (afhankelijk van het weer).


 

25-04-2018. Aan het begin van seizoen negen worden de bakken uit de winterslaap gehaald.


 

15-06-2018. Huub Frenken geeft handmatig water, hij bracht de gieter mee van huis.


 

Ook deze bak krijgt in de hete, droge zomer van 2018 iets extra's van Sjef Verrijdt.


 

In 2019 zorgde deze enthousiaste groep Wellenaren al de tiende keer voor het fleurig aanzien van ons dorp.

Vanaf het voorjaar was het weer planten, bevestigen, onderhouden en bewateren van de diverse hangende bloembakken verspreid in het dorp aan lantaarnpalen en in vaste bloembakken. De waterwagen had om toerbeurt een goede functionele groep, vier mooie oldtimer traktoren en vier bestuurders loodsten de waterwagen veilig door Well. De tank van de wagen werd in de kas van Frans Rijs met grondwater gevuld met behulp van een grote pomp. Gedurende een paar dagen wordt dit water hier lekker door de zon opgewarmd. Aan het einde van de rit voor de watervoorziening door het dorp werden de vrijwilligers regelmatig uitgenodigd door Truus of Jo voor een kop koffie of verfrissing. Ook ontvingen zij vaak complimenten van passerende dorpsgenoten en toeristen. Aan het einde van de zomer werd alles weer opgeruimd, de baskets werden schoongespoten en opgeborgen en de vaste plantenbakken werden weer beplant met winterharde bloemen.  (Foto) In 2019 kregen de bakken oranje & rood-wit-blauwe viooltjes. Dit in aanloop naar het Wellse 75 jarig bevrijdingsfeest dat in april 2020 gevierd zal worden.


 

2019. Allereerst werden zoals ieder jaar in februari de Maasjoerts vlaggetjes aan de hulpstukken bevestigd en na het Carnaval er weer afgehaald.


 

De complete groep vrijwilligers in mei 2019.

v.l.n.r. Jan Wolters - Piet Selten - Ger Cremers - Jan Lanjouw - Huub Frenken - Henk Dolders - Sjef Verrijdt - Hans op het Veldt - Gert Baltissen - Jan Rijs - Ger Aben - Jan Baltissen - Frans Rijs - Truus Frenken en Jo Verrijdt.


 

In het tiende seizoen werden er ook baskets opgehangen in de onlangs gerenoveerde Hoenderstraat.

In totaal verzorgt de Groen Groep Well nu 47 hanging baskets en 10 staande bakken.


Als waardering voor hun bijzondere inzet voor ons dorp kregen de vrijwilligers van Groen Groep Well de Mosajoertsicus 2020 uitgereikt.

De Groengroep Well wordt nog eens extra in het zonnetje gezet op de avond van het Concerto Mosa Joertsicus, uitgevoerd door harmonie ‘de Vriendenkring’ in samenwerking met de APC op zaterdag 1 februari 2020 in MFC de Buun in Well.

16-11-2019. Jan Wolters neemt namens Groen Groep Well de Mosa Joertsicus in ontvangst. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van Prins Vincent d'n Urste.


 

De Groen Groep Well met de Ald Prinse Cômpeneej.


 


 

De Groen Groep Well poseert trots voor het versierde huis van Frans Rijs. Op 4 januari 2020 werd er 'gekrènst' door een aantal oud-Prinsen en partners.


 

 


 

Na 12 seizoenen heeft Jan Wolters zijn taak in de Groen Groep overgdragen wegens verhuizing. Hij en zijn vrouw Nelly werden op 18-09-2021 zelf in de bloemetjes gezet en bedankt voor het vrijwilligerswerk.