Zoek

Carnaval 4 t/m 7 febr.1978

Prins Thijs d'n Urste

Tijdens het werk bij Winkelmolen in Wellerlooi stapte C.V. bestuurslid Pierre Krebbers Sr. binnen en vroeg aan Thijs Engelen of hij een houtwerkbank kon leveren. Toen er niemand meer in de zaak was zei Pierre: "Ik heb helemaal geen werkbank nodig, maar een nieuwe Prins in Well". Thijs zei meteen dat hij dan op de verkeerde plaats was. Toch werd er met hem een afspraak gemaakt bij café Jo de Jong in Bergen, samen met Pierre Krebbers en voorzitter Jan Janssen. Om half twee 's nachts zei Thijs uiteindelijk "JA"!

Het was koud buiten toen Thijs wel een half uur stond te wachten voordat hij naar binnen mocht in de zaal op het Prinsenbal. Niemand wist verder dat hij Prins zou worden, dus op het werk, voor zijn kameraden en zijn eigen familie was het een complete verrassing op de avond van het uitkomen.

Het ziekenbezoek was op verschillende plaatsen, bij verschillende mensen, waaronder Wiel Brokke, die helaas enkele dagen na het bezoek van de Prins overleed. Zoiets vergeet je niet, aldus Thijs.

De sleuteluitreiking in Nieuw Bergen, in dat jaar georganiseerd door de Maasjoerts, vond Prins Thijs een van de mooiste dingen die hij dat jaar meemaakte. Ook de receptie was een grote happening met veel mensen uit ons dorp en de Carnavalsvereninging uit Wellerlooi en uit Melderslo.

Wat Thijs het beste is bijgebleven, is dat hij met veel mensen in contact is gekomen in dat jaar. En deze heeft hij als Prins op een plezierige manier beter leren kennen.

Na zijn aftreden als Prins in 1979 bleef Thijs Engelen t/m 1985 met plezier actief bij C.V. de Maasjoerts als lid van de Raad van Elf, als penningmeester en vice voorzitter. "Jaren om nooit meer te vergeten", alsdus Thijs.


 

Carnaval 4 t/m 7 febr.1978

In het jaar dat Thijs Engelen uit het Knikkerdorp Prins was, zat de Carnavalsvereniging net in een overgangsfase van nieuwe bestuursleden, Prinsengarde en Vorst. Joep Linders stopte als secretaris. Nöl Eickmans werd in het bestuur gekozen. Vic Timmermans uit de Grotestraat was als nieuwe Vorst van de Maasjoerts benoemd en had Wiel Rutten opgevolgd. 

Er kwam in dit jaar een complete nieuwe, jonge Prinsengarde met Margaret van Soest als commandante. Verder: Martha Marie Klabbers - Gerda Wenji Lomi - Petra Haumann - Anita Klabbers - Renate Cornelissen - Dorien Rutten - Dorien Kessels - Annemie Vissers en Miriam Daemen.

De Prinsenreceptie werd vanaf 1978 niet meer op zondagmorgen van 11.00 - 12.30 uur, vlak voor de optocht gehouden, maar op de zaterdagavond.


 

Carnaval 4 t/m 7 febr.1978

Jeugdprins in 1978 was Wilbert d'n Urste. (Wilbert Vane woonde op de Paad.)


 

Carnaval 4 t/m 7 febr.1978

Buurt het Knikkerdorp had volgens traditie voor hun Prins een Prinsenwagen gebouwd. Dennengroen was dichtbij te vinden.


 

1978 Boerepaar Piet en Marian Roosen - Eickmans

Piet Roosen en zijn toenmalige vrouw Marian Eickmans waren dit jaar het Wellse Boerenpaar.


 


 

Carnavalsmaandag 1978 in het bejaardenhuis Eldershome.

Ga naar DEZE pagina om het filmpje te bekijken. Het duurt 6.27 min.