Zoek

Aijen

De Heerlijkheid Well omvatte: Well met het gehucht Wellerlooi (tot aan de Roode Beek) - Aijen - Bergen (tot aan Heukelom) en aan de overkant van de Maas een deel van Wanssum (de z.n. driehoek) tot aan de Molenbeek. De Heerlijkheid Well ontstond in de elfde eeuw. De Heerlijkheidsrechten van Well staan schriftelijk al vermeld in het jaar 1320.

Well was een vrije Heerlijkheid of bannerheerlijkheid, met grotere eigen bevoegdheden dan een gewone heerlijkheid. Zo moesten ook de inwoners van Aijen b.v. verplicht hun graan laten malen bij de molen die eigendom was van de kasteelheer van Well. Hij bezat ook onder andere het tol- vis- jacht- kooiker- vee- markt- munt- veerrecht in de Maas en nog andere rechten.


 

Het oude Veerhuis van Aijen met de familie Jan van Aerssen - Heuvens en moeder Wilhelmina Jacobs met knipmuts.

Petrus van Aerssen *Venlo 30-05-1663 †Aijen 27-05-1709, Gehuwd met Catharina Rutten †Maashees 02-12-1731. Dit waren de stamouders van de familie van Aerssen in Aijen. Petrus en Catharia kochten van kasteelheer De Pas De Feuquières van "de Heerlijkheid Well-Bergen en Ayen" op 15-03-1695 voor de koopsom van 400 Rijksdaalders, boerderij “De Hermenshof”, op de “Kraakhut” te Aijen.

Enkele generaties verder huwde de 26 jarige Jacobus Gabriël van Aerssen op 22-06-1822 met de 21 jarige Wellse Maria Catharina Hoeken. Zij was een dochter van Michiel Hoeken en Hermina Clabbers.

Hun zoon Franciscus Wilhelmus van Aerssen *Aijen 23-05-1837 huwde op 06-05-1876 met Wilhelmina Jacobs *Bergen 20-05-1853 † Aijen 06-03-1934. Zij gingen in het Veerhuis wonen. Een zoon van dit echtpaar, Johannes Antonius (havenmeester) trouwde te Bergen op 03-06-1919 met Elisabeth Maria Heuvens uit Twissteden-Kevelaer. Zij kregen drie kinderen, waarvan Frans van Aerssen *Aijen 07-07-1920, gehuwd met Anneke Timmermans uit America in het Veerhuis bleven wonen tot in 1967. 


 

Bruiloft in 1918 bij de families Ponjee-Verstraelen en Tissen-van Aerssen.

Peter Johannes Tissen *Bergen 16-10-1891 trouwde op 18-04-1918 met Mechtildis Louisa Ponjee *Bergen 22-06-1895.

Ouders van de bruid: Johannes Ruthgerus Ponjee *Bergen 25-12-1859 Gehuwd op 05-05-1890 met Johanna Arnoldina Verstraelen *Bergen 04-10-1864.

Ouders van de bruidegom: Peter Johannes Tissen *Bergen 17-12-1856 Gehuwd op 22-09-1890 met Catharina Elisabeth van Aerssen *Bergen 29-04-1867

Onder de bruiloftsgasten is ook de Wellse familie Hubertus Coppers - Anna Maria Verstraelen *Aijen 17-09-1862. Frans Coppers zit vooraan 3e van links. Zijn moeder staat bovenaan links met knipmuts en twee van haar dochters.


 

Echtpaar Verrijdt - Aben. Ze woonden op de Suykerberg, huidig adres Aijerdijk 4. Dit paar trouwde op 07-11-1918 en had geen kinderen. 

Michiel Verrijdt *Venray 22-11-1880 †Aijen 11-04-1964

Zoon van Hendrikus Verrijdt *Vierlingsbeek 17-05-1849. Gehuwd op 03-05-1878 met  Anna Maria Peeters *Venray 02-05-1852.

Johanna Margaretha Aben * Groeningen - gem. Vierlingsbeek 10-01-1884 †Well 27-08-1973

Dochter van Cornelis Aben *Vierlingsbeek  02-08-1851 Gehuwd op 29-04-1881 met Maria Willems *Maashees en Overloon 31-03-1850

Michiel Verrijdt was een broer van Peter Verrijdt uit het Knikkerdorp.​


 

In 1903 verhuisde de familie Hendrikus Verrijdt - Peters vanuit Overloon naar deze woning  in Aijen op de Suykerberg  .

Vanaf hun trouwen hebben Michiel en Han Verrijdt in de boerderij van zijn ouders gewoond.

De boerderij werd in 1958 verkocht aan het echtpaar Jan Wijnen - Kessels onder de conditie dat het echtpaar Verrijdt er tot hun dood kon blijven wonen. In dialect zegt men: 'Jan en Truuj brochten eur an 't ènd'. Han stierf in het bejaardenhuis Eldershome.


 

Gertruda Verrijdt - Zuster Cunera *Overloon 30-06-1885 † Steyl 24-03-1975. Dochter van Hendrikus Verrijdt en Anna Maria Peeters. 

Zuster van de Goddelijke Voorzienigheid.


 

Gerardus Verrijdt *Overloon 11-12-1888 †Vught 30-07-1955. Zoon van Hendrikus Verrijdt en Anna Maria Peeters. Op 08-09-1914 was zijn kloosterprofessie bij de Missionarissen van Scheut.

Deze Aijense Broeder werkte van 1925-1935 als missionaris in de Missie op de Filipijnen.


 

Stoomzuivelfabriek Sint Antonius Abt , die voor de bevolking van de gemeente Bergen gedurende vele jaren van grote betekenis is geweest. In 1917 is deze fabriek opgericht en 50 jaar lang in bedrijf geweest, tot december 1958. Vòòr 1917 was er in ieder dorp van de gemeente Bergen een melkfabriekje dat "de Fuus" werd genoemd.


 

Advertentie van 27-06-1931 in de Limburger Koerier.


 

Hen Roosen uit de Bosserheide haalde de melktuiten op bij de boeren en leverde ze af bij de Coöperatieve St. Antonius Zuivelfabriek in Aijen


 

Dit is de kleinzoon van de Wellse molenaar Mathias Michels: Frans Michels en zijn vrouw Grada Vermeulen uit Aijen met hun dochtertjes Annie en Truus Michels. Zij runden café 'de Tramhalte' aan de Rijksweg.

De opa van Frans was eigenaar van de Michelsmolen in het Knikkerdorp.


 

Advertentie van 05-09-1931 in de Limburger Koerier


 

Uit het jubileumboekje van Harmonie de Vriendenkring in 1958.


 

Frans Coppers uit de Grotestraat trouwde op 25-01-1934 met Liza van Bommel uit Aijen.

Johannes Franciscus Coppers *Well 14-06-1902 †18-06-1963 (kapper - winkelier - koster)

Elisabeth Theodora van Bommel *Aijen 17-04-1908 †Well 21-02-1986.

Dochter van Gerardus van Bommel (timmerman) *Bergen 09-02-1872. Gehuwd op 17-01-1907 met Gertrudis Verijdt *Bergen 25-02-1875 †Well 26-05-1952.

Dit gezin woonde aan de Aijerdijk, adres: Aijen 23. Petje Linders verbouwde later de timmerwerkplaats tot boerderij.


 

Op 26-08-1944 trouwde Grada Klabbers met de Aijense Karel Thissen. Zij kregen drie kinderen : Marij - Roos en Gé.

Grada woonde op huidig adres Grotestraat 96. Ze was een dochter van het kasteleins echtpaar Gerhard Klabbers * Niedermörmter Dld. 23-09-1868  † Well  26-05-1912 en Maria (Marijke) van Hees * Haps 20-04-1872  † Well 15-02-1956.

Voordat ze trouwde werkte Grada in de huishouding bij de doktersfamilie Gerard en Tonny van Bracht - van Lin in de Grotestraat. Na de oorlog woonden ze met hun twee kleine dochterjes in kasteel Well, dat voor enkele families als noodwoning was ingericht. Koningin Wilhelmina bracht in 1946 een bezoek aan kasteel Well, vader Kay heeft de kleine Marij op de arm.


 

Nöl Reiniers en Wies Baartz woonden in de Hoenderstaat. Hier te zien met hun tweeling Thea en Riet, geboren 18-06-1942.

Louise Baartz *Aijen 29-09-1919 was een dochter van Huub Baartz en Marie van Well

Arnoldus Reiniers *Well 18-03-1914 was een zoon van Eimbertus Reiniers en Theodora Martens.


 

Theo Baartz, de broer van Wies, trouwde met Miny Linders. Zij is een dochter van Piet en Nel Linders - Verkoelen uit de Grotestraat. Te zien is het bruidspaar met de familie van de bruid.

Theo en Miny kochten in 1963 een stuk grond van bakker / winkelier Jan Coppus en lieten er een huis bouwen, adres Aijen 11a.


 

Nostalgie uit de jaren '50


 

Op 22-06-1961 trouwde Mien van Dommelen met Gert Valckx van de Halve Maan (bijnaam Gert van de Fak).

Mien is een dochter van Lambert en Door van Dommelen - Theunissen.

Gert is een zoon van Tinus en Maria Valckx - van Vegchel


 

Huwelijksfoto van Grad en Marie Rühl - Linders.

Na hun trouwen hebben ze vijf jaar in de Noordoostpolder gewoond, daarna 26 jaar op een boerderij op de Halve Maan. Vroeger werd dit gebied de Hei genoemd waar ooit in hun pand Baze Marie woonde. Weer later zijn Grad en Marie weer in hun geboortedorp Aijen gaan wonen.


 

Bruidpaar Piet Valckx en Drika Linders.

Drika is een dochter van Peter (Petje) Linders en Cato Derksen uit Aijen. Piet is afkomstig van de Halve Maan. Zoon van Drikus Valckx en Nel Rutten (rechts op de foto)


 

Toos Linders uit Aijen, trouwde in mei 1972 met slager Hubér Koppers uit de Grotestraat. Jarenlang hebben ze een slagerswinkel in Well gerund.

Marie - Drika en Toos zijn zussen.


 

Sjef Verrijdt uit het Knikkerdorp touwde op 09-07-1965 met Jo Wolters. Samen runden Sjef en Jo een schoenenzaak, inclusief schoenenreparatie in de Grotestraat.​ Ze kregen twee zoons: Marcel en Jos.

Jo is een dochter van Piet Wolters *Aijen 25-11-1911 en An Ponjée *Bergen 01-10-1911. 


 

Op 16-12-1972 trouwde Loes Wolters met de Wellenaar Jan Janssen van de Paad.

Loes is een zus van Jo Verrijdt-Wolters. Ze wordt hier gefeliciteerd door haar oma Dien Wolters-Kersjes, de echtgenote van Bertus Wolters.


 

Mia Haumann van de Halve Maan in Well trouwde in 1969 met Joos Hesen. Ze gingen in Aijen wonen en kregen twee zoons: Ron en Jos.


 

De Aijense Bamberg was eigendom van de Wellse kasteelheer Pieter Willem de Liedel, die in 1852 deze windmolen liet bouwen omdat er tussen Afferden en Well geen gelegenheid was om graan te malen.

In 1905 is de familie  Gerard Jetten-Linders eigenaar geworden van de Sint Antoniusmolen. "Maatschappij Well" verkocht de molen aan deze pachter.  Daarna, in 1938 ging hij over naar molenaar Theodorus Simons uit Vierlingsbeek. Hij kocht de molen in een publieke verkoop voor Fl. 3000,-  Door de ligging aan de Maas was deze molen een goed baken voor de schippers bij hoog water.

De molen werd een mikpunt voor Brits geschut dat bij het veerhuis in Vortum stond opgesteld. Op 22 oktober 1944 sloegen granaten grote gaten in de romp. De volgende dag kwamen de Duitsers terug en bliezen het bovenste deel van de molen op. 


 

De sluitsteen met inscriptie van de Aijense molentoog is na de Tweede Wereldoorlog bewaard gebleven en ingemetseld in het voormalige Molenhuis op de Aijenseweg 3 te Aijen.


 

Meer foto's en info op: >> deze site van Historisch Archief Aijen