Zoek

Siebengewald

 


De bewoners van Siebengewald gingen vanouds naar de nabije kerk in de parochie Hassum (Dld). In 1823 werd het dorp bij de parochie Afferden gevoegd, ingevolge de grenstrekking. Pas in 1863 werd de zelfstandige parochie Siebengewald opgericht. Door het Rijk werd in 1867 een subsidie van ƒ 3000,- verstrekt voor een eigen kerkgebouw in Siebengewald. Er kwam een eenvoudige neogotische kerk met toren in 1868 gereed naar een ontwerp van J.F. Beuijssen. Zie ook Kerkgebouwen in Limburg

Uit de krant van 25-03-1867.


 

H. Jozef kerk.


Het kleine buurtschap Siebengewald was tot 1850 geheel omringd door uitgestrekte heidevelden. De purper paarse kleur moet overheersend zijn geweest aan het einde van de zomerperiode. Dit prachtige panorama is nog steeds ten dele aanwezig in dit grensdorp. De bevolking van Groesbeek bestond voornamelijk uit ambachtslieden, die hun geld verdienden met het maken van bezems en borstels uit hei. De handel in dit soort artikelen, bloeide tot ver buiten de omgeving en was zeker grensoverschrijdend. In het laatste gedeelte van de negentiende eeuw zochten een tiental families hun heil in Siebengewald. Hier was nog volop hei en men kon gemakkelijk handel drijven in het naburige Duitsland. In 1818 woonden slechts 116 personen in het buurtschap Siebengewald. Een deel van deze Groesbeekse dagloners en bezembinders vestigden zich in het buurtschap van “de Groote Horst” ook wel “de Hei” genoemd. Schamele huisjes, plaggenhutten waren tot de eerste wereldoorlog de enige behuizing voor deze zeer arme bevolking. Het Groesbeeks accent is nog duidelijk hoorbaar in het huidige dialect van Siebengewald. Omringd te zijn door de Duitse grens, maakte smokkel tot een geliefde bezigheid. De smokkelarij zorgde naast betrekkelijke rijkdom vooral voor eenheid in het dorp. Door de natuurlijke grens van de bosrijke omgeving en de uitgestrekte heide was het niet zo moeilijk de commiezen uit handen te blijven. Door het uitbreken van de eerste wereldoorlog en de neutraliteit van Nederland bloeide de smokkel als nooit tevoren. Zwartbond jongvee, paarden en pinken gingen van Nederland (Den Bosch) naar de overzijde, maar Duitsland had ook wat te bieden: schnaps of foezel kwam in 5 en 10-liters flessen terug naar Nederland. Natuurlijk om te verhandelen maar een gedeelte was voor eigen gerief. Door te werken bij Duitse boeren en de opkomst van industrie aan de overzijde van de grens kwam er een klein beetje welvaart in het kleine grensdorp. In het begin van de negentiende eeuw werden de grenzen van het grondgebied de Vereenigde Nederlanden geregeld. In ruil voor een enclave in Afferden en een 40 hectare grond werd bij Koninklijk Besluit van 19 november 1817 Siebengewald “overgenomen” van de Duitse Gemeente Weeze en toegevoegd aan de Gemeente Bergen (L).

Het schoolhuis.  In het rechtse gedeelte woonde het schoolhoofd en in het andere gedeelte werden de kinderen onderwezen. Nadat men later aparte scholen kreeg voor de jongens en de meisjes bleef dit gebouw in gebruik als woning van het hoofd van de jongensschool.

Dit schoolhuis werd gebouwd toen Siebengewald  een zelfstandige parochie werd. Tot 1863 viel men onder de parochie van Afferden. De mensen moesten anderhalf uur lopen. In de akte van de nieuwe St. Jozef parochie staat o.a. dat hier toe behoren: de gehuchten Siebengewald, Kreeftenhei, Flieray, De Vrey, De Koekoek, aan den Grenzen op de Belt, grote en kleine Horst.


 

Venloosche courant 10-11-1888.


 

Limburger koerier 12-07-1898. De fanfare uit Siebengewald speelde voor burgemeester Theodor Otten van de gemeente Bergen.


 

Antonia Teun van Baal *Groesbeek 07-10-1848 †Venray 27-11-1918

Dochter van bezembinder Johannes van Baal *Groesbeek 20-03-1812 †Afferden 06-02-1874. Gehuwd op 15-12-1841 met bezembindster Maria Kersten *Groesbeek 27-10-1815 †Afferden 22-06-1886.  

Tonia woonde in Siebengewald toen ze trouwde met Jan Janssen, alias Jan den Duvel.


Toen de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) uitbrak, moest iedereen - ook de schutterijen - uit voorzorg hun wapens inleveren.

Mobilisatie 1914-18 met soldaten van de Grenswacht aan de Duitse grens bij de woning van Theodorus en Petronella Reintjes - Bodden.

v.l.n.r. Willem (*1902) en Sjaak Reintjes (*1906 - later pastoor te Siebengewald) met vader Dorus Reintjes. In de deuropening waarschijnlijk moeder Reintjes met een dochter.


 

Echtpaar Katharina Dorothea Knüfer en Gerardus Deckers.

Gerardus Deckers landbouwer-herbergier *Well 14-05-1862 †Siebengewald Gehuwd met Catharina Dorothea Knüfer *Homberg (Dld) 16-08-1864 †Siebengewald 31-07-1939.
Het zijn de ouders van Johanna Jacoba (Han) Deckers en Gottfried (Frits) Rijnders, gehuwd in Bergen 07-05-1925. Frits en Han verhuisden na hun trouwen van Siebengewald naar Maashees, het zijn de ouders van Door Rijnders, getrouwd met Jan Swemmers uit het Elsteren.

Mobilisatie 08-11-1914. Dit zijn Nederlandse Grenswacht militairen, gelegerd in Siebengewald, met het echtpaar Deckers-Knüfer. 

De foto is gemaakt bij boerderij - café 'De Groote Horst' - Verlof G. Deckers, destijds adres C 128.   (Foto's uit het album van kleindochter Door Swemmers-Rijnders) 


 

29-11-1919


 

Nieuwe Venlosche courant 28-07-1925.


 

Boerenhoeve in de buurt Aldorp, vlak aan de Duitse grens.


 

Uit de krant van 21-03-1928. 

Hermanus Rutten (metselaar - aannemer) *Well 13-08-1871 †Aijen 25-05-1946.

Dagblad Het Centrum 07-06-1928.


 

Nieuwe Venlosche courant 23-05-1936. 

Te Siebengewald vierde de schutterij 'Wilhelmina' haar 25 jarig bestaansfeest. 
1. Bij deze gelegenheid organiseerde genoemde vereniging wedstrijden en andere feestelijkheden. De koning van een Duitse vereniging, welke er te gast was, toont zijn kunst. Aller ogen zijn gericht op het „Ziel".
2.Twee jubilarissen, die 25 jaar onafgebroken lid waren der vereniging.
3. De jubilerende vereniging.


 

Kobus van den Woldenberg met zijn jongere broertjes.


 

Hannes van den Woldenberg. Later trouwde hij met  An Bergevoort.  Hun enige zoon kwam in Well om het leven tijdens de oorlog.


 

De kleine Kobus is een van de oorlogsslachtoffers die op het monument in Well herdacht worden.Zijn overlijden staat HIER beschreven bij zijn tante Hedwig Thijssen-Bergevoort.


 

Op 5 mei 1945 maakte pater Canutus uit Well (Jan Peters van de Grote Waaij) deze foto van wat er nog over was van de kerk.


 

Anneke Rutten *Well 28-07-1920 uit 't Leuken 13 trouwde op 12-08-1947 in de noodkerk op het kasteel met Peter Joseph Piet Rühl *Siebengewald 23-03-1913 van de Pannenweg 2 in Siebengewald.

Dochter van Henricus Jacobus Rutten (Landbouwer) *Well 12-03-1875 †Well 30-01-1941 en Theodora Deckers *Well 14-07-1877 †Well 20-01-1940.

Zoon van Hermann Rühl *Hülm (Dld) 06-08-1877 †Siebengewald 11-06-1970 Gehuwd in de kerk van Hassum 14-05-1912 met Johanna Jozefa Rutten *Afferden 07-10-1884 †Venlo 23-04-1964 


 

De huidige kerk van de St. Jozef parochie.

De nieuwe kerk werd niet op dezelfde plaats gebouwd als de oude. De kerk kwam aan de Boterdijk in een nieuw deel van het dorp, met als achterliggend doel in de verspreide bebouwing van Siebengewald te komen tot de vorming van een dorpskern. Dit is niet gelukt, het dorp bestaat nog steeds uit twee delen. Architect voor de nieuwe kerk werd Lerou uit Venray. De eerste steen werd gelegd op 10 juli 1955. Op 8 september 1956 werd de kerk ingezegend.


 

Uit het telefoonboek van 1950.


 

Riek Jacobs uit de Hoenderstraat in Well en Jeu van Riswick uit Siebengewald.

Ze hadden elkaar leren kennen in Aijen bij bakkerij Coppuswaar ze allebei werkten. Het stel emigreerde naar Australië, trouwde daar op 15-12-1953 en ze kregen vier kinderen. Anita - Joanne - Tiny en †John. Later zijn Riek en Jeu gescheiden, maar het contact bleef goed. 


 

De grensovergang  toen die nog om 24.00 uur gesloten werd.


 

Wellenaar Herman Stevens trouwde met Paula Gramsen.

Paulina Jacobina Gramsen *Siebengewald *01-04-1917 †Nieuw Bergen 11-04-2012. Dochter van Jan en Paula Gramsen-Essers.


 

Orkestleden van 'The Gramstars'. Vooraan: Jan Gramsen sr. - dochter Mimy Gramsen en zoon Jan Gramsen jr. Achteraan links schoonzoon Herman Stevens uit Well en rechts Hay Martens uit Aijen.


 

Opa en oma Ermers met hun dochter Erna, schoonzoon Karel Roosen en kleinzoon Henk Roosen. Het echtpaar Ermers verhuisde vanuit Siebengewald naar de Sterrenbos. Erna en Karel Roosen woonden in de Papenbeek.

Mathias Ermers *Siebengewald 21-09-1906 †Venlo 19-03-1984 en Hendrina Rogmann *Asperden (Dld.) 22-09-1904 †Well 06-11-1982. 


 

Zus Hagens uit de Sterrenbos met Riky en Kitty Kersten. Zus had veel contact met de familie Gerrit en Corrie Kersten uit Siebengewald. (Gerrit was muzikant en had de bijnaam Gerrit d'n Tuufert)


 

Siebengewaldse bruidegom Gert Bleeck en Jo Reiniers uit de Grotestraat met de bruidsmeisjes Anny Bleeck en Nelly Reiniers.


 

v.l.n.r. (2) Gert Bleeck met twee Siebengewaldse collega's en (4) timmerman / aannemer Toon Coppers uit Well in 1955 bij de bouw van de nieuwe St. Jozefkerk.


 

Kobus van den Woldenberg trouwde met Tonny Lucassen van de Wezerweg op 14-05-1960.


 

Wellenaar Gerrit Valckx van hoeve de Sterberg en zijn Siebengewaldse bruid Betsy Jaspers van de Pannenhof.


 

Pastoor Sjaak Reintjes op de receptie van de Wellse jubilerende Boerenleenbank / Boerenbond op 06-12-1961


 

Wim Hiep *Siebengewald 15-05-1938 trouwde op 18-04-1963 met Toos Verblackt uit de Grotestraat. Het jonge paar ging in Nieuw Bergen wonen.


 

Jan en Door Swemmers-Rijnders trouwden op 03-10-1963


 

Jo Nijsen van de Halve Maan trouwde op 27-10-1964 met Paula Scherders uit Siebengewald. Jarenlang was Jo bij de Brandweer in Bergen. Hij was werkzaam bij de gemeente Bergen.


 

Piet Frenken uit de Wellse Sterrenbos en zijn Siebengewaldse bruid Maria Wilmsen.


 

Jan Hendrix van de Eendekooi in het Wellsmeer trouwde 10-02-1960 met Hannie Peters uit Siebengewald. Het paar emigreerde naar Canada waar ze vier kinderen kregen: John - Carol - Debora en Suzanne. De zilveren bruloft werd in 1985 met hun familie in Limburg gevierd.


 

 Bruidegom Sjaak Nijsen van de Halve Maan en bruid Hannie Clevers uit Siebengewald. Ze trouwden op 23-02-1965.


 

1969. Gouden bruidspaar Peter Johannes Weijs en Elisabeth Kersten met dochter Rieky.
In 1966 stopte Hannes Weijs als wethouder van de gemeente Bergen. In 1968 werd hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.


 

Vrijwilliger uit Well Broer Klabbers, brengt de eerste warme maaltijd bij Thijs Langen in Siebengewald. De maaltijden werden dagelijks vers bereid door kok Piet ten Haaf in Bejaardenhuis Eldershome in Well. Van daar uit brachten de vrijwilligers ze rond in de gemeente Bergen. 


 

Ton Rutten uit de Papenbeek en zijn Siebengewaldse bruid Gerrie Peters.


Meer historische informatie over Siebengewald en op Siebengewalds Archief

Ben je op Facebook zoek dan Mien Durpke Siebengewald op voor honderden foto's van dit dorp.

Website Mien durpke Siebengewald