Zoek

Archeologische sporen


Trainingsvideo archeologisch onderzoek Maaspark Well

Op de archeologische opgraving in Maaspark Well is een informatieve video gemaakt voor trainingsdoeleinden. Het is tevens een mooi visueel verslag van de opgraving die RAAP daar in opdracht van de provincie Limburg uitvoert.

In de video wordt helder uitgelegd hoe archeologisch onderzoek in zijn werk gaat, met name de digitale kant ervan. De film is gemaakt voor het Europese project DOVTA van ACASA, het archeologisch expertisecentrum van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit in Amsterdam. DOVTA staat voor ‘delivering online vocational training in archaeology’.
De filmmakers zijn Anneke Dekker, Heleen van Londen en Marjo Schlaman. Bekijk de video uitleg in het Engels en in het Nederlands 

Archeologische sporen

04-03-2014


 

Archeologische sporen

In het gebied tussen Well en Aijen worden een hoogwatergeul en het Maaspark Well aangelegd.

Het gaat in feite om twee geulen die in elkaars verlengde liggen: de noordelijke tussen de Kamp en Aijen en de zuidelijke in de Band nabij 't Elsteren in Well. De geulen vormen ‘inhammen’ van de Maas die bij hoogwater gaan meestromen. Daarnaast worden de oevers bij de hoogwatergeul verlaagd. Dit gebeurt met diverse partijen, waaronder de gemeente Bergen in samenwerking met de Provincie Limburg en Kampergeul BV.  Zij ontwikkelen een aantrekkelijk toeristisch gebied in de omgeving van het Leukermeer.

De aanleg van hoogwatergeul Well-Aijen leidt tot een daling van de waterstand die tientallen kilometers stroomopwaarts nog merkbaar is. Daarnaast ontstaat na aanleg 127 hectare nieuwe natuur. Bij de aanleg van de hoogwatergeul worden delfstoffen gewonnen.

Vanaf 2010 wordt het gebied van de Rivierverruiming Maaspark Well voorafgaand aan de ontgronding door archeologen onderzocht. De archeologische opgravingen vinden plaats in opdracht van de Provincie Limburg, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente Bergen en Kampergeul. Tussen 2010-2014 vonden vooronderzoeken plaats door boringen en sleuven. Daaruit bleek dat men te doen had met een belangrijk historisch gebied en is besloten voor een groot archeologisch onderzoek.  Voor de provincie Limburg doet RAAP er sinds het najaar van 2019 onderzoek, met als opdracht: vertel het verhaal van de plek zo goed mogelijk. Er zijn al meer dan 60.000 objecten in Well gevonden zoals vuurstenen, keramiek bouwkeramiek, natuurstenen, metaalslak en glas, de botresten en botanische resten niet meegerekend. Ook vond men paalgaten van gebouwen, kuielen en ovens. Men stelde vast dat hier ca. 9000 jaar voor Christus jagers en mensen die naar speciale stenen zochten in dit gebied vertoefd hebben. Voor archeologen en de wetenschap erg interessant. RAAP is het grootste advies- en onderzoeksbureau voor archeologie en cultuurhistorie in Nederland.  De archeologen hebben hier in Well ook zestien crematiegraven uit de periode 800-12 voor Christus gevonden. Ze spreken voor Limburg over zelzame vondsten.

Archeologische sporen

IJzerovens

De uitwerking van het onderzoek van de Depotlocatie is nog in volle gang. De archeologen hebben meerdere duidelijke (huis)plattegronden opgegraven uit de late prehistorie, vooral de ijzertijd. De vondst van een vuurstenen pijlpunt wijst erop dat het gebied ook al duizenden jaren daarvoor, in de nieuwe steentijd, door mensen werd bezocht en gebruikt. Verder zijn er laatmiddeleeuwse ontginningsgreppels gevonden en loopgraven uit WOII. Wat de resultaten echt bijzonder maakt, is het grote aandeel sporen dat wijst op industriële activiteiten. Aan de noordzijde van de Depotlocatie is een groot cluster met ijzerovens blootgelegd. De exacte datering is nog onbekend, maar dat één van de middeleeuwse greppels vol zat met ijzerslakken geeft een indicatie. Verder vallen de vele houtskoolmeilers op die verspreid over het gebied gevonden zijn. Of dit allemaal met de ijzerproductie verband houdt, is niet zeker. Het duidt wel op grootschalige activiteiten lang voordat de moderne graafmachines hun werk deden. Nog niet alle resultaten van het specialistisch onderzoek zijn binnen, maar dat de gebiedsontwikkeling tot veel archeologische kenniswinst gaat leiden, is al duidelijk. (uit het RAAP magazine 2021-1)

Lees meer over vondsten in de werkvakken, over archeologisch onderzoek in de vergrote voorhaven van het Leukermeer. En over andere interessante vondsten en ontdekkingen in het Maaspark.

Ga voor alle informatie over de opgravingen naar de website van Kampergeul.

Ga naar de WEBVIEWER met kaarten van de Opgraving Depotlocatie Maaspark Well

Ga naar de website van RAAP opgraven in Maaspark Well


 

Archeologische sporen

Op de Kamp tegenover Geijsteren 28-03-2010.


 

Archeologische sporen

04-03-2014 de Kamp, (Aijerbandstraat) met Maashees op de achtergrond.


 

Archeologische sporen

De Kamp 04-03-2014. 


 

Vrijwilligers van Archeologische groep Venray graven bij de put

Ga ook naar pagina opgravingen bij Huijs de Hildert

Foto's MaTiKo