Zoek

Archeologische sporen


 

In het gebied tussen Well en Aijen worden een hoogwatergeul en het Maaspark Well aangelegd.

Het gaat in feite om twee geulen die in elkaars verlengde liggen: de noordelijke tussen de Kamp en Aijen en de zuidelijke in de Band nabij 't Elsteren in Well. De geulen vormen ‘inhammen’ van de Maas die bij hoogwater gaan meestromen. Daarnaast worden de oevers bij de hoogwatergeul verlaagd. Dit gebeurt met diverse partijen, waaronder de gemeente Bergen in samenwerking met de Provincie Limburg en Kampergeul BV. Zij ontwikkelen een aantrekkelijk toeristisch gebied in de omgeving van het Leukermeer.

De aanleg van hoogwatergeul Well-Aijen leidt tot een daling van de waterstand die tientallen kilometers stroomopwaarts nog merkbaar is. Daarnaast ontstaat na aanleg 127 hectare nieuwe natuur. Bij de aanleg van de hoogwatergeul worden delfstoffen gewonnen.

Lees meer over vondsten in de werkvakken, over archeologisch onderzoek in de vergrote voorhaven van het Leukermeer. En over andere interessante vondsten en ontdekkingen in het Maaspark

Ga naar de website van Maaspark Well


 

foto's MaTiKo 28-03-2010.