Zoek

Archeologische sporen


Trainingsvideo archeologisch onderzoek Maaspark Well

Op de archeologische opgraving in Maaspark Well is een informatieve video gemaakt voor trainingsdoeleinden. Het is tevens een mooi visueel verslag van de opgraving die RAAP daar in opdracht van de provincie Limburg uitvoert.

In de video wordt helder uitgelegd hoe archeologisch onderzoek in zijn werk gaat, met name de digitale kant ervan. De film is gemaakt voor het Europese project DOVTA van ACASA, het archeologisch expertisecentrum van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit in Amsterdam. DOVTA staat voor ‘delivering online vocational training in archaeology’.
De filmmakers zijn Anneke Dekker, Heleen van Londen en Marjo Schlaman. Bekijk de video uitleg in het Engels en in het Nederlands 

04-03-2014


 

In het gebied tussen Well en Aijen worden een hoogwatergeul en het Maaspark Well aangelegd.

Het gaat in feite om twee geulen die in elkaars verlengde liggen: de noordelijke tussen de Kamp en Aijen en de zuidelijke in de Band nabij 't Elsteren in Well. De geulen vormen ‘inhammen’ van de Maas die bij hoogwater gaan meestromen. Daarnaast worden de oevers bij de hoogwatergeul verlaagd. Dit gebeurt met diverse partijen, waaronder de gemeente Bergen in samenwerking met de Provincie Limburg en Kampergeul BV.  Zij ontwikkelen een aantrekkelijk toeristisch gebied in de omgeving van het Leukermeer.

De aanleg van hoogwatergeul Well-Aijen leidt tot een daling van de waterstand die tientallen kilometers stroomopwaarts nog merkbaar is. Daarnaast ontstaat na aanleg 127 hectare nieuwe natuur. Bij de aanleg van de hoogwatergeul worden delfstoffen gewonnen.

Vanaf 2010 wordt het gebied van de Rivierverruiming Maaspark Well voorafgaand aan de ontgronding door archeologen onderzocht. De archeologische opgravingen vinden plaats in opdracht van de Provincie Limburg, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente Bergen en Kampergeul. Tussen 2010-2014 vonden vooronderzoeken plaats door boringen en sleuven. Daaruit bleek dat men te doen had met een belangrijk historisch gebied en is besloten voor een groot archeologisch onderzoek.  Voor de provincie Limburg doet RAAP er sinds het najaar van 2019 onderzoek, met als opdracht: vertel het verhaal van de plek zo goed mogelijk. Er zijn al meer dan 60.000 objecten in Well gevonden zoals vuurstenen, keramiek bouwkeramiek, natuurstenen, metaalslak en glas, de botresten en botanische resten niet meegerekend. Ook vond men paalgaten van gebouwen, kuielen en ovens. Men stelde vast dat hier ca. 9000 jaar voor Christus jagers en mensen die naar speciale stenen zochten in dit gebied vertoefd hebben. Voor archeologen en de wetenschap erg interessant. RAAP is het grootste advies- en onderzoeksbureau voor archeologie en cultuurhistorie in Nederland.  De archeologen hebben hier in Well ook zestien crematiegraven uit de periode 800-12 voor Christus gevonden. Ze spreken voor Limburg over zelzame vondsten.

Lees meer over vondsten in de werkvakken, over archeologisch onderzoek in de vergrote voorhaven van het Leukermeer. En over andere interessante vondsten en ontdekkingen in het Maaspark.

Ga voor alle informatie over de opgravingen naar de website van Kampergeul.

Ga naar de WEBVIEWER met kaarten van de Opgraving Depotlocatie Maaspark Well

Ga naar de website van RAAP opgraven in Maaspark Well


 

Op de Kamp tegenover Geijsteren 28-03-2010.


 

04-03-2014 de Kamp, (Aijerbandstraat) met Maashees op de achtergrond.


 

De Kamp 04-03-2014. 


 

Ga ook naar pagina opgravingen bij Huijs de Hildert

Foto's MaTiKo